ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2000-2001-2002) έτους 2014

Νεα & αρθρα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2000-2001-2002) έτους 2014

Προς Όλα τα Σωματεία Μέλη της ΕΛ.Ο.Τ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό προκηρύσσει το : «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ» (2000-2001-2002)έτους 2014
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη ΧΑΛΚΙΔΑ στο Αθλητικό Κέντρο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης» (Απόλλωνος & Αναγνωστοπούλου, Ψηλή Ράχη–Κάνηθος Χαλκίδα ΤΗΛ: 22210-87111-2 ΦΑΞ: 22210-85402).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν τη Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, Σάββατο 15 Νοεμβρίου & την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014.
Ώρα έναρξης των αγώνων 09:00 και για τις 3 ημέρες.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Έχουν οι αθλητές–αθλήτριες εγγεγραμμένοι στους Συλλόγους–Μέλη της ΕΛ.Ο.Τ., (κάτοχοι από 2ο ΚΟΥΠ και άνω) ως εξής : Παίδες–Κορασίδες γεννηθέντες το 2000-2002 (γεννηθέντες από 1/1/2000 έως 31/12/2002). ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δικαίωμα συμμετοχής εξασφαλίζεται με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες σύλλογοι έχουν προβεί στην εξόφληση της ετήσιας συνδρομής τους στην ΕΛ.Ο.Τ. για το έτος 2014.Τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την ΕΛ.Ο.Τ., να έχουν την σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένα από τον Γραμματέα του συλλόγου, καθώς επίσης να
αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής–αθλήτρια και να είναι επικυρωμένο από τον σύλλογο.Για τους αθλητές–αθλήτριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπειαπαραίτητα να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του αθλητή
–αθλήτριας. Η καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ, θα πρέπει να έχει σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ. Όλοι οι αθλητές– αθλήτριες και οι προπονητές των συλλόγων ΕΙΝΑΙ απαραίτητο να έχουν κάρτα διαπίστευσης, η οποία θα είναι πλέον ετήσια και θα ισχύει για ένα έτος από την έκδοση
της (π.χ. Νοέμβριος 2014 έως Νοέμβριος 2015). Τα σωματεία θα πρέπει να φροντίσουν έγκαιρα να προμηθευτούν με αίτηση τους από την ΕΛ.Ο.Τ., την εν λόγω κάρτα διαπίστευση ενόψει του πρωταθλήματος.
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Για την συμμετοχή κάθε αθλητή–αθλήτριας, ο σύλλογος θα καταβάλλει το ποσό των 40 € (σαράντα ευρώ) ως παράβολο συμμετοχής στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού της ΕΛ.Ο.Τ. : Τράπεζα Πειραιώς 6577-105152-814. Οι πληρωμές είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να γίνουν μέχρι την τελευταία ημέρα των δηλώσεων συμμετοχής (Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014) και η απόδειξη πληρωμής θα αποστέλλεται με φαξ στο 210 6820116 ή με email : info@elot-tkd.gr Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενός αθλητή, δεν επιστρέφονται τα χρήματα. Η πρωτότυπη απόδειξη θα κατατίθεται στην γραμματεία των αγώνων – από τον προπονητή ή τον αρχηγό ομάδας–πριν την ζύγιση και θα επιστρέφεται αφού σφραγιστεί, προκειμένου ο σύλλογος ναπαραλάβει συνολικά τα κουπόνια της ζύγισης των αθλητών–αθλητριών του.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από τον κάθε Σύλλογο, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την ορθότητα της δήλωσης συμμετοχής του, στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται : όνομα προπονητή, αρχηγού αποστολής, ονόματα αθλητών–αθλητριών καθώς επίσηςκαι κατηγορία βάρους, ηλικία, κλπ.Η καταχώρηση εγγραφής της δήλωσης συμμετοχής σας θα γίνει στην ιστοσελίδα : http://www.tpss.eu

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: των αθλητών–αθλητριών και παραγόντων–επισήμων (προπονητής, αρχηγός αποστολής) έως την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014. Δηλώσεις συμμετοχής μετά την λήξη της προθεσμίας (Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014) δεν θα γίνονται δεκτές.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ :
1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η διάρκεια του κάθε αγώνα καθορίζεται στους τρεις (3) γύρους των δύο (2) λεπτών με ένα (1) λεπτό διάλειμμα ανάμεσά τους. Σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα ο Αλυτάρχης
των αγώνων θα έχει το δικαίωμα διαμόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής.
ΚΛΗΡΩΣΗ:
Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 09:00 π.μ.θα διεξαχθεί η κλήρωση, στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ. (Δυρραχίου 70-1ος όροφος Σεπόλια–Τηλ.210 6820112–3), για όλες τις κατηγορίες που αγωνίζονται και τις τρείς ημέρες.
ΖΥΓΙΣΗ:
Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014, η ζύγιση θα γίνει στον χώρο των αγώνων από τις 18:30 έως τις 20:30 για τις κατηγορίες που θα διεξαχθούν την επόμενη ημέρα : Παίδες 2000- 2001-2002:-33 κιλά,57-61 κιλά, 61-65 κιλά, +65 κιλά.Κορασίδες 2000-2001-2002:-29 κιλά,51-55 κιλά, 55-59κιλά, +59 κιλά.Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014, η ζύγιση θα γίνει στον χώρο τωναγώνων από τις 16:00 έως τις 18:00 για τις κατηγορίες που θα διεξαχθούν την επόμενη ημέρα :Παίδες 2000-2001-2002:41-45 κιλά, 37-41 κιλά,49-53 κιλά, 53-57 κιλά.Κορασίδες 2000-2001-2002:41-44 κιλά, 44-47 κιλά, 47-51 κιλά.4 Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014, η ζύγιση θα γίνει στον χώρο των αγώνων από τις 16:00 έως τις 18:00 για τις κατηγορίες που θα διεξαχθούν την επόμενη ημέρα :Παίδες 2000-2001-2002:33-37 κιλά,45-49 κιλά,Κορασίδες 2000-2001-2002:29-33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή. Οι αθλητές–αθλήτριεςθα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θεωρημένα (σύμφωνα με το κεφ. Ε παρ. 9 του Νέου Αθλητικού Νόμου 2725/99 όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα με όλες τις τροποποιήσεις του) από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το δημόσιο ή από συμβεβλημένους ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.ή ιδιώτες ιατρούς. Η διάρκεια τηςθεώρησης είναι ετήσια.Οι αθλητές–αθλήτριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των συλλόγων τους & υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Η ένσταση θα κατατίθεται εγγράφως εντός 10 λεπτών μετά την λήξη του αγώνα, αποκλειστικά και μόνο από τον Αρχηγό της Ομάδας του οποίου το όνομα θα πρέπει να υπάρχει στην δήλωση συμμετοχήςπου θα γίνει ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.tpss.nl. H ένσταση θα πρέπει να συνοδεύεται με παράβολο αξίας 50 € (πενήντα ευρώ) στην Γραμματεία των αγώνων.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.Οι αθλητές–αθλήτριες θα πρέπει να φορούν όλα τα προστατευτικά: επικαλαμίδες, επιβραχιονίδες, μασελάκι, γαντάκια, σπασουάρ (κάτω από το τομπόκ), κάσκα και θώρακα όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Οι ηλεκτρονικοί θώρακες και οι ηλεκτρονικές κάσκες των αγώνων θα παρέχονται από την ΕΛ.Ο.Τ.
2. Οι αθλητές–αθλήτριες οι οποίοι θα συμμετέχουν θα πρέπει να προμηθευτούν τα προσωπικά τους e-foot protectors της Daedo (καλτσάκια με αισθητήρες) χωρίς τα οποία δεν θα είναι δυνατόν να αγωνιστούν. Καλτσάκια δεν θα διατίθενται από την ΕΛ.Ο.Τ.
3. Οι προπονητές θα πρέπει να φορούν αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια κατά την διάρκεια του αγώνα. Επίσης θα προσκομίζουν το βιβλιάριο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή-αθλήτριας που αγωνίζεται στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά την προσέλευσή τους.
4. Οι σύλλογοι που θα συμμετέχουν με περισσότερους από τέσσερις αθλητές–αθλήτριες θα πρέπει να έχουν και δεύτερο κόουτς.
5.Οι σύλλογοι οφείλουν να έχουν μαζί τους όλα τα προστατευτικά που προβλέπονται από τους κανονισμούς. Καθώς επίσης ψυκτικό, πετσέτες, νερό και κουβά
6.Κατά τη διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται στον αγωνιστικό χώρο να βρίσκονται αθλητές–αθλήτριες καθώς επίσης και παράγοντες ή προπονητές, εκτός από αυτούς που αγωνίζονται.
7.Οι αθλητές-αθλήτριες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θεωρημένα από Ιδιώτες ιατρούς ή από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια.
8.Οι αθλητές-αθλήτριες κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά πλαστικό κάλυμμα δοντιών (ειδικότερα για τους αθλητές–αθλήτριες που έχουν σιδεράκια ορθοδοντικής), εκτός εάν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αθλητή–αθλήτρια.
9.Στην ηλεκτρονική εγγραφή της δήλωσης συμμετοχής που θα αποστέλλουν τα σωματεία,θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα ονόματα των αρχηγών ομάδας και των προπονητών που θα συνοδεύουν την ομάδα και δεν θα έχουν δικαίωμα αντικατάστασης από άλλα άτομα.
10. Οι αθλητές–αθλήτριες, που θα προσέρχονται για την απονομή των μεταλλίων και των διπλωμάτων της θέσης που κατέκτησαν, υποχρεούνται να φορούν τομπόκ.
11. Απαγορεύεται στην θέση του κόουτς να κάθεται εν ενεργεία αθλητής.
Εκ της ΕΛ.Ο.Τ.

Have your say