Α ́ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ έτους 2015 «Γιώργος Βόλαρης»

Νεα & αρθρα

Α ́ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ έτους 2015 «Γιώργος Βόλαρης»

Α ́ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ έτους 2015

«Γιώργος Βόλαρης»

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς, Άνω Λιοσίων, Διεύθυνση : Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου και Διονύσου 17, 133 44, Άνω Λιόσια, Δήμος Φυλής, Τηλέφωνο: 210 2484382 – 210 2470918.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ : Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015, Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015 & Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015. Ώρα έναρξης των αγώνων 09:00 και για τις τρεις ημέρες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Έχουν οι αθλητές-αθλήτριες εγγεγραμμένοι στους Συλλόγους μέλη της ΕΛ.Ο.Τ. ανήκουν στα γεωγραφικά όρια της Ε.ΤΑ.Ν.Ε. (από 2ο ΚΟΥΠ και άνω)

Για τις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών γεννηθέντες από το 1998 (17 ετών και άνω).

Για τις κατηγορίες Εφήβων – Νεανίδων, γεννηθέντες από 2000, 1999 και 1998 (15-17 ετών).

Για τις κατηγορίες Παίδων – Κορασίδων γεννηθέντες από 2001 – 2002 και 2003-2004. (14-13 ετών και 12-11 ετών) Οι γεννηθέντες αθλητές – αθλήτριες το έτος 1998, θα μπορούν να δηλωθούν στην κατηγορία Ανδρών – Γυναικών ή Εφήβων – Νεανίδων.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Το δικαίωμα συμμετοχής εξασφαλίζεται με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες σύλλογοι έχουν προβεί στην εξόφληση της ετήσιας συνδρομής τους στην ΕΛ.Ο.Τ. για το έτος 2015.

Τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την ΕΛ.Ο.Τ., να έχουν την σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένα από τον Γραμματέα του συλλόγου, καθώς επίσης να αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής – αθλήτρια και να
είναι επικυρωμένο από τον σύλλογο.
Για τους αθλητές – αθλήτριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπει απαραίτητα να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του αθλητή – αθλήτριας. Η καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ, θα πρέπει να έχει σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι δηλώσεις συμμετοχής θα διαρκέσουν μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των 1.200 αθλητών και αθλητριών. Σε αντίθετη περίπτωση (μη συμπλήρωσης του αναφερομένου αριθμού συμμετεχόντων) ως λήξη προθεσμίας αποστολής των δηλώσεων συμμετοχής ορίζεται η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15:00, στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ. (Δυρραχίου 70, 1ος όροφος Τ.Κ. 10443 – Σεπόλια, Φαξ: 210 6820116, e-mail:info@elot-tkd.gr).
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:

1.Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικούς θώρακες και κάσκες Dae do.

2.Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η διάρκεια του κάθε αγώνα για τις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών – Εφήβων – Νεανίδων καθορίζεται στους τρεις (3) γύρους των δύο (2) λεπτών με ένα (1) λεπτό διάλειμμα ανάμεσά τους και για τις κατηγορίες των Παίδων – Κορασίδων σε τρεις (3) γύρους του ενάμισι (1 ½ ) λεπτού με (½) λεπτό διάλειμμα. Σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα ο Αλυτάρχης των αγώνων θα έχει το δικαίωμα διαμόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής.
3.Οι αγώνες, όσον αφορά την κατηγορία Παίδων-Κορασίδων, θα διεξαχθούν
για τις χρονολογίες γεννήσεως 2001-2002 και ξεχωριστά για την
χρονολογία γεννήσεως 2003-2004.
ΚΛΗΡΩΣΗ : Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 09:00 θα διεξαχθεί η κλήρωση, στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ. (Δυρραχίου 70, 1ος όροφος Τ.Κ. 10443 – Σεπόλια, Τηλ: 210 6820112 – 13),
για όλες τις κατηγορίες που αγωνίζονται και τις τρείς ημέρες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθεί
στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Ο.Τ., την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή. Οι αθλητές – αθλήτριες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θεωρημένα (σύμφωνα με το κεφ. Ε παρ. 9 του Νέου Αθλητικού Νόμου 2725/99 όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα με όλες τις τροποποιήσεις του) από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή
Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το δημόσιο ή από συμβεβλημένους ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια. Οιαθλητές – αθλήτριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των συλλόγων τους & υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Η ένσταση θα κατατίθεται εγγράφως εντός 10 λεπτών μετά την λήξη του αγώνα, αποκλειστικά και μόνο από τον Αρχηγό της Ομάδας του οποίου το όνομα θα πρέπει να υπάρχει στην δήλωση συμμετοχής του συλλόγου. H ένσταση θα πρέπει να συνοδεύεται με παράβολο αξίας 50 € (πενήντα ευρώ) στην Γραμματεία των αγώνων.

Εκ της ΕΛ.Ο.T.

Have your say