ATHINA CUP 2017

Νεα & αρθρα

ATHINA CUP 2017

12

Προς: Σωματεία μέλη της ΠΟΚ.

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ATHINA CUP 2017

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:

Το πρωτάθλημα ATHINA CUP θα διεξαχθεί την Κυριακή  23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 στο  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ στο Περιστέρι.

Διεύθυνση :  Βορείου Ηπείρου 28 και Στυλιανού Γονατά 33, 121 33, Μπουρνάζι, Δήμος Περιστερίου
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Το κλειστό γυμναστήριο βρίσκεται 100μ από την τροχαία Περιστερίου.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:00 – 19:00πμ.

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

ΠΑΝΠΑΙΔΩΝ -ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΕΦΗΒΩΝ –ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΑΝΔΡΩΝ –ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:  -ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΘΟΥΝ ΟΛΟΙ  ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ  ΣΤΙΣ  ΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ: Οι δηλώσεις συμμετοχής θα δοθούν μέχρι και την Τετάρτη 19/04/2017 ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις 1]athinacup@yahoo.com.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δηλώσεις πρέπει να δοθούν ηλεκτρονικά για το αυτοματοποιημένο σύστημα κλήρωσης .

 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Οι ενστάσεις θα κατατίθενται εγγράφως στη γραμματεία των αγώνων εντός πέντε (5) λεπτών από τη λήξη του αγώνα με παράβολο των εκατό (50) ευρώ και θα εκδικάζονται από την επιτροπή ενστάσεων. Εάν η ένσταση γίνεται δεκτή τότε επιστρέφεται το ανωτέρω ποσό πίσω.

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ :  ΑΣ  “ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ”

 ΜΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ – ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 συλλόγων τους και οι προπονητές τους θα είναι υπεύθυνοι για την εξέταση της σωματικής και φυσικής κατάστασης των αθλητών-τριων τους.

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 • Στην Α κατηγορία αγωνίζονται όλοι οι αθλητές που έχουν πάνω από ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΖΩΝΗ). Στην    Β κατηγορία οι αθλητές  που εχουν εως και ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΑΘΜΙΔΑ(ΖΩΝΗ).Οι αθλητές  μπορούν να αγωνιστούν  από την μικρότερη κατηγορία στην μεγαλύτερη όχι όμως το αντίθετο. Το επίπεδο των αθλητών να ελεγχτεί από το αθλητικό τους δελτίο.

 • Η ηλικία ενός Αθλητή καθορίζεται μόνο από το έτος  γέννησής  του.

 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίπαλος σε κάποια κατηγορία κιλών Α-Β΄κατηγορίας ο αθλητής και θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στην αμέσως επόμενη κατηγορία κιλών αν το επιθυμεί χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

 • Δεν θα επιτραπεί σε κανέναν αθλητή να αγωνιστεί χωρίς να έχει τα απαιτούµενα, ανάλογα µε το αγωνιστικό στυλ, προστατευτικά (αγωνιστική κάσκα, θώρακα στήθους, γάντια 10oz, µπαντάζ, παπούτσια, επικαλαµίδες, επικαλαµίδες µε κουντουπιέ, σπασουάρ, µασέλα, πετσέτα, κτλ….) και χωρίς να φοράει την απαιτούµενη αθλητική στολή. Επίσης όλοι οι αθλητές που θα διακριθούν, για να τους απονεµηθούν τα µετάλλια τους, θα πρέπει να ανέβουν στο βάθρο µόνο µε την αθλητική τους αµφίεση.

 • Οι αποφάσεις του ιατρού των αγώνων είναι οριστικές και δεν υπάρχει κανένα δικαίωµα ένστασης.

 • Αθλητής που θα καθυστερήσει πάνω από δύο λεπτά να εµφανιστεί στην γωνία του έτοιµος για να αγωνιστεί θα αποκλείεται (εκτός εάν αγωνίζεται ταυτόχρονα και σε άλλον αγώνα), όπως επίσης και ο αθλητής που µετά από τρία λεπτά αφότου τραυµατιστεί δεν είναι ικανός να συνεχίσει τον αγώνα του.

 • Αθλητής δεν µπορεί να αγωνιστεί εάν στην γωνία του δεν κάθεται ο δηλωµένος προπονητής ή βοηθός προπονητή του συλλόγου. Προπονητής που θα καθυστερήσει πάνω από δύο λεπτά να εµφανιστεί στην γωνία του Αθλητή, θα αποκλείεται ο αθλητής. Οι προπονητές κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να κάθονται στην καρέκλα τους, να συµπεριφέρονται κόσµια και να φορούν αθλητική αµφίεση. Τα παραπτώµατα των προπονητών θα βαρύνουν τον εκάστοτε αθλητή για τον οποίο είναι υπεύθυνοι.

 • Ο προπονητής δεν έχει κανένα δικαίωμα να αμφισβητήσει την οποιαδήποτε απόφαση του γιατρού των αγώνων.

 • Οι αθλητές δεν έχουν κανένα δικαίωµα να αµφισβητήσουν τις αποφάσεις των προπονητών τους.

 • Απαγορεύονται οι συνοµιλίες προπονητών και αθλητών, µε τους διαιτητές και κριτές των αγώνων.

 • Επιτρεπεται η συµµετοχή αθλητή ταυτόχρονα και σε κατηγορία Tatami και σε κατηγορία Ring.

 • Στον αγωνιστικό χώρο θα βρίσκεται η κεντρική γραµµατεία του πρωταθλήµατος όπου θα µπορεί ο κάθε προπονητής ή εκπρόσωπος σωµατείου να ενηµερώνεται και να ζητήσει βοήθεια για ότι χρειαστεί. Η επικοινωνία για όλα τα θέµατα σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να γίνεται µε αθλητή. Ο αθλητής για το οτιδήποτε θα πρέπει να συνοδεύεται από τον προπονητή του ή τον εκπρόσωπο του σωµατείου στο οποίο ανήκει, µαζί µε το αθλητικό δελτίο τους. Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες όλων των επιπέδων αγωνίζονται με αποκλειστική ευθύνη του συλλόγου τους.

 • Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε σε παραπάνω από ένα αγωνιστικά στυλ καθώς και σε παραπάνω από μια κατηγορίες βάρους αν το επιθυμεί.

 • Το παράβολο ζύγισης για τους αθλητές θα είναι 20 ευρώ. Για κάθε αθλητή ο οποίος θα αγωνιστεί και σε επιπλέον αγωνιστικό στυλ ή επιπλέον κατηγορία κιλών η επιβάρυνση θα είναι 10 ευρώ και για επιπλεον ( 1 στυλ 20 ευρώ ,2 στυλ 30 ευρώ, 3 στυλ 40 ευρώ) . Η είσοδος για τους θεατές θα κοστίζει 3 ευρώ.

 ΖΥΓΙΣΗ

 • Η ζύγιση των αθλητών θα γίνει ανά σύλλογο (µε παρουσία του εκπροσώπου ή του προπονητή) και όχι µεµονωµένα όποτε θέλει ο κάθε αθλητής.

 • Στις δηλώσεις συµµετοχής είναι υποχρεωτική η αναγραφή του προπονητή (και των βοηθών προπονητών όπου υπάρχουν). Στον αγωνιστικό χώρο θα επιτρέπεται η είσοδος µόνο του δηλωµένου προπονητή και ενός βοηθού του (σύνολο δύο άτοµα και µε τον αθλητή που αγωνίζεται τρία). Δεν επιτρέπεται αθλητής να εκτελεί χρέη προπονητή ή βοηθού προπονητή και αντίστοιχα δεν επιτρέπεται προπονητής ή βοηθός προπονητή να αγωνιστεί στο πρωτάθληµα.

 • Οι αθλητές για να αγωνιστούν πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρου δελτίου της Π.Ο.Κ. -W.A.K.O. και να έχουν καταθέσει στον σύλλογό τους πιστοποιητικό υγείας, όπως ορίζει ο αθλητικός νόµος.

 • Κάθε Σύλλογος µπορεί να δηλώσει όσους αθλητές επιθυµεί σε όλα τα στυλ και σε κάθε κατηγορία κιλών.

 • Οι αθλητές των ηλικιακών κατηγοριών 5-8 και 8-10 δεν χρειάζονται ζύγιση.

       Κανένας  γονέας ή σύνοδος δε θα επιτρέπεται στον αγωνιστικό χώρο και στο προθερμαντήριο.

        ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΗΣΙΑΣ:
             Η διαιτησία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΠΟΚ -WAKO.

           Πριν την έναρξη των αγώνων καθορίζεται το  meeting των προπονητών και των διαιτητών  χωριστά όπως επίσης το ίδιο θα ισχύει και στη λήξη αυτών.

 Οι διαιτητές θα πρέπει  να βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής του πρωταθλήματος 30 ΛΕΠΤΑ το λιγότερο πριν την έναρξη των αγώνων όπου και θα λάβουν τις οδηγίες του Υπεύθυνου Διαιτησίας.

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

Α) Διάρκεια αγώνων για RING:

3 γύροι επί 1:30 λεπτά (για όλες τις ηλικίες)

β) Διάρκεια αγώνων για TATAMI

 • Ανδρών -Γυναικών & Εφήβων –Νεανίδων:

Προκριµατικοί αγώνες: 2 γύρος Χ 1,30 λεπτά

Τελικοί αγώνες: 2  γύροι Χ 2 λεπτά

 • Παίδων -Κορασίδων & Παμπαίδων – Παγκορασίδων

Προκριµατικοί αγώνες:1 γύρος Χ 1:30 λεπτά

Τελικοί αγώνες: 2 γύροι Χ 1:30 λεπτά

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΛΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ TATAMI

(Point Fighting, Light Contact & Kick Light)

Α)ΑΝΔΡΩΝ (19-40 ετών) – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (19-36 ετών)

             Γεννηθέντες 1997 +  πριν (1996,1995, 1994, 1993, 1992,1991, κλπ)

             Γεννηθείσες 1997 + πριν (1996,1995, 1994, 1993, 1992,1991, κλπ)

 β)ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ (16-17-18 Ετών)

                (Γεννηθέντες: 1998,1999,2000)

                (Γεννηθείσες: 1998,1999,2000)

γ)ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (13-14-15 Ετών)

      (Γεννηθέντες: 2001,2002,2003)

      (Γεννηθείσες: 2001,2002,2003)

ε)ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (10-11-12 Ετών)

                               (Γεννηθέντες: 2004-2005-2006)

                               (Γεννηθείσες: 2004-2005-2006)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΛΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ RING

(Full Contact, Low Kicks & K1)

α) OLDER JUNIORS MALE(ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 17-18 ετών)    

               -51kg

               -54kg

               -57kg

               -60kg

               -63,5kg

               -67kg

               -71kg

               -75kg

               -81kg

               -86kg

               -91kg

               +91kg

 

β) OLDER JUNIORS FEMALE (ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 17-18 ετών)

               -48kg

               -52kg

               -56kg

               -60kg

               -65kg

               -70kg

               +70kg

 

γ) YOUNGER JUNIORS MALE (ΕΦΗΒΩΝ 15-16 ετών)                        

               -42kg

               -45kg

               -48kg

               -51kg

               -54kg

               -57kg

               -60kg

               -63,5kg

               -67kg

               -71kg

               -81kg

               +81kg

 

δ) YOUNGER JUNIORS FEMALE (ΝΕΑΝΙΔΩΝ 15-16 Ετών)

               -36kg

               -40kg

               -44kg

               -48kg

               -52kg

               -56kg

               -60kg

               +60kg

SELF DEFENCE

                                                                

  ΑγόριαΚορίτσια  -10 ετών (-2005)

   Σε όλους τους αθλητές θα δοθεί μετάλλιο

                                                                                                                                                                                                                                         Αγόρια- Κορίτσια Αρχάριοι            -13ετών(-2004)                                                                         Αγόρια- Κορίτσια  Προχωρημένοι  -13ετών(-2004)                                                                   Αγόρια- Κορίτσια Αρχάριοι             -17ετών(-2000)

Αγόρια- Κορίτσια  Προχωρημένοι  -17ετών(-2000)

Ανδρών Αρχαρίων                       +17ετών(1999+)

Ανδρών Προχωρημένων                +17ετών (1999+ )

Γυναικών Αρχαρίων                       +17ετών(1999+)

Γυναικών Προχωρημένων              +17ετών(1999+)

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

 Κυριακή 23/04/2017

08.00-09.00: Ζύγιση Αθλητών  στο στάδιο.

08.00-09.00: Συγκέντρωση Προπονητών και διαιτητών

09.30: Έναρξη Πρωταθλήματος