Ενημερωτική Επιστολή προς τα Μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Kickboxing, από τον Πρόεδρο Τριανταφύλλου Μιχαήλ

Νεα & αρθρα

Ενημερωτική Επιστολή προς τα Μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Kickboxing, από τον Πρόεδρο Τριανταφύλλου Μιχαήλ

Προς: Μέλη Π.Ο.Κ.  

 

Θέμα: Ενημερωτική Επιστολή

            Κατόπιν πολλών ενοχλήσεων στην ομοσπονδία μας αλλά και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και σε συνάρτηση των συχνών ερωτήσεων που δεχόμαστε από διάφορους αθλητές και γονείς, θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να ενημερωθείτε και να ενημερώσετε για το τι διέπει το άθλημα μας, κάτω από ποιες προϋποθέσεις και κανόνες λειτουργεί, και ποιες οι διαφορές μεταξύ αναγνωρισμένης αθλητικής δραστηριότητας και μη αναγνωρισμένης αθλητικής δραστηριότητας.

            Η μόνη αναγνωρισμένη ομοσπονδία για το άθλημα του Kick boxing είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κικ-Μπόξινγκ με αριθμό ΦΓ 46. Αυτό σημαίνει ότι μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα είναι μόνο τα πανελλήνια που διοργανώνει η Π.Ο.Κ. και τα παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά (μόνο της W.A.K.O.) που συμμετέχει με τις μοναδικές επίσημες εθνικές ομάδες, οι οποίες έχουν και γραπτή έγκριση από την Γ.Γ.Α. Μόνο από αυτές τις διοργανώσεις και αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι αθλητές μπορούν, να πάρουν μόρια (δηλαδή επιπλέον 10%, 20% ή ακόμα και άνευ, ανάλογα την νίκη και την σχολή επιλογής τους) για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι.), να πάρουν μεταγραφή από Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. σε αντίστοιχο της επιλογής τους, να έχουν ειδική αθλητική μεταχείριση στον στρατό ή στα σώματα ασφαλείας, να παίρνουν την απαραίτητη δικαιολόγηση απουσιών στα σχολεία ή τις εργασίες τους και φυσικά είναι και προϋπόθεση για την επαγγελματική ενασχόληση με το άθλημα ως προπονητές και πολλά άλλα όπως ξεκάθαρα αναφέρονται στον ισχύοντα αθλητικό νόμο (νόμος 2725/99, Φ.Ε.Κ. 163/12-7-2013)

            Προπονητές για τα αθλήματα καταρτίζει μόνο η Γ.Γ.Α. μέσω της επίσημης σχολής προπονητών που ιδρύει και μόνο μέσω αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας, δηλαδή μόνο μέσω της Π.Ο.Κ. για τα αθλήματα μας. Είναι αυτονόητο δε, ότι αθλήματα που καλλιεργούμε αλλά τροποποιούνται τα ονόματα τους από κάποιους δεν υφίστανται καν.

            Τα κριτήρια δε για τις σχολές προπονητών έχουν να κάνουν πάντα και αποκλειστικά  με πτυχία της Π.Ο.Κ. και της W.A.K.O. Όλες οι άλλες βεβαιώσεις θεωρούνται αναμνηστικές. Όπως άλλωστε αναλυτικά αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. της σχολή προπονητών που πραγματοποιήθηκε το 2015 και όπως θα ισχύσει και στις σχολές προπονητών (Γ & Β κατηγορίας) που θα πραγματοποιηθούν στα τέλη του 2016 και που ήδη έχουνε κατατεθεί τα σχετικά έγγραφα. Σημαντικό είναι ακόμα να κατανοήσουμε ότι άδεια εξάσκησης επαγγέλματος πέρνουμε μόνο με πτυχίο προπονητή από την Γ.Γ.Α. και μόνο έτσι μπορούμε να πάρουμε και ειδική αθλητική αναγνώριση για το αθλητικό σωματείο στο οποίο ανήκουμε. Για την θεώρηση των βιβλίων στην οικία περιφέρεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο σύλλογος να ανήκει σε αναγνωρισμένη ομοσπονδία.

            Επίσης, για την πραγματοποίηση αγώνων ή αθλητικών συναντήσεων είναι απαραίτητη η αδειοδότηση από αναγνωρισμένη ομοσπονδία, που κατατίθεται στην οικεία περιφέρεια, αστυνομία και Ε.Κ.Α.Β. Φυσικά η αλλοίωση των ονομάτων δεν καθιστά τους  αγώνες νόμιμους και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει κάποιον από τις ευθύνες του. Πρέπει να διευκρινίσουμε επίσης ότι η ευθύνη σε οτιδήποτε συμβεί, ανήκει και στους συμμετέχοντες αθλητές, προπονητές και συλλόγους μιας και έρχονται αντιμέτωποι με τις ίδιες ποινές όπως αυτές που έχει ο διοργανωτής (τουλάχιστον 50.000,00€ και έξι μήνες φυλάκιση, Φ.Ε.Κ. 35/23-02-2012, άρθρο 22).

            Με λίγα λόγια αθλητικές δραστηριότητες, σεμινάρια, σχολές προπονητών, αγώνες, πτυχία και σωματεία που κινούνται εκτός των ορίων τις ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και των αναγνωρισμένων ομοσπονδιών εκθέτουν προπονητές, τους προέδρους των συλλόγων, αθλητές και γονείς και τους καθιστούν και υπόλογους απέναντι στο κράτος.

            Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κικ-Μπόξινγκ, προσπαθώντας να διαφυλάξει το υψηλό επίπεδο και την νομιμότητα του αθλήματος, την εξαιρετική δουλεία και τον κόπο των συλλόγων και προπονητών της και προστατεύοντας γονείς και αθλητές που εμπιστεύονται την Π.Ο.Κ. και τα σωματεία της, θεωρεί επιτακτική την ανάγκη της σωστής ενημέρωσης προς όλες τις κατεύθυνσης, την προσεκτική επιλογή από εμάς όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων και την ακόμα πιο προσεκτική επιλογή της οποιασδήποτε συνεργασίας προπονητών και συλλόγων με μη πιστοποιημένους ανθρώπους και αυτοαποκαλούμενους οργανισμούς, φορείς και επιφυλάσσεται για όλες αυτές τις μη νόμιμες δραστηριότητες.

                                                            Με εκτίμηση,

                                Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Kickboxing

                                                            Ο Πρόεδρος

 

                                                    Τριανταφύλλου Μιχαήλ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΟΚ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ-1 (Medium) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΟΚ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ-2 (Medium)

Have your say