10° Αγωνιστικό Kim & Liu 22 – 24/12/2018

10° Αγωνιστικό Kim & Liu 22 – 24/12/2018