3 Αγωνιστικο Φεστιβαλ Kim & Liu “Ευ Αγωνιζεσθαι” 5 / 6 & 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3 Αγωνιστικο Φεστιβαλ Kim & Liu “Ευ Αγωνιζεσθαι” 5 / 6 & 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015