9° Αγωνιστικό Kim & Liu 01 – 03/06/2018

9° Αγωνιστικό Kim & Liu 01 – 03/06/2018