ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Point Fighting – KICK BOXING ΤΗΣ WAKO

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Point Fighting – KICK BOXING ΤΗΣ WAKO

WAKO

Point Fighting Κανονισμοί

Περιεχόμενα

Άρθρο 1. Ορισμός

Άρθρο 2. Κανονισμοί Αγώνα

Άρθρο 3. Εντολές Διαγωνισμού

Άρθρο 4. Νόμιμες Περιοχές Στόχων

Άρθρο 5. Παράνομες Περιοχές Στόχων – (Απαγορευμένες Τεχνικές και Συμπεριφορά)

Άρθρο 6. Νόμιμες Τεχνικές

Άρθρο 7. Παράνομες τεχνικές και ενέργειες

Άρθρο 8. Κριτήρια βαθμολογίας

Άρθρο 8.1 Αποφάσεις που μπορούν να πάρουν οι διαιτητές και οι κριτές (σημεία)

Άρθρο 8.1.1 Βαθμολογία – Σημείο

Άρθρο 8.1.2 Μη βαθμολόγηση – Κανένα σημείο

Άρθρο 8.1.3 Απονομή πόντων

Άρθρο 8.1.4 Ανακεφαλαίωση για την απονομή πόντων

Άρθρο 9. Ποινές – Έξοδοι (Παρατήρηση, Αποκλεισμοί και Έξοδοι)

Άρθρο 9.1 Αποκλεισμός

Άρθρο 10. Σήματα Χεριών

Άρθρο 11. Παραβάσεις Κανονισμών

Άρθρο 11.1 Αιτίες για Time-Out

Άρθρο 12. Τραυματισμοί

Άρθρο 13. Διαδικασία σε περίπτωση KO, RSC, RSC-H, τραυματισμού

Άρθρο 13.1 Διαδικασίες Τραυματισμών γενικά

Άρθρο 14. Grand Champ και Διαγωνισμός Ομάδας

Άρθρο 14.1 Grand Champ

Άρθρο 14.1.1 Αυθεντικός Grand Champ

Άρθρο 14.1.2 Διαγωνισμός Ομάδας

Άρθρο 14.1.3 Παγκόσμια / Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα

Άρθρο 14.1.4 Εξαιρέσεις σε Ομαδικά Παγκόσμια Κύπελα – Διεθνής Ανοιχτούς

Άρθρο 15. Διαδικασία για τραυματισμούς σε ομαδικούς διαγωνισμούς

Άρθρο 16. Χειραψία / Άγγιγμα Γαντιών

Άρθρο 17. WAKO Χρήση ναρκωτικών ουσιών

Άρθρο 18. Ένδειξη

Άρθρο 19. Ζύγιση

Άρθρο 1. Ορισμός

Το Semi-Contact είναι το αγωνιστικό στυλ κατά το οποίο οι δύο αθλητές αγωνίζονται με πρωταρχικό στόχο να επιτύχουν Ορισμένους πόντους / χρησιμοποιώντας ελεγχόμενες νόμιμες Τεχνικές με ευκινησία ταχύτητας και εστίαση. Τα κύρια χαρακτηριστικά του semi-contact είναι παράδοση/διανομή χτυπημάτων, τεχνική και ταχύτητα. Ο διαγωνισμός semi-contact πρέπει να εκτελείται με την πραγματική του έννοια δηλαδή με καλά ελεγχόμενη επαφή. Είναι ένα τεχνικό αγωνιστικό στυλ με ισάξια έμφαση στις τεχνικές χεριών και ποδιών, από αθλητικής πλευράς. Οι τεχνικές (Γροθιές και Λακτίσματα) είναι αυστηρά ελεγχόμενα. Για κάθε έγκυρο πόντο (ο πόντος που δίνεται, με το νόμιμο μέρος του χεριού ή χεριού σε νόμιμους στόχους προς τον αντίπαλο με νόμιμες τεχνικές) ο κεντρικός διαιτητής σταματάει τον αγώνα και ταυτόχρονα τους κριτές, δείχνει με το δάχτυλό του / της τον αριθμό πόντων (σημείων) προς την κατεύθυνση (πλευρά) του αθλητή ο οποίος έχει κερδίσει τα σημεία.

Άρθρο 2. Κανονισμοί Αγώνα

Οι αθλητές θα εισέρχονται στο τατάμι και θα ακουμπούν τα γάντια τους. Στη συνέχεια θα κάνουν ένα βήμα πίσω και θα παίρνουν αγωνιστική θέση περιμένοντας την εντολή FIGHT από το διαιτητή.

Ο Διαιτητής θα ξεκινάει τον αγώνα με την εντολή fight, όταν ο διαιτητής προσφωνεί STOP, οι αθλητές πρέπει να επιστρέφουν στις αρχικές τους θέσεις στο τατάμι.

Η χρονομέτρηση θα σταματάει μόνο με την εντολή του διαιτητή ΤΙΜΕ προς τη γραμματεία (τραπέζι περιοχής ελέγχου). Η χρονομέτρηση δε σταματάει για την απονομή σημείων ή ποινών εκτός εάν το θεωρήσει απαραίτητο ο διαιτητής. Ο Διαιτητής πρέπει να σταματάει το χρόνο όταν δίνει παρατήρηση ή επίσημη παρατήρηση ή σημείο διευκρίνησης.

Οι αθλητές μπορούν να έχουν στη γωνία τους έναν προπονητή και ένα βοηθό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και οι δύο πρέπει να παραμένουν στις καθισμένοι στις θέσεις προπονητών (Coaches Box) κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Κανένας προπονητής δεν επιτρέπεται να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο όταν ο αγώνας βρίσκεται σε εξέλιξη. Επίσης, κανένας προπονητής δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνει / εμπλέκεται με οποιονδήποτε διαιτητή ή κριτή. Κανένας προπονητής δεν επιτρέπεται να κάνει υποτιμητικά σχόλια για κάποιον διαιτητή ή κριτή ή να σχολιάσει κάποια βαθμολογία (σημείο) που δόθηκε ή δε δόθηκε. Ο προπονητής μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του κατά τη διάρκεια του αγώνα εάν συνεχίζει να υβρίζει επίσημους αρμόδιους ή διαιτητές. Όλες οι παρατηρήσεις που απευθύνονται στους προπονητές προσμετρούνται ως παρατηρήσεις προς τους αθλητές.

Μόνο ο διαιτητής μπορεί να σταματήσει τη χρονομέτρηση. Οι αθλητές μπορούν να ζητήσουν να σταματήσει η χρονομέτρηση για να ρυθμίσουν τον Εξοπλισμό Ασφαλείας ή να ελέγξουν κάποιο τραυματισμό. Ο διαιτητής στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να επιλέξει να μη σταματήσει τη χρονομέτρηση εάν θεωρεί ότι αυτό θα πάρει το πλεονέκτημα από τον αντίπαλο. Οι παύσεις χρονομέτρησης πρέπει να κρατούνται στο ελάχιστο.

Εάν ο Διαιτητής θεωρήσει ότι κάποιος αθλητής χρησιμοποιεί το δικαίωμα παύσης της χρονομέτρησης για να ξεκουραστεί ή για να αποτρέψει τον αντίπαλό του από το να πάρει σημεία, θα του δίδεται μία παρατήρηση και μπορεί να τίθεται υπό συζήτηση με τους κριτές, καταλήγοντας σε αποκλεισμό για καθυστέρηση του αγώνα ή άρνηση να διαγωνισθεί.

Άρθρο 3. Εντολές Διαγωνισμού

* FIGHT – εκκίνηση αγώνα ή μετά από διακοπή / διάλειμμα

* ΧΕΙΡΑΨΙΑ – ΜΟΝΟ στην εκκίνηση του αγώνα

* STOP – ο αγώνας διακόπτεται και μπορεί να εκκινήσει και πάλι μόνο με νέα εντολή FIGHT του διαιτητή. Αφού δοθούν σημεία οι αθλητές πρέπει να επιστρέψουν στις θέσεις εκκίνησης αμέσως.

* ΣΤΟΠ ΧΡΟΝΟΥ – (σχηματίζοντας το γράμμα «Τ» με τα χέρια του, ο διαιτητής) όταν θέλει να σταματήσει τον αγώνα για οποιονδήποτε σημαντικό λόγο. Ο Διαιτητής υποχρεούται να αιτιολογεί κάθε παρατήρηση στον αθλητή.

* ΤΙΜΕ – ο διαιτητής σχηματίζοντας το γράμμα «Τ» με τα χέρια του, δίνει εντολή στον χρονομέτρη να σταματήσει το χρόνο μέχρι ο Διαιτητής να δώσει την εντολή FIGHT. Όταν ο κεντρικός Διαιτητής λέει ΤΙΜΕ πρέπει να ορίσει το λόγο για τον οποίο σταματάει το χρόνο.

* Ο Διαιτητής επιτρέπεται να δώσει την εντολή ΤΙΜΕ στις παρακάτω περιπτώσεις:

o Όταν δίνεται παρατήρηση στον αθλητή (ο αντίπαλος πρέπει να στέκεται στην αρχική θέση)

o Όταν κάποιος αθλητής ζητάει παύση του χρόνου σηκώνοντας το δεξί του χέρι (ο αντίπαλος πρέπει αμέσως να πάει στη λευκή γωνία)

o Όταν ο διαιτητής κρίνει απαραίτητο να διορθώσει τον εξοπλισμό ή τη στολή κάποιου αθλητή

o Όταν ο διαιτητής αντιληφθεί ότι κάποιος αθλητής έχει τραυματιστεί (μέγιστος χρόνος παρέμβασης ιατρού για seniors, juniors, και όλους τους cadets είναι 2 λεπτά)

Άρθρο 4. Νόμιμες Περιοχές Στόχων

Τα ακόλουθα σημεία σώματος είναι μπορούν να δεχθούν επίθεση χρησιμοποιώντας νόμιμες αγωνιστικές τεχνικές:

Κεφάλι – Μπροστά, πίσω, μέτωπο

Κορμός – Μπροστά και πλάι

Πόδια – (αστράγαλος και κάτω) Σημείωση: μόνο για σκούπα

Άρθρο 5. Παράνομες Περιοχές Στόχων – (Απαγορευμένες Τεχνικές και Συμπεριφορά)

* Επάνω μέρος κεφαλιού

* Πίσω μέρος του κορμού (νεφροί και σπονδυλική στήλη)

* Επάνω μέρος των ώμων

* Λαιμός: μπροστά, πλάι, πίσω (σβέρκος)

* Κάτω από τη ζώνη (έκτος από την τεχνική «σκούπα»)

* Συνέχιση ύστερα από την εντολή STOP ή ύστερα από τη σήμανση τέλους του γύρου.

* Το να γυρίσει κάποιος αθλητής την πλάτη του προς τον αντίπαλο, το να τρέξει, το να πέσει κάτω επίτηδες

* Όλες οι τυφλές, μη ελεγχόμενες τεχνικές γενικά

Άρθρο 6. Νόμιμες Τεχνικές

* Λακτίσματα – μπροστινά, πλάγια, γυριστά, αγκιστρωτά (Ηοοκ)(μόνο με το πέλμα), αγκιστρωτά (Crescent), καρφωτά εναέρια (axe Jumping) περιστροφικά (spinning), εναέρια (Jump Kicks)

* Χέρια – γροθιά, πίσω γροθιά (back fist)( όχι περιστροφική / γυριστή), ridge hand, hook punch

* Κούπα κάτω από τον αστράγαλο – (η τεχνική σκούπα επιτρέπεται) για να απονεμηθεί σημείο με την τεχνική σκούπα ο επιτεθείς πρέπει να παραμείνει και στα δύο του πόδια καθ’ όλη την ενέργεια. Εάν κατά την εκτέλεση της τεχνικής σκούπα ο επιτεθείς ακουμπήσει το δάπεδο με οποιοδήποτε σημείο του σώματός του εκτός των πελμάτων του, δε θα απονεμηθεί σημείο. Σημείο απονέμεται όταν ο αντίπαλος ακουμπήσει το δάπεδο με οποιοδήποτε σημείο του σώματός του εκτός των πελμάτων.

* Επισήμανση – το λάκτισμα με το πίσω μέρος της πτέρνας είναι άκρως επικίνδυνο. Πρέπει να δίδεται αυστηρή έμφαση στον επιτιθέμενο αθλητή ότι πρέπει να εκτείνει το πόδι του με τέτοιο τρόπο ώστε το πέλμα (κάτω) του ποδιού χρησιμοποιείται ως το σημείο που θα επιφέρει το λάκτισμα όταν εκτελούνται τα παρακάτω λακτίσματα: Axe, Hook, Spinning Hook και όλα τα εναέρια λακτίσματα.

Άρθρο 7. Παράνομες τεχνικές και ενέργειες

* Επιθέσεις με οποιαδήποτε άλλη τεχνική εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 6.

* Spinning back fist

* Αποφυγή ή άρνηση αθλητή να διαγωνισθεί

* Πέσιμο στο δάπεδο χωρίς νόμιμη αιτία

* Η φυγή από τον αγωνιστικό χώρο (έξοδος)

* Επιθέσεις με κακόβουλη ή υπερβολική επαφή

* Αντιαθλητική συμπεριφοράο αθλητής μπορεί να λάβει μόνο μία παρατήρηση και στη συνέχεια ακολουθείται η κανονική διαδικασία ποινών και αποκλεισμού. Όμως σε περίπτωση υπερβολικής αντιαθλητικής συμπεριφοράς ο αθλητής μπορεί να αποκλειστεί ή να του αφαιρεθεί ένα σημείο στο πρώτο παράπτωμα, αναλόγως με τη σοβαρότητα της παράβασης.

* Η Αρπαγή / κράτημα του αντιπάλου απαγορεύονται

* Επίθεση ή λεκτική βία προς επίσημο αρμόδιο εντός ή εκτός του τατάμι. Σπρώξιμο, αρπαγή χωρίς καμία άλλη πρόθεση, φτύσιμο ή ακόμα και απόπειρα οποιασδήποτε τέτοιας ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο αποκλεισμό. Στην περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας ενέργειας από τον τιμωρημένο αθλητή ή τον προπονητή του, αυτός ο οποίος εμπλέκεται θα απομακρύνεται από την Αίθουσα ή το χώρο διεξαγωγή των αγώνων και το περιστατικό θα εξετάζεται από την Επιτροπή Διαιτητών της WAKO.

* Επιθέσεις εδάφους

* Να φτύσει ένας αθλητής το προστατευτικό δοντιών του (μασέλα) οικειοθελώς

* Ένας αθλητής δεν επιτρέπεται να επιτεθεί στον αντίπαλο όταν ο τελευταίος βρίσκεται στο έδαφος. Ο κεντρικός διαιτητής είναι υπεύθυνος να σταματήσει τον αγώνα άμεσα όταν ένας από τους δύο αθλητές ακουμπήσει το έδαφος με οποιοδήποτε μέρος του σώματος του εκτός των πελμάτων του. Να πατηθεί το κεφάλι ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος αθλητή που βρίσκεται στο έδαφος. Τέτοιου είδους ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε πόντους μείων ή και σε αποκλεισμό (ορίζεται με πλειοψηφική απόφαση των κριτών)

* Ολίσθηση γαντιού. Ο αθλητής πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια να έχει τα χέρια του τοποθετημένα ολικώς μέσα στα γάντια και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να αφήσει το γάντι να ολισθήσει για να κερδίσει σε μήκος και απόσταση από τον αντίπαλο. Τέτοιου είδους ενέργεια θα θεωρηθεί αντιαθλητική.

* Ο αθλητής δεν επιτρέπεται να ζητήσει παύση χρόνου όταν έχει βρεθεί υπό την πίεση του αντιπάλου σε κάποια γωνία.

* Προπονητές / Βοηθοί:

o Ακατάλληλη αμφισβήτηση / Σχολιασμός σε σημείο που δόθηκε

o Ακατάλληλη αμφισβήτηση / Σχολιασμός σε σημείο που δε δόθηκε

o Επίθεση ή λεκτική βία προς επίσημο αρμόδιο εντός ή εκτός του τατάμι

o Σπρώξιμο, αρπαγή χωρίς καμία άλλη πρόθεση, φτύσιμο ή ακόμα και απόπειρα οποιασδήποτε τέτοιας ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο αποκλεισμό από την Περιοχή Προπονητή ή και πιθανό μόνιμο αποκλεισμό από το χώρο διεξαγωγής των αγώνων ύστερα από επιθεώρηση της Τεχνικής Επιτροπής

Άρθρο 8. Κριτήρια βαθμολογίας

Μία νόμιμη τεχνική προσκρούει σε νόμιμο στόχο. Η εξουσιοδοτημένη περιοχή στόχου του χεριού (Όχι το εσωτερικό του χεριού) ή του ποδιού πρέπει να οδηγούν σε «ξεκάθαρη και ελεγχόμενη» επαφή. Ο διαιτητής και οι κριτές πρέπει να δουν την τεχνική να προσκρούει στο στόχο. Η απονομή σημείου βασιζόμενη μόνο στον ήχο της πρόσκρουσης δεν επιτρέπεται. Ο αθλητής πρέπει να κοιτάει το σημείο επαφής όταν εκτελεί την τεχνική.

Όλες οι τεχνικές πρέπει να χρησιμοποιούνται με «λογική» δύναμη. Οποιαδήποτε τεχνική απλά ακουμπάει, τρίβει ή σπρώχνει τον αντίπαλο δε θα αποτελεί σημείο.

Εάν κάποιος αθλητής κάνει εναέρια επίθεση ή απόκρουση, πρέπει να προσγειωθεί (όρθιος) μέσα στην Αγωνιστική Περιοχή για να απονεμηθεί σημείο για την τεχνική που χρησιμοποιήθηκε. Επίσης, ο αθλητής πρέπει να κρατήσει την ισορροπία του ( δεν επιτρέπεται να ακουμπήσει το δάπεδο με οποιοδήποτε μέρος του σώματος του εκτός των πελμάτων). Εάν ο αθλητής προσγειωθεί εκτός του αγωνιστικού χώρου μετά την τεχνική τότε δε θα απονεμηθεί σημείο.

Εάν ο αθλητής χάσει την ισορροπία του λόγω δικιάς του αστάθειας ακολουθούμενου σημείου και ακουμπήσει οποιοδήποτε σημείο του σώματός του εκτός των πελμάτων, τότε το σημείο δε θα απονεμηθεί.

Εάν ο αθλητής χάσει την ισορροπία από αιτία που ξεφεύγει του ελέγχου του (σπρώξιμο ή τρικλοποδιά) ακολουθούμενου σημείου, τότε το σημείο θα μετρήσει.

Άρθρο 8.1 Αποφάσεις που μπορούν να πάρουν οι διαιτητές και οι κριτές (σημεία)

Οι διαιτητές και οι κριτές θα αποφασίζουν μόνο βάσει της γνώμης τους και βάσει αυτών που έχουν δει. Οι επίσημοι αρμόδιοι δεν επιτρέπεται να αλλάξουν την πλειοψηφική απόφαση των κριτών. Εάν έχει συμβεί κάποιο τεχνικό λάθος τότε ο ελεγκτής του τατάμι μπορεί να δηλώσει παύση χρόνου και να συσκεφθεί με τους επίσημους αρμόδιους για να επιδιωχθεί αποσαφήνιση. Ακόμα και αν ο διαιτητής ή κριτής κάνουν λάθος, αλλά οι επίσημοι αρμόδιοι εξακολουθούν να έχουν την πλειοψηφική απόφαση ο Παρατηρητής της Περιοχής θα καλέσει την Επιτροπή Έφεσης για να εξετάσει την απόφαση. Έτσι θα οριστεί εάν έχει γίνει βασικό λάθος στην εφαρμογή των κανονισμών. Ο Παρατηρητής της Περιοχής μπορεί να ανακαλέσει / αλλάξει την απόφαση του διαιτητή ή των κριτών μόνο εάν ο διαιτητής ή οι κριτές έχουν κάνει «βασικό λάθος». Το βασικό λάθος ορίζεται ως εξής:

* Λάθος συνοψισμένων πόντων

* Εάν ο διαιτητής έδωσε πόντο σε έναν αθλητή ο ποίος έπεσε κάτω ή έφυγε αφού έλαβε τον πόντο

Ο Πρόεδρος των Αθλημάτων Τατάμι και ο Παρατηρητής της Περιοχής πρέπει να είναι προσεκτικοί για να βεβαιώνουν ότι οι Κριτές κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Ο Διαιτητής δεν μπορεί να απονέμει πόντο από μόνος του – αυτό συμβαίνει μόνο με πλειοψηφία.

Άρθρο 8.1.1 Βαθμολογία – Σημείο

Χέρια σηκώνονται αμέσως για να δείξουν τον αθλητή που έχει πάρει κάποιο σημείο. Για να απονεμηθεί ένα σημείο πρέπει να υπάρχουν δύο σύμφωνες αποφάσεις από το διαιτητή και τους κριτές.

Εάν ο διαιτητής και ένας κριτής δείξουν δύο σηκωμένα χέρια (ένα σημείο και για τους δύο αθλητές) και ο άλλος κριτής δείξει τον άλλο αθλητή, η απόφαση του διαιτητή πρέπει να είναι η κατάλληλη απονομή πόντων και για τους δύο αθλητές.

Εάν ο διαιτητής δείξει δύο πόντους (λάκτισμα στο κεφάλι) και ένας κριτής δείξει έναν πόντο, ο διαιτητής πρέπει να ρωτήσει τον κριτή τι είδε – τεχνική γροθιάς ή λακτίσματος. Εάν ο κριτής είδε τεχνική λακτίσματος τότε ο διαιτητής θα απονέμει έναν πόντο στον αθλητή, και εάν ο κριτής είδε τεχνική γροθιάς, τότε ο διαιτητής δε θα απονέμει πόντο.

Στην περίπτωση όπου υπάρχει ίσος αριθμός χεριών σηκωμένα, τότε και οι δύο αθλητές θα λάβουν έναν πόντο.

Άρθρο 8.1.2 Μη βαθμολόγηση – Κανένα σημείο

Τα χέρια κάνουν χιαστί μπροστά από τον διαιτητή ή τους κριτές στο ύψος της μέσης, εάν ο διαιτητής ή κριτής δεν μπόρεσαν να δουν την τεχνική να καταλήγει σε νόμιμη περιοχή στόχου.

Εάν ο διαιτητής ή κριτής επιδείξουν σημείο και οι υπόλοιποι δύο κάνουν σήμα ότι δεν το είδαν, δε θα απονέμεται σημείο.

Εάν ένας αθλητής δε λάβει το λιγότερο δύο χεριά, ΚΑΝΕΝΑ σημείο δε θα απονέμεται.

Εάν ο διαιτητής δώσει εντολή STOP και δώσει μία παρατήρηση σε έναν αθλητή, δε θα απονέμεται σημείο στον παραβάτη αθλητή. Όμως, ο αντίπαλος μπορεί να λάβει έναν πόντο και μπορεί να λάβει και επιπλέον πόντο λόγω της παρατήρησης στον άλλο αθλητή.

Παράδειγμα: Ένας από τους αθλητές εκτελεί μία τεχνική που χρήζει απονομής πόντου, όταν ο αντίπαλός του παραβιάζει τους κανονισμούς για δεύτερη φορά. Ένας πόντος μπορεί να δοθεί στον πρώτο αθλητή για καθαρή και νόμιμη τεχνική και ταυτόχρονα να αφαιρεθεί από τον αντίπαλο ένας πόντος για την παραβίαση των Κανονισμών. Και τα δύο πρέπει να συμβούν την ίδια ακριβώς στιγμή.

Άρθρο 8.1.3 Απονομή πόντων

Εάν ο διαιτητής δει μία ενέργεια που θεωρεί ότι είναι έγκυρος πόντος, θα δίνουν την εντολή STOP και αυτομάτων θα δίνουν σήμα για τον πόντο, όπως κάνουν οι κριτές. Ο διαιτητής μετράει τις αποφάσεις και απονέμει τον πόντο στον εκάστοτε αθλητή. Κάθε κριτής πρέπει να λάβει άμεσα μια απόφαση ύστερα από την εντολή του διαιτητή.

Εάν ένας από τους κριτές δει μία ενέργεια που θεωρεί ότι είναι έγκυρος πόντος, πρέπει να δώσουν σήμα στον διαιτητή αμέσως ο οποίος με τη σειρά του θα δώσει την εντολή STOP και ο διαιτητής και ο κριτής πρέπει εκείνη τη στιγμή να δώσουν σήμα για τον πόντο. Σε όλες τις περιπτώσεις μόνο εάν υπάρχει καθαρή πλειοψηφία θα απονέμεται πόντος.

Γροθιά 1 πόντος

Λάκτισμα στο σώμα 1 πόντος

Τεχνική σκούπα που οδηγεί τον αντίπαλο να

ακουμπήσει το δάπεδο με οποιοδήποτε

μέρος του σώματος εκτός των πελμάτων 1 πόντος

Λάκτισμα στο κεφάλι 2 πόντοι

Εναέριο λάκτισμα στο σώμα 2 πόντοι

Εναέριο λάκτισμα στο κεφάλι 3 πόντοι

Άρθρο 8.1.4 Ανακεφαλαίωση για την απονομή πόντων

Ύστερα από κάθε αναγνωρισμένο πόντο θα δίνεται η εντολή STOP και θα ψηφίζεται αμέσως από το διαιτητή και τους δύο κριτές ποιος θα λάβει τον πόντο.

Ο νικητής θα ανακηρύσσεται ο αθλητής ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους πόντος με τη λήξη του αγώνα.

Στην περίπτωση όπου ένας αθλητής έχει ξεπεράσει τον αντίπαλο με 10 πόντους θα ανακηρύσσεται νικητής.

Άλλες μέθοδοι για τη νίκη:

* Αποκλεισμός, έξοδος

Λήξη χρόνου και βαθμολογίας

* Οι επίσημοι αρμόδιοι θα καλούν ψηφοφορία για να διευκρινίσουν εάν ο πόντος σημειώθηκε πριν ή μετά τη λήξη της χρονομέτρησης. Η λήξη χρόνου πρέπει να δηλώνεται είτε πετώντας ένα μαλακό αντικείμενο μέσα στο τατάμι είτε φωνάζοντάς το στον κεντρικό διαιτητή.

Άρθρο 9. Ποινές – Έξοδοι (Παρατήρηση, Αποκλεισμοί και Έξοδοι)

Οι παρατηρήσεις πρέπει να δίνονται με δυνατή και καθαρή φωνή έτσι ώστε και οι αθλητές και οι προπονητές να μπορούν να την ακούσουν και να την καταλάβουν / κατανοήσουν. Ο διαιτητής πρέπει να στέκεται κοιτώντας προς τον παραβάτη αθλητή και να του δώσει την παρατήρηση.

Για να δοθεί μία ποινή ο διαιτητής πρέπει πρώτα να ζητήσει παύση χρόνου. Πρέπει να κοιτάξουν προς τον Βαθμολογητή και να εξηγήσουν με δυνατή και καθαρή φωνή γιατί ο αθλητής έχει κάνει παράβαση και ότι πρέπει να δοθεί πόντος ποινής στον αθλητή που έκανε την παράβαση.

Εάν ένας αθλητής που επιτίθεται, λόγω της ταχύτητάς του, πατήσει εκτός του τατάμι, αυτό δε θα θεωρηθεί έξοδος.

Οι παρατηρήσεις ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και μεταφέρονται σε όλους του γύρους. Όταν οι διαιτητές δίνουν παρατηρήσεις ή ποινές (μείον) πόντους, πρέπει να ζητούν παύση της χρονομέτρησης.

Κανονισμοί Εξόδων

1η Έξοδος = Επίσημη Παρατήρηση

2η Έξοδος = Επίσημη Παρατήρηση -1 πόντος ποινή που επικοινωνείτε προφορικά στον αθλητή / προπονητή με σήμα χεριού

3η Έξοδος = Επίσημη Παρατήρηση -1 πόντος ποινή που επικοινωνείτε προφορικά στον αθλητή / προπονητή με σήμα χεριού

4η Έξοδος = Αποκλεισμός επικοινωνείτε προφορικά στον αθλητή / προπονητή με κατάλληλο σήμα χεριού

Παραβάσεις Κανονισμών (εκτός εξόδων)

1η Προφορική Παρατήρηση = Διακριτική Παρατήρηση (μπορεί να γίνει Επίσημη Παρατήρηση εάν εγκριθεί)

1η Επίσημη Παράβαση = Επίσημη Παρατήρηση

2η Επίσημη Παράβαση = Επίσημη Παρατήρηση -1 πόντος ποινή που επικοινωνείτε προφορικά στον αθλητή / προπονητή με σήμα χεριού

3η Επίσημη Παράβαση = Επίσημη Παρατήρηση -1 πόντος ποινή που επικοινωνείτε προφορικά στον αθλητή / προπονητή με σήμα χεριού

4η Επίσημη Παράβαση = Αποκλεισμός επικοινωνείτε προφορικά στον αθλητή / προπονητή με κατάλληλο σήμα χεριού

Άρθρο 9.1 Αποκλεισμός

Εάν υφίσταται αποκλεισμός τότε ο διαιτητής πρέπει να συζητήσει με τους κριτές και τον Παρατηρητή της Περιοχής για να βεβαιωθούν ότι ακολουθούνται όλες οι κατάλληλες διαδικασίες.

Έξοδος από τον αγωνιστικό χώρο:

Εάν ένας αθλητής φύγει από την περιοχή (ΕΞΟΔΟΣ) χωρίς να έχει σπρωχτεί, λακτιστεί ή χτυπηθεί από τον αντίπαλό του θα θεωρείται ως «Εθελοντική Έξοδος» και θα δέχεται παρατήρηση από το διαιτητή. Στη δεύτερη έξοδο θα χάνει έναν πόντο. Στην Τρίτη έξοδο θα χάνει άλλον ένα πόντο. Την τέταρτη φορά που ο αθλητής θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο θα αποκλείεται.

Πάτημα εκτός (ΕΞΟΔΟΣ) σημαίνει:

Πάτημα εκτός της γραμμής, ακόμα και με το ένα πόδι μόνο – ολόκληρο το πέλμα πρέπει να είναι εκτός της ειδικής περιοχής.

Το πάτημα επάνω στη γραμμή δε θα θεωρείται ως πάτημα εκτός. Εάν ο αθλητής σπρωχτεί από τον αντίπαλο ή πήγε εκτός της γραμμής ως αποτέλεσμα χτυπήματος ή λακτίσματος, δε θα θεωρείται ως «εθελοντική έξοδος».

Η έξοδος ενός αθλητή ανακοινώνεται από τον κριτή κάθε φορά ή αποφασίζεται πλειοψηφικά.

Οι παρατηρήσεις εξόδων από την περιοχή θα σημειώνονται διαφορετικά από τις υπόλοιπες παρατηρήσεις άλλων παραβάσεων. Όλες οι έξοδοι θα επιδεικνύονται στον αθλητή και στη γραμματεία. Βλέπε Μέρος 7 για σκόπιμη παράβαση κανονισμών και το Μέρος 9 για αναδιάρθρωση.

Άρθρο 10. Σήματα Χεριών

Άρθρο 11. Παραβάσεις Κανονισμών

* Χρήση παράνομων τεχνικών

* Αποφυγή αγώνα

* Αποστροφή

* Μη αναγκαίο πέσιμο για σπατάλη χρόνου

* Σχολιασμός σε απόφαση του διαιτητή

* Μη αθλητική συμπεριφορά

* Δυνατές εντολές προπονητή

* Είσοδος προπονητή στο τατάμι σε περίπτωση τραυματισμού

* Σκόπιμες έξοδοι

Για οποιαδήποτε παράβαση κανονισμών από τον προπονητή, ο διαιτητής θα δίνει ποινές στον αθλητή.

Μεγάλες και σημαντικές παραβάσεις κανονισμών θα θα τακτοποιούνται αμέσως με πόντο ποινής ή ακόμα και με αποκλεισμό σε ακραίες περιπτώσεις. Σε οποιαδήποτε περίσταση ο διαιτητής θεωρήσει ότι είναι αναγκαίος ένας αποκλεισμός θα πρέπει να το συμφωνήσει με τους κριτές και τον Παρατηρητή της Περιοχής για να βεβαιωθούν ότι θα εφαρμοσθούν όλες οι κατάλληλες διαδικασίες. Ένας αθλητής δεν μπορεί να λάβει πόντο και παρατήρηση ταυτόχρονα όπως περιγράφεται στο Μέρος 7.

Παύση αγώνα (Time-out)

Μόνο ο διαιτητής έχει τη δικαιοδοσία να σταματήσει τον αγώνα. Όταν ο διαιτητής δίνει παρατηρήσεις ή πέναλτι (μείον πόντους) πρέπει να υπάρχει παύση της χρονομέτρησης.

Ένας αθλητής μπορεί να ζητήσει παύση αγώνα σηκώνοντας το χέρι του για να ελέγξει ένα τραύμα ή να διορθώσει / φτιάξει τον εξοπλισμό ασφαλείας του. Ο διαιτητής δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει την παύση χρόνου εάν θεωρήσει ότι κάτι τέτοιο θα έδινε άδικο προβάδισμα ή θα έπαιρνε το προβάδισμα του αντιπάλου με τον οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρούνται οι περιπτώσει όπου σχετίζονται με θέματα υγείας και ασφάλειας.

Οι παύσεις αγώνα πρέπει να διαρκούν το λιγότερο δυνατόν. Εάν ο διαιτητής θεωρήσει ότι ένας αθλητής χρησιμοποιεί τις παύσεις αγώνα για να ξεκουραστεί ή για να αποτρέψει τον αντίπαλο από το να λάβει πόντους θα του δίνεται μία παρατήρηση για καθυστέρηση του αγώνα. Μόνο ο Παρατηρητής της Περιοχής μπορεί να διακόψει τον αγώνα έξω από το τατάμι. Πρέπει να πάρει την προσοχή του διαιτητή ο οποίος με τη σειρά του θα καλέσει Time-Out.

Εάν κάποιος προπονητής θέλει να δηλώσει κάποιο παράπονο ή διαμαρτυρία, πρέπει να ενημερώσει τον Πρόεδρο των Αθλημάτων Τατάμι. Μπορεί, εάν είναι δυνατόν να ασχοληθεί με τη διαμαρτυρία χωρίς να σταματήσει ο αγώνας.

Άρθρο 11.1 Αιτίες για Time-Out

* Τραυματισμός (βλέπε Κανονισμούς για τραυματισμούς και θεραπεία)

* Για συνεννόηση / συμφωνία διαιτητή με τους κριτές ή τον Υπεύθυνο της Αγωνιστικής Περιοχής

* Για συζήτηση του διαιτητή με τον αθλητή ή τον προπονητή του

* Για να βεβαιωθεί η ασφάλεια και ευγενής άμιλλα

Δε επιτρέπεται να δηλωθεί Time-Out για την απονομή πόντων. Ο διαιτητής πρέπει να ενεργήσει γρήγορα για να βεβαιωθεί ότι κάθε αθλητής έχει το προτέρημα ολόκληρου του αγωνιστικού χρόνου που επιτρέπεται για τον αγώνα.

Διαιτητές οι οποίοι ικανοί στη διευθετήσει του αγώνα γρήγορα και δίκαια, θα αντικαθιστώνται από τον Πρόεδρο των Αθλημάτων Τατάμι του Τουρνουά της WAKO.

Άρθρο 12. Τραυματισμοί

Σε περίπτωση τραυματισμού ενός διαγωνιζόμενου, ο αγώνας θα σταματάει μόνο για το διάστημα που χρειάζεται ο Ιατρός να αποφασίσει εάν ο τραυματισμένος αθλητής μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα. Μόλις ο Ιατρός φτάσει στο Τατάμι θα του δίνονται μόνο 2 λεπτά για να αποφασίσει εάν ο τραυματισμός χρήζει θεραπείας. Όλες οι θεραπείες πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε 2 λεπτά.

Εάν ο τραυματισμός είναι σοβαρός πρέπει να θεραπεύεται από τους Ιατρους εν ώρα εργασίας. Ο Ιατρός είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να αποφασίσει εάν ο αγώνας πρέπει να τερματισθεί.

Εάν ο αγώνας πρέπει να τερματισθεί λόγω τραυματισμού, τότε ο διαιτητής και οι δύο κριτές πρέπει να αποφασίσουν:

Ποιος προκάλεσε τον τραυματισμό;

* Εάν ήταν σκόπιμος τραυματιασμός

* Εάν ήταν λάθος του τραυματισμένου αθλητή

* Εάν ο τραυματισμός οφείλεται σε παράνομη τεχνική

* Εάν δεν υπάρχει παραβίαση κανονισμών από τον αθλητή που προκάλεσε τον τραυματισμό, τότε ανακηρύσσεται νικητής με εγκατάλειψη

* Εάν υπάρχει παραβίαση κανονισμών από τον αθλητή που προκάλεσε τον τραυματισμό, τότε ανακηρύσσεται νικητής ο τραυματισμένος αθλητής με αποκλεισμό

* Εάν ο τραυματισμένος αθλητής θεωρηθεί ικανός να συνεχίσει τον αγώνα από τον Ιατρό, τότε ο αγώνας θα συνεχισθεί

Εάν ένας αθλητής τραυματισθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, μόνο ο ιατρός είναι μπορεί να εξετάσει την κατάσταση.

Εάν ένας αθλητής παραμείνει αναίσθητος, μόνο ο διαιτητής και ο υπεύθυνος ιατρός επιτρέπεται να παραμείνουν στο τατάμι, εκτός εάν ο ιατρός χρειάζεται βοήθεια.

Άρθρο 13. Διαδικασία σε περίπτωση KO, RSC, RSC-H, τραυματισμού

Εάν κάποιος αθλητής που έχει δεχθεί ΚΟ με χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα, ή εάν ο Διαιτητής έχει σταματήσει τον αγώνα λόγω σοβαρού τραύματος στο κεφάλι το οποίο τον αποτρέπει από το να συνεχίσει θα εξετάζεται αμέσως μετά από τον ιατρό και θα συνοδεύεται στο νοσοκομείο ή σε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέρος με ασθενοφόρο.

Εάν κάποιος αθλητής που έχει δεχθεί ΚΟ με χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα, ή εάν ο Διαιτητής έχει σταματήσει τον αγώνα λόγω σοβαρού τραύματος στο κεφάλι το οποίο τον αποτρέπει από το να συνεχίσει, δε θα επιτρέπεται να συμμετάσχει σε κανέναν άλλο διαγωνισμό ή αγώνα για μια περίοδο τουλάχιστον 4 εβδομάδων ύστερα από το ΚΟ.

Εάν κάποιος αθλητής που έχει δεχθεί ΚΟ με χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα, ή εάν ο Διαιτητής έχει σταματήσει τον αγώνα λόγω σοβαρού τραύματος στο κεφάλι το οποίο τον αποτρέπει από το να συνεχίσει, 2 φορές σε διάστημα 3 μηνών, δε θα επιτρέπεται να λάβει μέρος σε κανέναν άλλο διαγωνισμό ή αγώνα για μια περίοδο τουλάχιστον 3 μηνών ύστερα από το ΚΟ ή το RSC-H.

Εάν κάποιος αθλητής που έχει δεχθεί ΚΟ με χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα, ή εάν ο Διαιτητής έχει σταματήσει τον αγώνα λόγω σοβαρού τραύματος στο κεφάλι το οποίο τον αποτρέπει από το να συνεχίσει, τρεις συνεχόμενες φορές σε περίοδο 12 μηνών, δε θα επιτρέπεται να συμμετάσχει σε κανέναν διαγωνισμό ή αγώνα για μια περίοδο τουλάχιστον ενός χρόνου ύστερα από το τρίτο ΚΟ ή RSC-H.

Για τους προαναφερθέν περιόδους απαγόρευσης συμμετοχής σε αγώνα (καραντίνα) ο υπεύθυνος ιατρός μπορεί να παρατείνει την περίοδο εάν κριθεί αναγκαίο. Επίσης, οι ιατροί στο νοσοκομείο κατόπιν ιατρικής εξέτασης / τομογραφίας κεφαλιού, μπορούν να παρατείνουν την περίοδο.

Η περίοδος καραντίνας σημαίνει ότι ο αθλητής δεν μπορεί να λάβει μέρος σε κανένα διαγωνισμό kick boxing σε οποιοδήποτε στυλ. Οι περίοδοι καραντίνας είναι «ελάχιστοι περίοδοι» και δεν μπορούν να παρακαμφθεί ακόμα και αν κάποια τομογραφία δείξει ότι δεν υπάρχουν ορατές βλάβες.

Ο Διαιτητής θα ενημερώσει τους Ένορκους και τους Κριτές να σημειώσουν ΚΟ, RSC-H ή RSC στις κάρτες βαθμολόγησης, όταν εκείνος έχει σταματήσει τον αγώνα λόγω ανικανότητας του αθλητή να συνεχίσει τον αγώνα λόγω χτυπημάτων στο κεφάλι. Το ίδιο πρέπει να σημειωθεί και από τον Διευθύνον Διαιτητή εν εργασία στο συγκεκριμένο ρινγκ στο Δελτίο Αθλητή του συγκεκριμένου αθλητή. Αυτό θα θεωρηθεί και το επίσημο αποτέλεσμα του αγώνα και δε μπορεί να ανατραπεί.

Πριν τη συνέχιση του αθλήματος ύστερα από απαγόρευση, όπως έχει περιγραφεί πιο πάνω, ο αθλητής , ύστερα από ειδική ιατρική εξέταση, θα πρέπει να δηλώνετε κατάλληλος για να λάβει μέρος σε διαγωνισμούς από αθλίατρο.

Όταν έχει καταγραφεί ΚΟ ή RSC-H ο αθλητής υποχρεούται να κάνει μαγνητική τομογραφία στο κεφάλι πριν την επιστροφή του σε διαγωνισμούς.

Άρθρο 13.1 Διαδικασίες Τραυματισμών γενικά

Σε περιπτώσεις τραυματισμών εκτός KO ή RSC-H ο ιατρός μπορεί να δώσει μία ελάχιστη περίοδο καραντίνας και να προτείνει θεραπεία σε νοσοκομείο.

Ο ιατρός μπορεί να απαιτήσει άμεση θεραπεία σε νοσοκομείο.

Άρθρο 14. Grand Champ και Διαγωνισμός Ομάδας

Άρθρο 14.1 Grand Champ

Σε τουρνουά όπως Παγκόσμια Κύπελα, Ανοιχτά Διεθνή, μπορεί να διοργανωθεί το λεγόμενο Grand Champ όπου αθλητές μπορούν να συναντηθούν υπό τον ορισμό άνευ κατηγορίας κιλών. Το Grand Champ μπορεί να διοργανωθεί ως εξής

Άρθρο 14.1.1 Αυθεντικός Grand Champ

Μόνο οι νικητές των κατηγοριών κιλών μπορούν να συμμετάσχουν. Υπάρχουν ελεύθεροι κλήροι για τους αγώνες.

Ανοιχτό Grand Champ

Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν αλλά πρέπει να το δηλώσουν κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Υπάρχουν ελεύθερες κληρώσεις των αγώνων με όλες τις κατηγορίες κιλών συμπεριλαμβανόμενης.

Οι αγώνες του Grand Champ είναι του ενός γύρου διάρκειας τριών (3) ή δύο (2) λεπτών. Απαγορεύονται time-outs από τους αθλητές.

Οι κανονισμοί και εξοπλισμός παραμένουν ίδια όπως για συνιθισμένους αγώνες semi-contact.

Τα διαφορετικά είδη Grand Champ που διοργανώνονται σε κάθε τουρνουά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις προσκλήσεις. Δεν μπορούν να διοργανωθούν Grand Champ αγώνες σε Ηπειρωτικά ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Άρθρο 14.1.2 Διαγωνισμός Ομάδας

Άρθρο 14.1.3 Παγκόσμια / Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα

* Ομάδα: 3 άντρες και 1 γυναίκα

* Εάν μία ομάδα δεν είναι ολοκληρωμένη δε μπορεί να συνεχίσει ή να αρχίσει

* Όλοι οι αθλητές της ομάδας θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στο Παγκόσμιο ή Ηπειρωτικό Πρωτάθλημα που έλαβε χώρα πριν μπορέσουν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση της ομάδας

* Η ομάδα μπορεί να έχει ως αντικαταστάτες 1 άνδρα και 1 γυναίκα. Οι αντικαταστάτες μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εάν κάποιος αθλητής της ομάδας δεν είναι ικανός να ξεκινήσει

* Στις ηλικιακές κατηγορίες Junior, Cadet, Older Cadet πρέπει οι αθλητές να συμμετέχουν στις ομάδες τις δικιάς τους ηλικιακής κατηγορίας

* Η τρέχουσα σειρά του αγώνα θα αποφασίζεται στη αρχή με το πέταγμα νομίσματος. Η νικήτρια ομάδα μπορεί να αποφασίσει να στείλει πρώτη ή να αφήσει την αντίπαλη ομάδα να στείλει εκείνη πρώτη. Μπορούν να σταλούν είτε άνδρας είτε γυναίκα.

* Όλοι οι αθλητές πρέπει να είναι έτοιμοι με όλο τον εξοπλισμό τους στη γωνία τους.

* Δεν υπάρχουν ορισμοί κατηγορίας κιλών. (στους Younger Cadet, Cadet η ομάδα ΠΡΕΠΕΙ να ξεκινήσει από τους Κοντύτερους στους Ψηλότερους). Μία αθλήτρια μπορεί να παίξει μόνο με άλλη αθλήτρια.

* Η ομάδα πρέπει να αποτελείται μόνο από αθλητές Εθνικής. Δεν επιτρέπονται ανάμεικτες ομάδες με αθλητές από διαφορετικές χώρες.

* Κάθε αγώνας: 1 γύρος 2 λεπτών

* Ο έξτρα αγώνας θα πραγματοποιείται σε 1 γύρο του 1.5 λεπτού (younger cadets) ή 2 λεπτών (older cadets, junior, senior)

* Εάν ακόμα υπάρχει ισοπαλία και μετά τα τελευταία 2 λεπτά, τότε οι ίδιοι αθλητές συνεχίζουν τον αγώνα μέχρι να δοθεί το επόμενο σημείο το οποίο θα σηματοδοτεί και το νικητή.

* Η ομάδα με τους περισσότερους πόντους είναι και η νικήτρια. Όλες οι έξοδοι και παρατηρήσεις μεταφέρονται στον επόμενο αθλητή. Ο λόγος για τον οποίο ισχύει αυτό είναι για υπάρχει ενεργός διαγωνισμός. Ένας αθλητής δε μπορεί να αποκλειστεί για Έξοδο στην ομαδική εκδήλωση, εάν συνεχίζουν να κάνουν έξοδο θα υπάρχει μείωση ενός πόντου από την ομάδα μετά από κάθε έξοδο ύστερα από τη δεύτερη έξοδο.

Εάν υπάρχει ισοπαλία, χρησιμοποιείται το πέταγμα του νομίσματος για να αποφασισθεί ποιος θα στείλει πρώτο αθλητή, με τον νικητή να επιλέγει ποιος αθλητής θα βγει στο τατάμι. Εάν ο νικητής του πετάγματος του νομίσματος επιλέξει αθλήτρια, τότε πρέπει να αναμετρηθεί με άλλη αθλήτρια. Εάν επιλεχθεί αθλητής, τότε πρέπει να αναμετρηθεί με οποιονδήποτε αθλητή της αντίπαλης ομάδας.

Σημείωση: Στα Junior / Cadet Παγκόσμια / Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα κάθε αθλητής πρέπει να συμμετέχει στη δική του ηλικιακή κατηγορία μόνο. Κανένας αθλητής δε θα επιτρέπεται να συμμετάσχει σε ομάδα εκτός της ηλικιακής του κατηγορίας.

Άρθρο 14.1.4 Εξαιρέσεις σε Ομαδικά Παγκόσμια Κύπελα – Διεθνής Ανοιχτούς

Μία ομάδα μπορεί να αποτελείται από τα ακόλουθα σχήματα, ανάλογα με τις προτιμήσεις των χορηγών. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να είναι από διαφορετικές χώρες ή ηπείρους.

* 4 αθλητές (3 άνδρες και 1 γυναίκα)

* 5 αθλητές (4 άνδρες και 1 γυναίκα)

* 5 αθλητές (5 άνδρες)

* 3 αθλητές (3 γυναίκες)

Άρθρο 15. Διαδικασία για τραυματισμούς σε ομαδικούς διαγωνισμούς

Σε περίπτωση τραυματισμού σε ομαδικούς διαγωνισμούς και εάν ο αθλητής δεν είναι ικανός να συνεχίσει, ύστερα από την αξιολόγηση του ιατρού, τα ακόλουθα ισχύουν:

Εάν ένας αθλητής είναι ανίκανος ή δε δέχεται να συνεχίσει τον αγώνα τότε η αντίπαλη ομάδα βραβεύεται / της δίνονται 10 πόντοι οι οποίοι προστίθενται αμέσως στη συνολική βαθμολογία.

Άρθρο 16. Χειραψία / Άγγιγμα Γαντιών

Πριν και μετά από κάθε αγώνα, οι αθλητές θα κάνουν χειραψία ως ένδειξη ευγενούς άμιλλας με βάσει τους κανονισμούς του kick boxing. Η χειραψία πραγματοποιείται πριν από την έναρξη του πρώτου γύρου και μετά την ανακοίνωση της απόφασης. Απαγορεύονται οι χειραψίες ενδιαμέσου των γύρων.

Άρθρο 17. WAKO Χρήση ναρκωτικών ουσιών

Απαγορεύεται η κατάποση (χρήση) οποιουδήποτε ναρκωτικού, φαρμάκου ή χημικής ουσίας από τον αθλητή, η οποία δε βρίσκεται στο διαιτολόγιό του. Οποιοσδήποτε αθλητής ή επίσημος αρμόδιος που παραβιάζει τον κώδικα μπορεί να αποκλειστεί ή τεθεί σε αναστολή από την WAKO.

Οποιοσδήποτε αθλητής αρνηθεί να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση ή έλεγχο ναρκωτικών ουσιών μετά από αγώνα, για να διαπιστωθεί ότι δεν έχει παραβιάσει τους κανονισμούς, μπορεί να αποβληθεί ή να τεθεί σε αναστολή. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε κάποιον επίσημο αρμόδιο που ενθαρρύνει αυτή την άρνηση.

Η χρήση τοπικών αναισθητικών επιτρέπεται, εφόσον έχει συμφωνηθεί από κάποιον ιατρό της Ιατρικής Επιτροπής. Η WAKO αναφέρεται και υιοθετεί τους κανονισμούς ναρκωτικών ουσιών της WADA.

Άρθρο 18. Ένδειξη

Για καλύτερη αναγνωσιμότητα σε ολόκληρο το κείμενο χρησιμοποιούνται αρσενικές αντωνυμίες. Όμως, όλα όσα αναφέρονται αφορούν και ισχύουν και για τα δύο φύλα.

Άρθρο 19. Ζύγιση

Κατά τη διάρκεια Παγκοσμίων και Διεθνών πρωταθλημάτων, όπως επίσης και Διεθνών διαγωνισμών, οι ακόλουθοι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται:

Κάθε αθλητής υποχρεούται να περνάει από την επίσημη ζύγιση μία μόνο φορά, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ WAKO ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ. Το βάρος το οποίο καταγράφεται σε αυτή την περίπτωση είναι και το τελικό. Επιτρέπεται, όμως, από τον εκπρόσωπο της χώρας του αθλητή που δεν έχει το σωστό βάρος κατά τη διάρκεια της επίσημης ζύγισης, να μπει ο εν λόγω αθλητής σε άλλη κατάλληλη κατηγορία κιλών, μόνο στην περίπτωση που η εν λόγω χώρα έχει κενή θέση στην εκάστοτε κατηγορία και δεν έχει λήξει και η επίσημη ζύγιση. Επίσης, επιτρέπεται για όλες τις χώρες να αντικαταστήσουν έναν αθλητή με άλλον, πριν το τέλος της πρώτης ζύγισης και της ιατρικής εξέτασης, μόνο στην περίπτωση, όπου στο συγκεκριμένο διαγωνισμό επιτρέπονται οι αντικαταστάσεις και ο αθλητής έχει δηλωθεί ως αντικαταστάτης για τη συγκεκριμένη ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.

Για όλη τη λεπτομερή περιγραφή της Ζύγισης και των Διαδικασιών Ζύγισης, βλέπε κεφάλαιο δύο – Κανόνες WAKO για τα Αθλήματα Τατάμι / Γενικοί Κανονισμοί.

Σημείωση!

Αυτοί οι κανονισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ το λιγότερο για 2 χρόνια από τις 27 Απριλίου 2012 μέχρι τη συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου της WAKO τον Απρίλιο 2014. Καμία αλλαγή δεν επιτρέπεται ΠΡΙΝ την έγκριση του Συμβουλίου της WAKO.