ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Νεα & αρθρα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
κάτω των 21 ετών έτους 2016

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Αθλητικό Κέντρο Βασιλικών (Δ/νση: 2ο χιλιόμετρο  Επαρχιακής οδός Βασιλικών – Σουρωτής).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ : Σάββατο 7 Μαΐου και Κυριακή 8 Μαΐου 2016. Ώρα έναρξης των αγώνων 09:00 και για τις 2 ημέρες.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Έχουν οι αθλητές – αθλήτριες εγγεγραμμένοι στους Συλλόγους – Μέλη της ΕΛ.Ο.Τ., αναλυτικά ως εξής:   Άνδρες – Γυναίκες γεννηθέντες από το 1996 έως και το 2000 (20 ετών έως 16 ετών), κάτοχοι από 2ο ΚΟΥΠ και άνω (κόκκινη ζώνη και άνω).
ΠΡΟΣΟΧΗ : Το δικαίωμα συμμετοχής εξασφαλίζεται με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες σύλλογοι έχουν προβεί στην εξόφληση της ετήσιας συνδρομής τους στην ΕΛ.Ο.Τ. για το έτος 2016 και ότι έχουν προβεί στην απόκτηση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Η ΕΛ.Ο.Τ. θα δέχεται αιτήσεις για έκδοση βιβλιαρίων αθλητικής ιδιότητας μέχρι και την Μεγάλη Πέμπτη 28 Απριλίου 2016.
Τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την ΕΛ.Ο.Τ., να έχουν την σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένα από τον Γραμματέα του συλλόγου. Επίσης θα πρέπει να
αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής – αθλήτρια και να
είναι επικυρωμένο από το σωματείο.
Για τους αθλητές – αθλήτριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπει
απαραίτητα να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του αθλητή – αθλήτριας. Η καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ, θα πρέπει να έχει σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ.
Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες και οι προπονητές των συλλόγων θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά μαζί τους κάρτα διαπίστευσης της ΕΛ.Ο.Τ. σε ισχύ στην ζύγιση αλλά να την επιδεικνύουν και στην έναρξη κάθε αγώνα.
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Για την συμμετοχή κάθε αθλητή – αθλήτριας, ο σύλλογος θα καταβάλλει το ποσό των 40 € (σαράντα ευρώ) μέχρι και την Μεγάλη Πέμπτη 28 Απριλίου 2016. Τα παράβολα συμμετοχής θα κατατίθενται στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού της ΕΛ.Ο.Τ. : Τράπεζα Πειραιώς : 6577-105152-814
Οι πληρωμές είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να γίνουν και να αποστέλλονται με
φαξ στο 210 6820116 ή με email : info@elot-tkd.gr μέχρι την Μεγάλη
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενός αθλητή, δεν επιστρέφονται τα
χρήματα.
Η πρωτότυπη απόδειξη θα κατατίθεται στην γραμματεία των αγώνων –
από τον προπονητή ή τον αρχηγό ομάδας – πριν την ζύγιση και θα
επιστρέφεται αφού σφραγιστεί, προκειμένου ο σύλλογος να παραλάβει
συνολικά τα κουπόνια της ζύγισης των αθλητών – αθλητριών του.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από τον κάθε Σύλλογο, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την ορθότητα της δήλωσης συμμετοχής του, στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται : όνομα προπονητή, αρχηγού αποστολής, ονόματα αθλητών – αθλητριών καθώς επίσης και κατηγορία βάρους, ηλικία, κλπ. Η καταχώρηση εγγραφής της δήλωσης συμμετοχής σας θα γίνει στην ιστοσελίδα : http://www.tpss.eu Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στο TPSS απλά ζητήστε τον κωδικό εξουσιοδότησης (κάνετε login στο TPSS και κατόπιν πηγαίνετε στο Πρωτάθλημα και πατάτε το κουμπί εξουσιοδότησέ με). Στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Ο.Τ. υπάρχει ανακοίνωση με αναλυτικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να εγγραφείτε ή αν έχετε ήδη εγγραφεί να καταχωρήσετε την δήλωση συμμετοχής σας στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα.
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ : Αθλητών, αθλητριών και παραγόντων (Προπονητής και Αρχηγός αποστολής) έως την Μεγάλη Πέμπτη 28 Απριλίου 2016.   Δηλώσεις συμμετοχής ή τυχόν αλλαγές, μετά την λήξη της προθεσμίας (Μεγάλη Πέμπτη 28 Απριλίου 2016) δεν θα γίνονται δεκτές.  Δηλώσεις συμμετοχής με φαξ ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με την καταχώρηση της δήλωσης συμμετοχής σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το e-mail : info@elot-tkd.gr περιγράφοντας αναλυτικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ :
1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικούς θώρακες και κάσκες Dae do.
2. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η διάρκεια του κάθε αγώνα καθορίζεται στους τρεις (3) γύρους των δύο (2) λεπτών με ένα (1) λεπτό διάλειμμα ανάμεσά τους. Σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα ο Αλυτάρχης των αγώνων θα έχει το δικαίωμα διαμόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής.
ΚΛΗΡΩΣΗ : Την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016 και ώρα 14:00 θα διεξαχθεί η κλήρωση, στα γραφεία της Ε.ΤΑ.Β.Ε., Μοναστηρίου 202 & Σεφέρη 4 (3ος όροφος) – Μενεμένη – Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 212350, για όλες τις κατηγορίες που αγωνίζονται και τις δύο (2) ημέρες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ : Το πρόγραμμα των αγώνων και για τις δύο ημέρες, θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Ο.Τ., την Μεγάλη Πέμπτη 28 Απριλίου 2016.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
1. Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή. Οι αθλητές-αθλήτριες θα
πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας
θεωρημένα από Ιδιώτες ιατρούς ή από ιατρούς που υπηρετούν σε
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια.
Οι αθλητές – αθλήτριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των
συλλόγων τους & υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
2. Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες των συλλόγων θα πρέπει να έχουν
υποχρεωτικά μαζί τους κάρτα διαπίστευσης της ΕΛ.Ο.Τ. σε ισχύ και να
την επιδεικνύουν στην ζύγιση.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ : Η ένσταση θα κατατίθεται εγγράφως εντός 10 λεπτών μετά την λήξη του αγώνα, αποκλειστικά και μόνο από τον Αρχηγό της Ομάδας του οποίου το όνομα θα πρέπει να υπάρχει στην δήλωση συμμετοχής που θα γίνει ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.tpss.nl . H ένσταση θα πρέπει να συνοδεύεται με παράβολο αξίας 50 € (πενήντα ευρώ) στην Γραμματεία των αγώνων.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Οι αθλητές – αθλήτριες θα πρέπει να φορούν όλα τα προστατευτικά:
επικαλαμίδες, επιβραχιονίδες, μασελάκι, γαντάκια, σπασουάρ (κάτω από το τομπόκ), κάσκα και θώρακα, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Οι ηλεκτρονικοί θώρακες και οι ηλεκτρονικές κάσκες των αγώνων, θα παρέχονται από την ΕΛ.Ο.Τ..
2. Οι προπονητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα διαπίστευσης
κόουτς σε ισχύ και να φορούν αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια κατά την διάρκεια του αγώνα. Επίσης θα προσκομίζουν την κάρτα διαπίστευσης σε ισχύ καθώς και το βιβλιάριο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή – αθλήτριας που αγωνίζεται στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά την προσέλευσή τους.
3. Οι σύλλογοι που θα συμμετέχουν με περισσότερους από τέσσερις
αθλητές – αθλήτριες θα πρέπει να έχουν και δεύτερο κόουτς.
4. Οι σύλλογοι οφείλουν να έχουν μαζί τους όλα τα προστατευτικά που
προβλέπονται από τους κανονισμούς.
5. Κατά τη διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται στον αγωνιστικό χώρο να βρίσκονται αθλητές – αθλήτριες καθώς επίσης και παράγοντες ή
προπονητές, εκτός από αυτούς που αγωνίζονται.
6. Οι αθλητές- αθλήτριες κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά πλαστικό κάλυμμα δοντιών (ειδικότερα για τους αθλητές – αθλήτριες που έχουν σιδεράκια ορθοδοντικής), εκτός εάν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αθλητή – αθλήτρια.
7. Στην ηλεκτρονική εγγραφή της δήλωσης συμμετοχής που θα αποστέλλουν τα σωματεία, θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα ονόματα των αρχηγών ομάδας και των προπονητών που θα συνοδεύουν την ομάδα και δεν θα έχουν δικαίωμα αντικατάστασης από άλλα άτομα.
8. Οι αθλητές – αθλήτριες, που θα προσέρχονται για την απονομή των
μεταλλίων και των διπλωμάτων της θέσης που κατέκτησαν, υποχρεούνται να φορούν τομπόκ.
9. Απαγορεύεται στην θέση τους κόουτς να κάθεται εν ενεργεία αθλητής.
10. Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι θα συμμετέχουν θα πρέπει να προμηθευτούν τα προσωπικά τους e-foot protectors της Dae do (καλτσάκια με αισθητήρες) χωρίς τα οποία δεν θα είναι δυνατόν να αγωνιστούν. Καλτσάκια δεν θα διατίθενται από την Ομοσπονδία.
11. Το Σάββατο 7 Μαΐου 2016 στις 8:15 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση – ενημέρωση προπονητών, στον αγωνιστικό χώρο.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ.

 

Have your say