ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ KICK BOXING ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΑΤΑΜΙ ΤΗΣ WAKO

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ KICK BOXING ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΑΤΑΜΙ ΤΗΣ WAKO

WAKO Aθλήματα Τατάμι Γενικοί Κανονισμοί

Contents
Άρθρο 1. Επίσημοι Αρμόδιοι
Άρθρο 1.1 Πρόεδρος της Τεχνικής / Επιτροπής Έφεσης
Άρθρο 1.2 Επιτροπή Τουρνουά
Άρθρο 1.3 Επικεφαλής Διαιτητής των Αθλημάτων Τατάμι
Άρθρο 1.4 Διαιτητές
Άρθρο 1.5 Κριτές
Άρθρο 1.5.1 Διαιτητές / Κριτές
Άρθρο 1.6 Χρονομέτρης
Άρθρο 1.7 Καταγραφέας / Αγωνοδίκης
Άρθρο 1.8 Ειδικό Σημείωμα
Άρθρο 2. Εξοπλισμός Ασφαλείας
Άρθρο 2.1 Προστασία Κεφαλιού
Άρθρο 2.2 Γάντια
Άρθρο 2.2.1 Γάντια για Semi-Contact
Άρθρο 2.2.2 Γάντια για Light-Contact και Kick-Light
Άρθρο 2.2.3 Επίδεσμοι
Άρθρο 2.2.4 Προστασία δοντιών (μασέλα)
Άρθρο 2.2.5 Προστασία θώρακα
Άρθρο 2.2.6 Προστατευτικό σπασουάρ
Άρθρο 2.2.7 Καλαμίδες
Άρθρο 2.2.8 Προστατευτικό ποδιού
Άρθρο 2.2.9 Προστατευτικά αγκώνα
Άρθρο 3. Ενδυμασία Παγκόσμια – Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα
Άρθρο 4. Ενδυμασία Αθλητή και εξοπλισμός
Άρθρο 4.1 Διαγωνιζόμενοι στο Semi-Contact (Παγκόσμια / Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα)
Άρθρο 4.2 Διαγωνιζόμενοι στο Light-Contact
Άρθρο 4.3 Διαγωνιζόμενοι στο Kick-Light
Άρθρο 4.4 Διαγωνιζόμενοι στο Musical Forms
Άρθρο 5. Διαδικασία για τον εξοπλισμό και έλεγχος της ενδυμασίας
Άρθρο 5.1 Semi-contact, Light-Contact και Kick-Light
Άρθρο 6. Άλλος εξοπλισμός
Άρθρο 6.1 Αγωνιστικός χώρος – Τατάμι
Άρθρο 7. Κατηγορίες Κιλών και Διαδικασίες Ζύγισης
Άρθρο 7.1 Κατηγορίες Κιλών και Ηλικία
Άρθρο 7.1.1 Προσδιορισμοί ηλικιακών κατηγοριών
Άρθρο 7.2 Πιστοποιητικό Υγείας
Άρθρο 7.2.1 Ενήλικες (από 19-40 χρονών)
Άρθρο 7.2.2 Βετεράνοι ( από 41 έως 50 χρονών και για άνδρες και για γυναίκες και για γυναίκες 36-45)
Άρθρο 7.2.3 Έφηβοι (από 16 έως 18 χρονών)
Άρθρο 7.2.4 Νεώτεροι Δόκιμοι (10-11-12 χρονών)
Άρθρο 7.2.5 Μεγαλύτεροι Δόκιμοι (13-14-15 χρονών)
Άρθρο 7.3 Διαδικασίες Ζύγισης
Άρθρο 7.4 Εθνικότητα αθλητή
Άρθρο 7.4.1 Διεθνής Αγώνες
Άρθρο 8. Γύροι
Άρθρο 9. Ειδικές παραβιάσεις κανονισμών
Άρθρο 10. Έλεγχος Αναβολικών Ουσιών
Άρθρο 12. Αθλήτριες μουσουλμανικής θρησκείας που φορούν ειδική ενδυμασία όταν συμμετέχουν σε εκδηλώσεις της WAKO

Άρθρο 1. Επίσημοι Αρμόδιοι
Άρθρο 1.1 Πρόεδρος της Τεχνικής / Επιτροπής Έφεσης
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτητών θα ενεργεί ως αρχηγός του Συμβουλίου Έφεσης σε συνεργασία με το ορισμένο μέλος της Τεχνικής Επιτροπής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της WAKO που είναι παρόντες.

Άρθρο 1.2 Επιτροπή Τουρνουά
• Θα ενεργεί ως εκφωνητές.
• Θα ελέγχει το Τατάμι
• Θα ασχολείται με τη ζύγιση, την κλήρωση, την παράταξη των αγωνιστικών χώρων μέσα στο χώρο εκδήλωσης

Άρθρο 1.3 Επικεφαλής Διαιτητής των Αθλημάτων Τατάμι
Η Διεθνής Επιτροπή Διαιτητών Αθλημάτων Τατάμι, θα επιλέγουν 2 επικεφαλής διαιτητές για κάθε αγωνιστικό χώρο. Η κυρίως αρμοδιότητά τους είναι να οργανώσουν τους κεντρικούς διαιτητές και κριτές με βάση την εθνικότητά των αθλητών και να παρακολουθούν κάθε αγώνα έτσι ώστε να είναι σε ετοιμότητα να εκπαιδεύσουν τους διατητές και κριτές σε περίπτωση λάθους ή να είναι σε θέση να διαχειριστούν διαμαρτυρίες. Μπορούν να εναλλάσσουν τους ρόλους τους. Επίσης μπορούν να:
• Διακόψουν τον αγώνα για να απαντήσουν ή να διαχειριστούν μία διαμαρτυρία.
• Διακόψουν τον αγώνα εάν οι κανονισμοί δεν εφαρμόζονται σωστά.
• Θα ενεργούν ως Επικεφαλής Διαιτητές για τους αγωνιστικούς χώρους με τατάμι.
• Απομακρύνουν Διαιτητές και Κριτές που δε ενεργούν με βάση αποδεκτά πρότυπα.
• Ορίσουν έναν βοηθό να αντικαταστήσει κάποιο μέλος εάν είναι απαραίτητο.

Άρθρο 1.4 Διαιτητές
Ο ρόλος του διαιτητή είναι κυρίως βασισμένος στις ακόλουθες αρχές:
• Υπάρχει ένας Κεντρικός Διαιτητής για κάθε Αγώνα
• Οι Διαιτητές θα επιλέγονται από τον Πρόεδρο των Αθλημάτων Τατάμι ή από το διορισμένο αναπληρωτή
• Θα βεβαιώνουν ότι ακολουθούνται αυστηρά οι κανόνες «ευγενής άμιλλας»
• Έχουν τη δικαιοδοσία να ελέγχουν το Τατάμι και τους Αθλητές
• Η πρώτη και κύρια ευθύνη τους είναι η ασφάλεια των αθλητών
• Έχουν τη δικαιοδοσία να σταματήσουν τον αγώνα για να απονείμουν πόντους λοιπές  ποινές
• Οι μοναδικοί που έχουν τη δικαιοδοσία να σταματήσουν τον αγώνα
• Ο Διαιτητής μπορεί να εκδώσει προειδοποιήσεις για παραβάσεις των κανονισμών ύστερα από πλειοψηφική συμφωνία με τους κριτές
• Δε θα απονείμει πόντους χωρίς τουλάχιστον έναν Κριτή να ψηφίζει επιβεβαιώνοντας την απόφασή του.
• Όταν εκδίδουν μία προειδοποίηση ή ποινή, κανένας πόντος δε θα δίνεται στον παραβατικό Αθλητή.
• Πρέπει να δίνονται όλες οι εντολές στα ΑΓΓΛΙΚΑ
• Θα είναι υπεύθυνοι για την επιβολή των Κανονισμών κατά τη διάρκεια όλου του Διαγωνισμού και θα εξασφαλίζουν ότι όλα τα αποτελέσματα, ποινές και προειδοποιήσεις καταγράφονται σωστά.
• Σε περιπτώσεις όπου ο Διαιτητής θεωρεί ότι ο αποκλεισμός είναι κατάλληλη ενέργεια (εξαιρούνται οι περιπτώσεις που απαιτούν άμεσο αποκλεισμό), θα συμβουλεύεται τον Πρόεδρο των Αθλημάτων Τατάμι ή τον ορισμένο αναπληρωτή του.

Άρθρο 1.5 Κριτές
• Υπάρχουν δύο (Semi-Contact) ή τρες (Light-Contact και Kick-Light) κριτές για κάθε αγώνα συμπεριλαμβανομένου και τον Τελικό Αγώνα.
• Οι κριτές βοηθούν τον Διαιτητή για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των αθλητών.
• Θα ελέγχουν τους αθλητές πριν από κάθε αγώνα για να βεβαιώνονται ότι ο κατάλληλος εξοπλισμός ασφαλείας χρησιμοποιείται.
• Όταν ο Κριτής θεωρήσει κάποιο νόμιμο πόντο, πρέπει να το καταγράψει άμεσα είτε ηλεκτρονικά είτε με χειροκίνητο μηχάνημα πόντων (Κλίκερ)
• Οι Κριτές πρέπει να παρακολουθούν τον Αγωνιστικό Χώρο και να ενημερώνουν τον Διαιτητή όταν κάποιος αθλητής βγει εκτός του Αγωνιστικού Χώρου.
• Εάν κάποιος Κριτής εντοπίσει κάποια ενέργεια η οποία θεωρεί ότι παραβιάζει τους Κανονισμούς πρέπει να επικοινωνήσει με τον Διαιτητή και να τον ενημερώσει για την άποψή του.

Άρθρο 1.5.1 Διαιτητές / Κριτές
Ο Διαιτητής και οι κριτές θα πρέπει πρέπει να ακολουθούν τον εξής ενδυματολογικό κανόνα: γκρι παντελόνι, λευκό πουκάμισο WAKO, παπιγιόν WAKO, μπλε ζακέτα με τις επιγραφές της WAKO και μαύρα αθλητικά παπούτσια.
Όλοι οι κριτές και διαιτητές της WAKO θα πρέπει να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση στις δικές τους χώρες, πριν διαιτητεύσουν σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα της WAKO. Θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα έγκυρα ιατρικά πιστοποιητικά και να τα δείξουν εάν τους ζητηθεί στο Διευθυντή της Διαιτησίας.
Πριν διαιτητεύσει σε διεθνή τουρνουά όπου εφαρμόζονται οι προαναφερθέν κανονισμοί, ο διαιτητής πρέπει να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση για να αποδείξει ότι είναι σωματικά ικανός να πραγματοποιήσει το ρόλο του στο τατάμι. Η όραση του πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 διοπτρικών μονάδων για κάθε μάτι. Ο Διαιτητής απαγορεύεται να φοράει γυαλιά, αλλά μπορεί να φοράει φακούς επαφής. Ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να συμμετάσχει στη συνέλευση που διοργανώνεται από την Ιατρική Επιτροπή , πριν από κάθε πρωτάθλημα.
Οι Κριτές της WAKO πρέπει να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό σύστημα βαθμολόγησης (ή χειροκίνητα κλίκερ) για να μετρούν τα σημεία εν ώρα υπηρεσίας (Light-Contact και Kick-Light).
Το όριο ηλικίας για διαιτητές / κριτές της WAKO είναι 65.
Οι διαιτητές / κριτές της WAKO υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε προσυμφωνημένο διεθνές σεμινάριο διαιτητών της WAKO πριν τους επιτραπεί να διαιτητεύσουν σε ένα Παγκόσμιο ή Ηπειρωτικό Πρωτάθλημα της WAKO εκείνο το έτος. (Ανοιχτό Ιρλανδικό WAKO Παγκόσμιο Κύπελο Ιταλία – Κλασσικό Αυστριακό). Οι διαιτητικές κάρτες / διπλώματα πρέπει να ανανεώνονται κάθε 2 χρόνια.
Προς χάριν ουδετερότητας, οι διαιτητές και οι 3 κριτές για κάθε αγώνα θα επιλέγονται από τον Αρμόδιο Υπεύθυνο της Περιοχής Ελέγχου με συνολική αρμοδιότητα του Αγωνιστικού Χώρου, με βάση τους ακόλουθους κανονισμούς:
• Κάθε επίσημος αρμόδιος θα προέρχεται από χώρα και Ομοσπονδία διαφορετική από αυτή των υπολοίπων και των αθλητών.
• Σε καμία περίπτωση (εκτός μη ελεγχόμενων περιστάσεων) δε μπορούν 2 από τους επίσημους αρμόδιους του ίδιου αγώνα να προέρχονται από την ίδια χώρα.
• Ο επίσημος αρμόδιος δε μπορεί να έχει γεννηθεί ή να κατοικεί σε χώρα η οποία είναι υπό την κυριαρχία, αποικία ή να εξαρτάται από τη χώρα του ενός ή του άλλου αθλητή που λαμβάνουν μέρος στον συγκεκριμένο αγώνα.
• Στη περίπτωση που ο επίσημος αρμόδιος έχει αλλάξει ιθαγένεια, δε θα μπορεί να διαιτητεύσει σε αγώνα όπου ένας από τους αθλητές ή άλλοι κριτές που διαιτητεύουν το συγκεκριμένο αγώνα προέρχονται από τη γενέτηρά του.
Στη περίπτωση όπου ο Υπεύθυνος των Αγωνιστικών Χώρων δεν μπορεί, για τον οποιοδήποτε λόγο, να εφαρμόσει τους προαναφερθέν κανόνες, το όνομα ή ονόματα των Επίσημων Αρμοδίων θα διαλεχτεί με κλήρωση από τον Πρόεδρο των Αθλημάτων Τατάμι ή από την Επιτροπή Διαιτητών, ή από άλλο άτομο που ενεργεί εκ μέρους του, για τον εν λόγω αγώνα.
Στην περίπτωση διεθνών αγώνων μεταξύ Ομάδων δύο ή περισσότερων Εθνικών Συνδέσμων, μία πάλη μπορεί να επιβλέπεται με βάση συμφωνίας μεταξύ των επίσημων εκπροσώπων των εν λόγω Ομοσπονδιών υπό τον όρο ότι η συμφωνία δεν παραβαίνει βασικές αρχές Διαιτησίας που έχουν οριστεί στους κανονισμούς της WAKO.
Οι υπεύθυνοι γα τη Διαιτησία και την Κρίση ενός αγώνα, ή σειρά αγώνων, δε θα επιτρέπεται σε καμία στιγμή του αγώνα ή των αγώνων να ενεργήσουν ως διαχειριστές, γυμναστές, προπονητές ή βοηθοί του αθλητή ή ομάδας αθλητών που συμμετέχουν στους αγώνες. Επίσης δε θα μπορούν να ενεργήσουν ως επίσημοι αρμόδιοι σε έναν αγώνα όπου συμμετέχει αθλητής από την ίδια χώρα με εκείνους.
Εάν κάποιος Διαιτητής κριθεί ανεπαρκής στην πορεία ενός αγώνα, τότε ο Υπεύθυνος των Αγωνιστικών Χώρων θα τον αποσύρει και θα σταματήσει τον αγώνα. Ο επόμενος στη διεθνής λίστα ουδέτερων διαιτητών της WAKO θα λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για να εκτελέσει τα χρέη του στους υπόλοιπους αγώνες.
Προς συμμόρφωση με την αίτηση των ενόρκων, η Διεθνής Επιτροπή Διαιτητών ή οι επίσημοι αντιπρόσωποι, θα μπορούν να αναστείλουν είτε προσωρινά είτε μόνιμα τις λειτουργίες οποιουδήποτε Διαιτητή ο οποίος κατά τη γνώμη τους δε σέβεται τους κανονισμούς της WAKO. Αντίστοιχα, το ίδιο ισχύει και για τους Κριτές των οποίων οι βαθμολογίες δε θεωρούνται ικανοποιητικές.

Άρθρο 1.6 Χρονομέτρης
Ο Χρονομέτρης θα ξεκινάει και θα σταματάει το χρόνο μόνο με την εντολή του Διαιτητή και την ακριβής στιγμή που θα λήγει ο χρόνος, θα ενεργοποιεί τη συσκευή ήχου ή θα πετάει ένα ελαφρύ μαλακό αντικείμενο στο τατάμι για να επισημάνει τη λήξει του αγώνα. Όταν ο χρονομέτρης σημάνει τη λήξη του αγώνα, τότε αυτό αυτομάτως σημαίνει και το τέλος του αγώνα (δε λαμβάνεται υπόψη η εντολή σταματημού του διαιτητή).
Ο Χρονομέτρης θα είναι υπεύθυνος για το Χρόνο και τη συσκευή ήχου.
Στη περίπτωση όπου υπάρχει διαφωνία για τη βαθμολογία ή Παράβαση των κανονισμών πριν ή μετά τη λήξη του χρόνου, όπως και όλες οι αποφάσεις, θα λαμβάνονται με βάση την πλειοψηφική απόφαση των κριτών / διαιτητή του αγωνιστικού χώρου.

Άρθρο 1.7 Καταγραφέας / Αγωνοδίκης
Ο Καταγραφέας / Αγωνοδίκης καταγράφει όλες τις βαθμολογίες, προειδοποιήσεις και ποινές που δίνονται από τον Διαιτητή και θα ενημερώνει τον Διαιτητή όταν υπάρχει προβάδισμα 10 πόντων από κάποιον Αθλητή (Semi-Contact).
Ο Καταγραφέας / Αγωνοδίκης υποχρεούται να ενημερώνει τον Διαιτητή όταν ο αριθμός προειδοποιήσεων προστιθέμενος καταλήγει σε βαθμό ποινής ή όταν οι ποινές προστιθέμενες καταλήγουν σε αυτόματο αποκλεισμό.

Άρθρο 1.8 Ειδικό Σημείωμα
Όλοι οι Διαιτητές, Κριτές και επίσημοι αρμόδιοι που εργάζονται σε ένα τουρνουά, είτε είναι εν ώρα εργασίας ή εκτός, δεν επιτρέπεται να ενεργήσουν ως προπονητές κάποιας ομάδας / χώρας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να δείξουν προτιμήσεις (φωνάζοντας, ζητωκραυγάζοντας όπως κάθε προπονητής / φίλαθλος).

Άρθρο 2. Εξοπλισμός Ασφαλείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της WAKO σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή πρέπει να εγκρίνουν όλο τον εξοπλισμό ασφαλείας. Οι παραγωγοί του εξοπλισμού ασφαλείας υποχρεούνται να εγκρίνουν τα προϊόντα τους από τη WAKO. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί σε Παγκόσμια και Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα πρέπει να εγκριθεί το ελάχιστο 3 μήνες πριν τα τουρνουά και όλα τα μέλη πρέπει να είναι δεόντως ενημερωμένα.
Όλες οι στολές και ο εξοπλισμός ασφαλείας πρέπει να είναι καθαρά, σωστά και σε καλή και ασφαλή κατάσταση. Ειδική φροντίδα πρέπει να παρέχεται για οπλισμό ο οποίος δεν πρέπει να είναι αιχμηρός ή με μη προστατευμένες άκρες.

Άρθρο 2.1 Προστασία Κεφαλιού
Η Προστασία Κεφαλιού (κάσκα) είναι απαραίτητη σε όλους τους αγώνες kick boxing σε όλα τα αγωνιστικά στυλ, εκτός από τα musical forms και το aero kick boxing. Η κάσκα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από αφρώδες λάστιχο ή από μαλακά πλαστικά ή από συμπαγές σφουγγάρι καλυμμένα από δέρμα. Σε αγώνες απαγορεύονται κάσκες οι οποίες καλύπτουν το πρόσωπο ή οι οποίες μειώνουν το πεδίο όρασης.
Η κάσκα πρέπει να καλύπτει το επάνω μέρος του μετώπου, το επάνω μέρος της κεφαλής, τους κροτάφους, το επάνω μέρος της κάτω γνάθου, τα αυτιά και το πίσω μέρος της κεφαλής. Η κάσκα δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την ακοή των αθλητών. Τα τμήματα που στερεώνουν την κάσκα δεν επιτρέπεται να είναι από μεταλλικά ή πλαστικά κουμπιά. Επιτρέπεται το βέλκρο για ρύθμιση, κάτω από το σαγόνι και στο πίσω μέρος της κεφαλής. Στην περίπτωση Νεώτερων Δόκιμων η προστασία προσώπου είναι Υποχρεωτική σε όλα τα ηπειρωτικά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Άρθρο 2.2 Γάντια
Υπάρχουν 2 διαφορετικοί τύποι προστατευτικών γαντιών που χρησιμοποιούνται σε διαγωνισμούς kick boxing: γάντια για semi-contact και γάντια για ρα αγωνιστικά στυλ για ρινγκ (light contact, full contact, low-kick και K1 Rules). Σε κάθε αγωνιστικό στυλ τα γάντια είναι απαραίτητα.
Άρθρο 2.2.1 Γάντια για Semi-Contact
Στο Semi-Contact η χρήση γαντιών είναι υποχρεωτική με ανοιχτή παλάμη ή ανοιχτό χέρι και με πλήρη κάλυψη του πρώτου μισού μέρους των δαχτύλων, συμπεριλαμβανομένου και του αντίχειρα. Τα γάντια καθιστούν δυνατόν να ανοίξει και να κλείσει το χέρι. Τα γάντια πρέπει να καλύπτουν την περιοχή χτυπήματος στο εμπρόσθιο και επάνω μέρος της γροθιάς και στην άκρη της παλάμης και πρέπει να καλύπτει το ελάχιστο 5 εκ. Επάνω από τον καρπό. Τα γάντια πρέπει να είναι από μαλακό και συμπαγές συνθετικό αφρώδες λαστιχένιο υλικό καλυμμένο από γνήσιο ή τεχνητό δέρμα. Τα γάντια πρέπει να εφαρμόζουν στο χέρι του αθλητή με αυτοκόλλητη και ρυθμιζόμενη λωρίδα επάνω από τον καρπό.
Μεταλλικά ή πλαστικά κουμπιά ή σχοινιά απαγορεύονται για τη ρύθμιση και εφαρμογή των γαντιών. Επίσης, απαγορεύονται οποιοδήποτε είδους αυτοκόλλητη ταινία εκτός από αυτοκόλλητη ταινία με βάση το βαμβάκι και αυτή η ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να εφαρμοστούν τα γάντια επάνω στον καρπό. Το συνολικό βάρος των γαντιών πρέπει να είναι 8oz (226 gr). Βλέπε Παράρτημα 1.

Άρθρο 2.2.2 Γάντια για Light-Contact και Kick-Light
Τα γάντια τα οποία χρησιμοποιούνται για light contact σε επίσημους διαγωνισμούς της WAKO πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της WAKO και να έχουν ελεγχθεί από τον διαιτητή. Τα γάντια πρέπει να έχουν βάρος 10oz (283 gr) και το βάρος πρέπει να είναι ευκρινώς σημειωμένο. Τα γάντια για το light contact πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και χωρίς ρωγμές. Το στερέωμα πρέπει να είναι με αυτοκόλλητη λωρίδα και τα γάντια πρέπει να είναι στερεωμένα στον καρπό. Δεν επιτρέπονται γάντια με κορδόνια για στερέωμα. Βλέπε Παράρτημα 2.
Τα γάντια παράγονται από ειδικό αφρώδες λαστιχένιο, συνθετικό, συμπαγές και μαλακό υλικό το οποίο καλύπτεται από γνήσιο ή τεχνητό δέρμα. Τα γάντια πρέπει να καθιστούν δυνατό για τον αθλητή να σφίξει τη γροθιά του τελείως και να κρατάει σε επαφή τον αντίχειρά του με τα υπόλοιπα δάχτυλα. Τα γάντια καλύπτουν πλήρως τη γροθιά του αθλητή με ξεχωριστά μέρη για για τα δάχτυλα και τον αντίχειρα. Ο αντίχειρας συνδέεται με το υπόλοιπο γάντι από μία μικρή και δυνατή λωρίδα. Αυτή η λωρίδα συγκρατεί τον αντίχειρα μαζί με τη γροθιά για να αποφευχθεί διαχωρισμός του αντίχειρα κατά το γρονθοκόπημα καθώς και ατυχήματα στον αντίχειρα του αθλητή ή στον άλλο αθλητή. Το εσωτερικό αφρώδες λαστιχένιο υλικό πρέπει να καλύπτει το εμπρόσθιο και επάνω τμήμα της γροθιάς, την άκρη της παλάμης και το εμπρόσθιο τμήμα του αντίχειρα.
Το εσωτερικό τμήμα των γαντιών καλύπτει το κάτω μέρος των δαχτύλων και της παλάμης μόνο με δέρμα και καλύπτει το ελάχιστο 5εκ. του καρπού. Τα γάντια θα στερεώνονται με αυτοκόλλητη λωρίδα στον καρπό του αθλητή και η χρήση αυτοκόλλητης βαμβακερής ταινίας επιτρέπεται (πλαστική ή οποιαδήποτε άλλου είδους αυτοκόλλητης ταινίας δεν επιτρέπεται). Το στερέωμα των γαντιών με ταινίες ή οποιοδήποτε άλλου είδους κουμπί δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 2.2.3 Επίδεσμοι
Οι επίδεσμοι χρησιμεύουν για να δεθούν οι καρποί με σκοπό αποφυγής ατυχημάτων. Η χρήση των επιδέσμων είναι υποχρεωτική στο Light Contact και στο Light Kick light (προαιρετικό στο semi). Οι επίδεσμοι είναι 250cm σε μήκος και 5cm σε πλάτος από βαμβακερό υλικό χωρίς αδρής άκρες. Οι επίδεσμοι θα δένονται στο επάνω μέρος του καρπού του αθλητή με ειδικές βαμβακερές αυτοκόλλητες ταινίες, μέγιστου μήκους 15cm και πλάτους 2cm.

Άρθρο 2.2.4 Προστασία δοντιών (μασέλα)
Η μασέλα πρέπει να είναι από κατασκευασμένη από μαλακό εύπλαστο λαστιχένιο-πλαστικό υλικό. Η προστασία μόνο της επάνω ή και της επάνω και της κάτω οδοντοστοιχίας επιτρέπεται. Η μασέλα πρέπει να επιτρέπει την αναπνοή ελεύθερα και πρέπει να εφαρμόζει στη στοματική κοιλότητα του αθλητή. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μασέλα πάνω από ορθοδοντικά παρασκευάσματα (σιδεράκια, μασελάκια) εκτός εάν επιτραπεί με χαρτί ορθοδοντικού – οδοντιάτρου. Η χρήση προστατευτικού δοντιών είναι υποχρεωτική για όλα τα αγωνιστικά στυλ, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και σε ερασιτεχνικούς και επαγγελματικούς αγώνες.

Άρθρο 2.2.5 Προστασία θώρακα
Η προστασία θώρακα είναι υποχρεωτική για όλες τις γυναίκες διαγωνιζόμενες σε μεγαλύτερες δόκιμες, έφηβες και ενήλικες και είναι υποχρεωτική σε όλα τα αγωνιστικά στυλ (semi, full contact, low-kick, K-1 και Rules). Η προστασία είναι κατασκευασμένη από σκληρό πλαστικό και μπορεί να καλύπτεται από βαμβακερό υλικό. Η προστασία θώρακα μπορεί να είναι μονοκόμματη και να καλύπτει όλο το θώρακα ή σε δύο κομμάτια τα οποία θα τοποθετούνται στο στηθόδεσμο και θα καλύπτουν τον κάθε μαστό χωριστά. Φοριέται κάτω από την μπλούζα.

Άρθρο 2.2.6 Προστατευτικό σπασουάρ
Το προστατευτικό σπασουάρ είναι υποχρεωτικό για όλους τους διαγωνιζόμενους αθλητές και αθλήτριες. Το προστατευτικό σπασουάρ είναι κατασκευασμένο από σκληρό πλαστικό υλικό και καλύπτει πλήρως την περιοχή των γεννητικών οργάνων για προστασία του συγκεκριμένου τμήματος του σώματος του αθλητή από ατύχημα. Το προστατευτικό σπασουάρ μπορεί να είναι κατασκευασμένο σαν κύπελλο για να προστατεύει τα γεννητικά όργανα ή για να προστατεύει όλη την κοιλιακή χώρα. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να φορούν το προστατευτικό σπασουάρ κάτω από το παντελόνι τους. Συνίσταται προστατευτικό σπασουάρ και για τις γυναίκες.

Άρθρο 2.2.7 Καλαμίδες
Οι καλαμίδες είναι κατασκευασμένες από σκληρό αφρώδες-λαστιχένιο υλικό. Η καλαμίδα πρέπει να καλύπτει όλοι την περιοχή του καλάμου από κάτω από το γόνατο μέχρι το επάνω μέρος του πέλματος. Μέχρι και το τέλος του 2011 οι Καλαμίδες μπορούν να στερεώνονται στο πόδι το ελάχιστο με δύο αυτοκόλλητες ελαστικές λωρίδες. Κανενός άλλου είδους πλαστική ταινία δεν επιτρέπεται για το στερέωμα της καλαμίδας στο καλάμι. Καλαμίδες με μέταλλο, ξύλο ή σκληρό πλαστικό υλικό δεν επιτρέπονται. Από το 2012 οι Καλαμίδες πρέπει να είναι της μορφής κάλτσας χωρίς λωρίδες και μέρη στερεώματος.

Άρθρο 2.2.8 Προστατευτικό ποδιού
Το προστατευτικό ποδιού είναι φτιαγμένο από ειδικό συνθετικό αφρώδες λάστιχο, ένα συμπαγές και μαλακό υλικό το οποίο καλύπτεται με γνήσιο ή τεχνητό δέρμα. Το προστατευτικό ποδιού καλύπτει το άνω τμήμα του ποδιού (ταρσός), πλάγια, έσω σφυρός και πτέρνα – όλα μονοκόμματα – με ακάλυπτο το πέλμα. Πρέπει να είναι αρκετά μακριά (επαρκή μέγεθος) έτσι ώστε να καλύπτει εντελώς τα πόδια και δάχτυλα του διαγωνιζόμενου. Το εμπρόσθιο τμήμα του προστατευτικού στερεώνεται με ελαστικές ταινίες για το μεγάλο και δεύτερο δάχτυλο ποδιού. Το προστατευτικό ποδιού στερεώνεται με ελαστικές αυτοκόλλητες ταινίες στο πίσω μέρος των ποδιών, επάνω από την πτέρνα.

Άρθρο 2.2.9 Προστατευτικά αγκώνα
Τα προστατευτικά αγκώνα είναι από μαλακό αφρώδες λαστιχένιο υλικό. Ένα προστατευτικό αγκώνα πρέπει να καλύπτει εν μέρει τον πήχη και το βραχίονα με προστατευτικό με μη τραχύ υλικό. Τα προστατευτικά αγκώνα είναι προαιρετικά σε όλα τα αγωνιστικά στυλ Semi και Light Contact.

Άρθρο 3. Ενδυμασία Παγκόσμια – Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα
Semi Contact
Μπλούζα με ντεκολτέ V και μήκος μανικιών να είναι το μέγιστο μεχρι τη μέση του βραχίονα, είναι υποχρεωτική. Ζώνη πρέπει να φοριέται χωρίς να είναι υποχρεωτικό. Βλέπε Παράρτημα 3 (τα κοντομάνικα T-Shirt απαγορεύονται)
Light Contact
Είναι υποχρεωτικό το κοντομάνικο T-Shirt του οποίου τα μανίκια θα έχουν μέγιστο μήκος μέχρι τη μέση του βραχίονα. Απαγορεύονται οι ζώνες. Βλέπε Παράρτημα 3 (δεν επιτρέπονται οι μπλούζες με ντεκολτέ V)

Kick Light
Είναι υποχρεωτικό το κοντό παντελόνι kickboxing και το κοντομάνικο T-Shirt. Απαγορεύονται οι ζώνες.
Σημείωση Όλα τα κοντομάνικα T-Shirt πρέπει να είναι της Εθνικής Ομάδας. Βλέπε Παράρτημα 3 (δεν επιτρέπονται οι μπλούζες με ντεκολτέ V)
Παγκόσμια Κύπελα / Ανοιχτά
Semi/Light
Στο Semi και Light μπορούν να φορεθούν κοντομάνικα T-shirt και κοντομάνικα με ντεκολτέ V, αλλά απαγορεύονται τα κοντομάνικα γιλέκα. Αντίστοιχα, το ίδιο ισχύει και το kick light, μπορούν να φορεθούν κοντομάνικα T-shirt και κοντομάνικα με ντεκολτέ V.
Η διαφήμιση του χορηγού ή λογότυπα μπορούν να εμφανίζονται επάνω στην ενδυμασία κατά τον εξής τρόπο:
• Στη μπλούζα, στο επάνω τμήμα του μανικιού ή/και στην περιοχή του ώμου και δε μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 10 x 10 εκ. (4” x 4”).
• Στο παντελόνι, στο πλάι μεταξύ του γονάτου και της περιοχής του γοφού.
Εάν οι υποστηρικτές και οι χορηγοί δεν επιθυμούν οι αθλητές να φορέσουν διαφημιστικά άλλα εκτός από τα δικά τους, τότε ο υποστηρικτής και ο χορηγός του πρέπει να παρέχουν αιγίδα στους αθλητές ή στις χώρες ισάξια με το ποσό που προσέφεραν οι ατομικοί χορηγοί.

Άρθρο 4. Ενδυμασία Αθλητή και εξοπλισμός
Άρθρο 4.1 Διαγωνιζόμενοι στο Semi-Contact (Παγκόσμια / Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα)
Κάσκα, μασέλα, σπασουάρ, προστασία θώρακα (μόνο για τις αθλήτριες, προαιρετικό για νεώτερες γυναίκες δόκιμους), γάντια στο semi-contact, επίδεσμοι (προαιρετικό), προστατευτικά αγκώνα (προαιρετικό), σπασουάρ (προαιρετικό για γυναίκες), καλαμίδες τύπου κάλτσα και προστατευτικό πέλματος.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να φορούν αθλητικό κοντομάνικο με ντεκολτέ V (με το όνομα της χώρας που εκπροσωπούν) και μακρυά παντελόνια. Οι ζώνες είναι προαιρετικές αλλά θα πρέπει να επιδυκνύουν το επίπεδο. Άλλα ενδύματα όπως παραδοσιακά κιμονό (καράτε, ταεκβοντό, kung fu-wushu) δεν επιτρέπονται. Τα κοντομάνικα T-shirt δεν επιτρέπονται. Βλέπε Παράρτημα 1 για παράδειγμα.

Άρθρο 4.2 Διαγωνιζόμενοι στο Light-Contact
Κάσκα, μασέλα, προστασία θώρακα (για τις αθλήτριες), 10oz γάντια, επίδεσμοι, σπασουάρ (προαιρετικό για τις αθλήτριες), καλαμίδες τύπου κάλτσα και προστατευτικό πέλματος.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να φορούν κοντομάνικα T-shirt (με το όνομα της χώρας που εκπροσωπούν) και μακρυά παντελόνια. Απαγορεύονται οι ζώνες που επιδυκνύουν το επίπεδο. Βλέπε Παράρτημα 1 για παράδειγμα.

Άρθρο 4.3 Διαγωνιζόμενοι στο Kick-Light
Κάσκα, μασέλα, προστασία θώρακα (για τις αθλήτριες), 10oz γάντια, επίδεσμοι, σπασουάρ (προαιρετικό για τις αθλήτριες), καλαμίδες τύπου κάλτσα και προστατευτικό πέλματος.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να φορούν κοντό παντελόνι kickboxing και κοντομάνικα T-shirt. Δεν επιτρέπονται οι ζώνες. Σημείωση Όλα τα κοντομάνικα T-shirt πρέπει να είναι της εθνικής ομάδας.

Άρθρο 4.4 Διαγωνιζόμενοι στο Musical Forms
Για το Musical Forms ο διαγωνιζόμενος επιτρέπεται να φοράει όλα τα αυθεντικά ρούχα και υποδήματα της παραδοσιακής πολεμικής τέχνης πάνω στην οποία είναι βασισμένη η εκτέλεση που θα παρουσιάσει (karate, tae kwon do, kung fu / wushu aikido, κ.α.). Μπορούν να φορέσουν οποιαδήποτε νόμιμα αναγνωρισμένη ενδυμασία kick boxing ή karate, η οποία πρέπει να είναι καθαρή και ευπρεπής. Στα Δύσκολα στυλ οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι ξυπόλητοι και στα Μαλακά στυλ μπορούν να φορούν αθλητικά παπούτσια.
Επίσης, μπορούν να μη φορούν μπλούζα (εκτός από τις γυναίκες). Οι διαγωνιζόμενοι επιτρέπεται να φορούν βαμβακερό βραχιόλι εφίδρωσης στο χέρι ή στον καρπό. Οι διαγωνιζόμενοι απαγορεύεται να φορούν οποιοδήποτε είδος κοσμήματος ή σκουλαρίκι.

Άρθρο 5. Διαδικασία για τον εξοπλισμό και έλεγχος της ενδυμασίας
Ο εξοπλισμός ασφαλείας του διαγωνιζόμενου καθώς και η ενδυμασία θα ελέγχονται από τον κεντρικό διαιτητή ή τον κριτή. Ο αθλητής πρέπει να παρουσιάσει από μόνος του στον κριτή που βρίσκεται πιο κοντά στη γωνία του ότι έχει όλο τον εξοπλισμό ασφαλείας έτοιμο προς επιθεώρηση. Αφού ελέγξει ο Κριτής τον Αθλητή, θα περιμένει να εισέλθει στο Τατάμι αφού του δώσει την εντολή ο Διαιτητής.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι σε κατάλληλη φυσική κατάσταση για να συμμετάσχουν στο επιλεγμένο αγωνιστικό στυλ και δεν πρέπει να φέρουν τραυματισμούς ή ασθένειες που μπορεί να βλάψουν τους ίδιους ή τους άλλους διαγωνιζόμενους. Το πρόσωπο πρέπει να είναι καθαρό και χωρίς λιπαρότητα. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε αγώνα όταν υπάρχει αιμορραγία. Επίσης, δεν επιτρέπεται η είσοδος στον αγώνα με τσιρότο ή βαμβάκι στα ρουθούνια ή με πληγές ή εκδορές. Σε αυτή την περίπτωση ο κριτής θα συμβουλευθεί τον ιατρό. Το σώμα πρέπει να είναι στεγνό και χωρίς καθόλου λιπαρότητα.
Ο κριτής θα ζητήσει από τον προπονητή να σκουπίσει το σώμα και πρόσωπο του αθλητή.
Απαγορεύεται η είσοδος σε αγώνα με κοσμήματα και στολίδια. Οι κριτές θα περάσουν τα δάχτυλα τους κάτω από το επάνω μέρος των κοντομάνικων για να ελέγξουν ότι οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν κοσμήματα ή στολίδια στο λαιμό τους. Επίσης, οι κριτές θα πιέσουν τους δείκτες τους κάτω από την κάσκα για να βεβαιωθούν ότι οι διαγωνιζόμενοι δε φορούν σκουλαρίκια ή άλλα κοσμήματα. Απαγορεύονται τα σκουλαρίκια στη γλώσσα και στον αφαλό. Απαγορεύεται να πιάνονται τα μαλλιά με μεταλλικό, πλαστικό ή σκληρό αντικείμενο. Μόνο ελαστικά ή βαμβακερά λαστιχάκια επιτρέπονται για αυτό το σκοπό.
Απαγορεύεται να στερεώνεται ο εξοπλισμός ασφαλείας με αυτοκόλλητη ταινία επάνω από τις πρωτότυπες λωρίδες.
Προτού εισέλθει στο τατάμι ο αθλητής, ένας κριτής πρέπει να ελέγξει πλήρως τον εξοπλισμό ασφαλείας και την ενδυμασία να είναι πλήρως λειτουργικά για την ασφάλεια του διαγωνιζόμενου και με βάση τους κανονισμούς της WAKO.
Ο Παρατηρητής στο Musical Forms και στο Aero Kick boxing ελέγχει όλους τους διαγωνιζόμενους για κοσμήματα και σκουλαρίκια προτού διαγωνισθούν.

Άρθρο 5.1 Semi-contact, Light-Contact και Kick-Light
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να στέκονται εκτός του τατάμι. Ο κριτής θα ελέγξει την ενδυμασία η οποία πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και χωρίς αίματα και άλλες ουσίες και σε καλή κατάσταση.
Ο κριτής θα ελέγξει την κάσκα και πρέπει να δώσει προσοχή στα ακόλουθα:
• Η κάσκα πρέπει να είναι σταθερά και σφικτά στερεωμένη με αυτοκόλλητες λωρίδες κάτω από το σαγόνι και στο πίσω μέρος της κεφαλής (απαγορεύονται τα κουμπιά).
• Το επάνω μέρος του κεφαλιού πρέπει να είναι πλήρως καλυμμένο
• Το πρόσωπο, το σαγόνι και τα φρύδια πρέπει να είναι ανοιχτά.
• Τα προστατευτικά προσώπου είναι υποχρεωτικά για τους Νεώτερους Δόκιμους.
Τα γάντια στο semi-contact δεν πρέπει να φέρουν ανοίγματα ή σπασίματα. Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να μπορεί να ανοίξει το χέρι του και το πρώτο μισό των δαχτύλων και του αντίχειρα πρέπει να καλύπτονται. Η παλάμη πρέπει να καλύπτεται. Η λωρίδα στερέωσης πρέπει να είναι αυτοκόλλητη και τα γάντια πρέπει να δένονται στον καρπό. Οι επίδεσμοι είναι προαιρετικοί. Οι επίδεσμοι μπορούν να δεθούν γύρω από τη βάση των δαχτύλων, της παλάμης και το πίσω μέρος του χεριού. Οι επίδεσμοι πρέπει να στερεώνονται στον καρπό με μικρές αυτοκόλλητες λωρίδες ή με βαμβακερή αυτοκόλλητη ταινία. Ο κριτής πρέπει να ακουμπήσει και να αισθανθεί εάν επίδεσμοι έχουν φορεθεί ότι είναι μαλακοί και δεν έχουν σκληρά μέρη.
Προτού ελεγχθούν τα γάντια για το light contact και το kick-light, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να επιδείξει τα χέρια του με τους επιδέσμους. Οι επίδεσμοι είναι υποχρεωτικοί. Οι επίδεσμοι μπορούν να δεθούν γύρω από τη βάση των δαχτύλων, της παλάμης και το πίσω μέρος του χεριού. Οι επίδεσμοι πρέπει να στερεώνονται στον καρπό με μικρές αυτοκόλλητες λωρίδες ή με βαμβακερή αυτοκόλλητη ταινία. Ο κριτής πρέπει να ακουμπήσει και να αισθανθεί εάν επίδεσμοι έχουν φορεθεί ότι είναι μαλακοί και δεν έχουν σκληρά μέρη. Αφού ελεγχθούν οι επίδεσμοι, ο κριτής θα επιτρέψει στον διαγωνιζόμενο να φορέσει τα γάντια του. Τα γάντια για το light contact πρέπει να είναι βάρους 10 oz και σε καλή κατάσταση χωρίς ανοίγματα ή σπασίματα.
Το στερέωμα πρέπει να γίνεται με αυτοκόλλητες λωρίδες και πρέπει να δένονται στον καρπό. Απαγορεύονται τα γάντια με κορδόνια για στερέωμα.

Άρθρο 6. Άλλος εξοπλισμός
Άρθρο 6.1 Αγωνιστικός χώρος – Τατάμι
Ο χώρος του διαγωνισμού θα ονομάζεται τατάμι. Σε Παγκόσμια και Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα το μέγεθος του Τατάμι θα είναι 8x8m για ενήλικες, έφηβους και μεγαλύτερους Δόκιμους και 6x6m για τους νεώτερους δόκιμους. Σε Παγκόσμια Κύπελα, τοπικά και χαμηλού επιπέδου πρωταθλήματα, το τατάμι μπορεί να είναι μικρότερο αλλά όχι μικρότερο από 6x6m.
Το τατάμι πρέπει να τοποθετείται σε γυμνό δάπεδο και πρέπει να είναι από μη ολισθηρά πατάκια που συμπλέκουν, κατάλληλα χρωματισμένα.
Ο χώρος που θα διεξάγονται τα Musical Forms θα είναι μεγαλύτερος. Το τατάμι θα είναι 10×10 τετραγωνικά μέτρα.

Άρθρο 7. Κατηγορίες Κιλών και Διαδικασίες Ζύγισης
Άρθρο 7.1 Κατηγορίες Κιλών και Ηλικία
Άρθρο 7.1.1 Προσδιορισμοί ηλικιακών κατηγοριών
Όλες οι ηλικιακές κατηγορίες για όλα τα Πρωταθλήματα της WAKO θα προσδιορίζονται με τον ακόλουθο τρόπο:
Ένας διαγωνιζόμενος θα τοποθετείται σε μια ηλικιακή κατηγορία με βάση την Ημερομηνία Γέννησης του/της.
Κατηγορία Νεώτερων Δοκίμων: 10, 11, 12 χρονών. Από την ημερομηνία που θα κλείσει 10 χρονών και μέχρι την ημέρα πριν γίνει 13 – μόνο για τα αθλήματα τατάμι. Semi contact, Όπλα, και Forms μόνο.
Κατηγορία Μεγαλύτερων Δόκιμων: 13, 14, 15 χρονών. Από την ημερομηνία που θα κλείσει 13 χρονών και μέχρι την ημέρα πριν γίνει 16 – μόνο για τα αθλήματα τατάμι.
Κατηγορία Εφήβων: Αθλήματα Τατάμι: 16, 17, 18 χρονών. Από τη χρονιά που θα κλείσει 16 χρονών και μέχρι την ημέρα πριν γίνει 19. Εάν ένας έφηβος / ενήλικας διαγωνίζεται σε Παγκόσμια ή Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα, δε μπορούν να επιστρέψουν στην κατηγορία των Εφήβων ξανά και πρέπει να παραμείνουν στην κατηγορία ενηλίκων στο εξής σε όλα τα παγκόσμια και ηπειρωτικά πρωταθλήματα.
Διευκρίνηση ένας έφηβος που έχει διαγωνισθεί ως ενήλικας σε παγκόσμιο ή ηπειρωτικό πρωτάθλημα μπορεί να συνεχίσει να διαγωνίζεται ως έφηβος σε άλλες διεθνής εκδηλώσεις έκτος των προαναφερθέν.
Κατηγορία ενηλίκων: Από την ημέρα που θα κλείσει 19 χρονών και μέχρι την ημέρα πριν εκείνος / η κλείσει τα 41 ή εκείνη κλείσει τα 36.
Κατηγορία Βετεράνων:
Άνδρες: 41 έως 51 χρονών. Από την ημερομηνία που γίνονται 41 χρονών έως την ημέρα που γίνονται 51.
Γυναίκες: 36-45 χρονών. Από την ημερομηνία που γίνονται 36 χρονών έως την ημέρα που γίνονται 45.
Εκδηλώσεις Ομάδων Ηπειρωτικά / Παγκόσμια Πρωταθλήματα
Ένας νεώτερος Δόκιμος, Μεγαλύτερος Δόκιμος ή Έφηβος μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε μία ομάδα στην ηλικιακή κατηγορία που είναι εφαρμόσιμη σε αυτόν ατομικά.
Προσδιορισμοί κατά τη διάρκεια πρωταθλημάτων / τουρνουά: Σε περίπτωση γενεθλίων όπου επέρχεται και αλλαγή ηλικιακής κατηγορίας κατά τη διάρκεια του τουρνουά, τότε μπορεί ο αθλητής να συνεχίσει στη χαμηλότερη κατηγορία μέχρι το τέλος του τουρνουά. Η περίοδος του τουρνουά ορίζεται ως από την ημέρα της επίσημης ζύγισης μέχρι και τη λήξη των τελικών αγώνων.
Νομιμοποίηση: Νόμιμο αποδεικτικό ηλικία είναι υποχρεωτικό σε όλα τα πρωταθλήματα (διαβατήριο, ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης).
Μόνο μία κατηγορία κιλών: Στα Ηπειρωτικά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα WAKO είναι δυνατόν να ξεκινήσει και να συμμετάσχει ένας αθλητής μόνο σε μία κατηγορία κιλών. Ένας αθλητής μπορεί να διαγωνισθεί σε κατηγορία κιλών το περισσότερο μία κατηγορία πάνω από το πραγματικό του βάρος.
Προσδιορισμοί Βετεράνων για τα Αθλήματα Τατάμι: Εάν κάποιος από την Κατηγορία Βετεράνων θελήσει να διαγωνισθεί στην κατηγορία Ενηλίκων τότε πρέπει να έχει στην κατοχή του όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και το πιστοποιητικό που τον καθιστούν κατάλληλο για να αγωνισθεί. Επίσης θα πρέπει να δοθεί ειδική άδεια από την Έδρα της WAKO.
Παγκόσμια Κύπελα / Ανοιχτά
Οι αθλητές μπορούν να αλλάξουν κατηγορίες ηλικίας / κιλών (το περισσότερο μία επάνω) αρκεί να είναι κατηγορία πάνω από την ηλικία του/της.
Τατάμι / Ρινγκ
Εάν κάποιος αθλητής διαγωνίζεται σε ρινγκ δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε άθλημα τατάμι στο ίδιο τουρνουά / πρωτάθλημα και αντίστροφα.

Άρθρο 7.2 Πιστοποιητικό Υγείας
Όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν σε Παγκόσμια και Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα της WAKO, πρέπει να φέρουν και να επιδυκνύουν ένα σημείωμα καταλληλότητας να διαγωνισθούν από έναν ειδικό αθλίατρο ή τον ιατρό κατά την εγγραφή.

Άρθρο 7.2.1 Ενήλικες (από 19-40 χρονών)

Άνδρες Γυναίκες
Κάτω των 57 kg Κάτω των 50 kg
Κάτω των 63 kg Κάτω των 55 kg
Κάτω των 69 kg Κάτω των 60 kg
Κάτω των 74 kg Κάτω των 65 kg
Κάτω των 79 kg Κάτω των 70 kg
Κάτω των 84 kg 70+ kg
Κάτω των 89 kg
Κάτω των 94 kg
Άνω των 94 kg

Άρθρο 7.2.2 Βετεράνοι ( από 41 έως 50 χρονών και για άνδρες και για γυναίκες και για γυναίκες 36-45)

Άνδρες Γυναίκες
Κάτω των 63 kg Κάτω των 55 kg
Κάτω των 74 kg Κάτω των 65 kg
Κάτω των 84 kg Άνω των 65 kg
Κάτω των 94 kg
Άνω των 94 kg

Άρθρο 7.2.3 Έφηβοι (από 16 έως 18 χρονών)

Άνδρες Γυναίκες
Κάτω των 57 kg Κάτω των 50 kg
Κάτω των 63 kg Κάτω των 55 kg
Κάτω των 69 kg Κάτω των 60 kg
Κάτω των 74 kg Κάτω των 65 kg
Κάτω των 79 kg Κάτω των 70 kg
Κάτω των 84 kg Άνω των 70 kg
Κάτω των 89 kg
Κάτω των 94 kg
Άνω των 94 kg

Άρθρο 7.2.4 Νεώτεροι Δόκιμοι (10-11-12 χρονών)

Αγόρια και κορίτσια
-28 kg
-32 kg
-37 kg
-42 kg
-47 kg
+47 kg

Άρθρο 7.2.5 Μεγαλύτεροι Δόκιμοι (13-14-15 χρονών)

Αγόρια Κορίτσια
-42 kg -42 kg
-47 kg -46 kg
-52 kg -50 kg
-57 kg -55 kg
-63 kg -60 kg
-69 kg -65 kg
+69 kg +65 kg

Άρθρο 7.3 Διαδικασίες Ζύγισης
Ο Πρόεδρος της επιτροπής διαιτητών ή/και ο Τεχνικός Διευθυντής υπερτερούν των υπεύθυνων της WAKO στην οργάνωση της ζύγισης. Κατά τη διάρκεια της ζύγισης, δύο υπεύθυνοι της WAKO θα παρευρίσκονται, 1 Γυναίκα υπεύθυνη – 1 Άνδρας υπεύθυνος.
Επίσης, ένας αντιπρόσωπος κάποιας εθνικής ομοσπονδίας που συνδέεται με κάθε εθνική ομάδα μπορεί να παρευρίσκεται, αλλά μόνον όταν ζυγίζονται οι δικές τους ομάδες. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρέμβουν. Ο εθνικός αντιπρόσωπος δεν μπορεί να έλθει σε σωματική επαφή με τον αθλητή, και επιβάλλεται να στέκεται το ελάχιστο 1 μέτρο μακριά από τη ζυγαριά.
Κάθε αθλητής πρέπει να έχει τη δικιά του WAKO κάρτα εισόδου αθλημάτων και δελτίο αθλητή με ιατρική βεβαίωση, έγκυρη για 1 έτος, που θα παρουσιάζεται κατά τη ζύγιση. Επιπλέον, θα πρέπει ο/η αθλητής/τρια να έχει πρόχειρο έγκυρο διαβατήριο. Ακολούθως της ζύγισης, κάθε αθλητής πρέπει να δηλωθεί κατάλληλος να διαγωνισθεί από αρμόδιο ιατρό.
Οι αθλητές κάθε κατηγορίας βάρους θα ζυγίζονται την ημέρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού ή την ίδια ημέρα που έχουν κληρωθεί να διαγωνιστούν. Για αθλητή που έχει κληρωθεί μόνο ένας αγώνας , η κανονική διαδικασία ορίζει να ζυγιστεί κατά προσέγγιση 24 ώρες πριν τον αγώνα.
Εάν η ζύγιση λάβει χώρα την ημέρα των αγώνων, οι αγώνες θα πρέπει να ξεκινήσουν τουλάχιστον 3 ώρες μετά τη ζύγιση, ή σε μικρότερο χρονικό διάστημα μόνον εάν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συμβουλευθεί την Ιατρική Επιτροπή, και στην περίπτωση που μια τέτοια απόφαση δεν έχει ληφθεί επιζήμια προς κάποιον αθλητή που συμμετάσχει στους πρώτος κληρωτούς αγώνες του τουρνουά.
Η ζύγιση θα λαμβάνει χώρα με βάση το πρόγραμμα του τουρνουά. Η ανακοινωθέν ώρα σε κάθε τουρνουά θα αναγνωρίζεται ως επίσημη και θα είναι σεβαστή. Η ζύγιση εκτός της καθορισμένης ώρας δε θα επιτρέπεται, εκτός εάν η ζύγιση δεν έχει θεωρηθεί λήξαν από τις ομάδες που είναι παρούσες μέσα στο χρονικό περιθώριο που έχει ανακοινωθεί. Για την πρώτη επίσημη ζύγιση (κατά την διάρκεια εγγραφής) θα μπορεί να δίνεται η δυνατότητα ζύγισης ύστερα από την επίσημη ώρα, στην περίπτωση που υπάρχουν καθυστερήσεις άφιξης λόγω ταξιδιού κάποιας ομάδας, που όμως θα έχει γίνει η κατάλληλη ενημέρωση και προειδοποίηση από την εκάστοτε εθνική ομοσπονδία. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται για καμία ομάδα να θεωρήσει ότι αυτόματη ζύγιση κατά την οποιαδήποτε άφιξή της αφότου έχουν ανακοινωθεί οι επίσημες ώρες ζύγισης στις προσκλήσεις. Όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν ζυγισθεί πριν την κλήρωση.
Επίσημη ζύγιση (περίοδος εγγραφής): Στην περίπτωση που ο αθλητής έχει ξεπεράσει το όριο βάρους του, έχει τη δυνατότητα μέσα στο επίσημο χρονικό διάστημα να του δοθεί η ευκαιρία να φτάσει το όριο. Ωστόσο, ο αθλητής πρέπει να αναμένει στη γραμμή αναμονής μέχρι να αποφασίσει κάποιος υπεύθυνος της WAKO πότε θα γίνει η δεύτερη ζύγιση. Το βάρος που καταγράφεται σε αυτή την περίπτωση είναι και το τελικό. Στην περίπτωση που ο αθλητής δε φτάσει το θεμιτό βάρος στη δεύτερη ζύγιση, υπάρχουν οι εξής δύο περιπτώσεις:
1. Άμεση αποβολή. Η απόφαση της WAKO είναι η επίσημη και δεν μπορεί να αναθεωρηθεί.
2. Να ανέβει κατηγορία, αλλά μόνο στην περίπτωση που η εθνική ομοσπονδία έχει κενή θέση σε αυτή την κατηγορία και η ζύγιση δεν έχει ολοκληρωθεί.
Επιτρέπεται από όλες τις εθνικές ομοσπονδίες να αντικαταστήσουν έναν αθλητή τους με άλλον, πριν το τέλος της επίσημης ζύγισης και πριν την ιατρική εξέταση, μόνο στην περίπτωση όπου οι αντικαταστάσεις που επιτρέπονται στον εκάστοτε διαγωνισμό, ο εν λόγω αθλητής έχει εγγραφεί ως εφεδρικός για αυτό το λόγο ή σε κάποια άλλη κατηγορία βάρους.
Η ζύγιση διεξάγεται το πρωί την ανακοινωμένη ώρα, που θεωρείται και επίσημη. Ζύγιση εκτός της ανακοινωμένης ώρας δε θα επιτρέπεται, εκτός εάν η ζύγιση δεν έχει θεωρηθεί ολοκληρωμένη από τις ομάδες παρούσες εντός της ανακοινωμένης ώρας. Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τα διαβατήριά τους ως εξακρίβωση στοιχείων. Στην περίπτωση που ο αθλητής έχει ξεπεράσει το όριο βάρους του, έχει τη δυνατότητα μέσα στο επίσημο χρονικό διάστημα να του δοθεί η ευκαιρία να φτάσει το όριο. Ωστόσο, ο αθλητής πρέπει να αναμένει στη γραμμή αναμονής μέχρι να αποφασίσει κάποιος υπεύθυνος της WAKO πότε θα γίνει η δεύτερη ζύγιση. Το βάρος που καταγράφεται σε αυτή την περίπτωση είναι και το τελικό. Στην περίπτωση που ο αθλητής δε φτάσει το θεμιτό βάρος στη δεύτερη ζύγιση, θα αποβάλλεται.
Το βάρος είναι αυτό που αναγράφεται στη ζυγαριά όταν ο αθλητής είναι χωρίς ρούχα. Το βάρος πρέπει να αναγράφεται σε μετρικό σύστημα. Ηλεκτρονικές ζυγαριές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ένας αθλητής μπορεί να αγωνισθεί μόνο στην κατηγορία που έχει ορισθεί από τη ζύγιση. Η ζυγαριά πρέπει να είναι τοποθετημένη σε σκληρό δάπεδο και σε καμία περίπτωση πάνω σε χαλί / τάπητα.
Η ζύγιση πρέπει να γίνεται με διακριτικό τρόπο, πάντα με σεβασμό προς τις γυναίκες και τους άνδρες αθλητές / τριες και την ανάγκη τους για διακριτικότητα. Είναι προτιμότερο να υπάρχουν δύο διαφορετικοί χώροι για τη ζύγιση των γυναικών και των ανδρών.
Οποιαδήποτε σκέψη ή κακόβουλη ενέργεια, είτε από τους αθλητές ή την υπεύθυνη εθνική ομοσπονδία, που θα αμφισβητούν ή θα παραβαίνουν τους προαναφερθέν κανονισμούς θα τιμωρούνται.
Μόνο το επίσημο Προσωπικό Διαχείρισης Ζύγισης της WAKO επιτρέπεται να βρίσκεται δίπλα στον αθλητή. ΚΑΝΕΝΑΣ δεν επιτρέπεται να βρίσκεται, εμπρός, πίσω ή πλάι στον αθλητή κατά τη διάρκεια της επίσημης ζύγισης.
Δεν υπάρχει επιτρεπόμενο όριο βάρους, ο αθλητής πρέπει να είτε να έχει ακριβώς ή λιγότερα κιλά στην εκάστοτε κατηγορία.

Άρθρο 7.4 Εθνικότητα αθλητή
Σε Ηπειρωτικά ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να εκπροσωπούν την εθνικότητα της χώρους την οποία εκπροσωπούν και να φέρουν τα διαβατήριο της εκάστοτε χώρας. Υπό ειδικές συνθήκες μπορεί ένας διαγωνιζόμενος να αλλάξει εκπροσώπηση μία φορά, αλλά τα κριτήρια είναι τα εξής:
Επίσημη εθνική επιβεβαίωση μόνιμης κατοικίας στην καινούρια χώρα του αθλητή.
Η αλλαγή εκπροσώπησης πρέπει να υποβάλλεται στην Έδρα της WAKO, παρουσιάζοντας την αιτιολογία αλλαγής.
Πρέπει να υπάρχει γραπτή συναίνεση με τη χώρα καταγωγής.
Κάθε θεώρηση τέτοιας εκπροσώπησης δε θα επιτρέπεται. Σε τέτοια περίπτωση θα τιμωρείται ο διαγωνιζόμενος και η καινούρια χώρα.
Ο αθλητής δεν έχει αλλάξει εκπροσώπηση και στο παρελθόν ως συμμετέχων για την χώρα προέλευσής του.
Διαγωνιζόμενος ο οποίος έχει δύο διαβατήρια από διαφορετικές χώρες μπορεί να κάνει αλλαγή μία μόνο φορά. Σε περίπτωση αλλαγής εκπροσώπησης, πρέπει να υπάρχει γραπτή συναίνεση μεταξύ των χωρών και να έχει υποβληθεί στην Έδρα της WAKO. Στη ζύγιση, επίσημα διαβατήρια πρέπει να παρουσιάζονται στους υπεύθυνους της εγγραφής / ζύγισης. Σε Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν διαγωνιζόμενοι από άλλες ηπείρους.

Άρθρο 7.4.1 Διεθνής Αγώνες
Σε περίπτωση τουρνουά ή διαγωνισμών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εθνών, η ζύγιση θα πραγματοποιείται από μέλος ορισμένο από τον Εθνικό Οργανισμό της χώρας που διοργανώνει την εκδήλωση μαζί με κάποιον αντιπρόσωπο των συμμετεχόντων χωρών παρόντες στους οποίους θα επιτρέπεται να επιβεβαιώνουν το βάρος κάθε αθλητή. Ο Οργανισμός της χώρας που φιλοξενεί την «επισκέπτρια» ομάδα υποχρεούται να της παρέχει ζυγαριές για τον έλεγχο βάρους και ένα χώρο προπόνησης όταν και ο τελευταίος επισκέπτης έχει προσέλθει στην πόλη όπου διεξάγονται οι αγώνες. Οι Διαιτητές της WAKO θα διαιτητεύουν κάθε αγώνα, 2 ή 3 κριτές μπορούν ισάξια να διαιτητεύσουν σε περίπτωση που χρειαστεί. Κάθε αθλητής, πρέπει πριν τη ζύγιση, να κριθεί κατάλληλος για να διαγωνισθεί από τον ιατρό που έχει ορισθεί από την Επιτροπή του Τουρνουά. Για να είναι βέβαιη η επιτυχής ζύγιση, η Επιτροπή του Τουρνουά μπορεί να αποφασίσει να ξεκινήσει τον ιατρικό έλεγχο νωρίτερα.

Άρθρο 8. Γύροι
Σε όλα τα αγωνιστικά στυλ ενηλίκων της WAKO, υπάρχουν 3 x 2΄  γύροι για τα Παγκόσμια και Ηπειρωτικά τουρνουά της WAKO. Στην παράταση ο αγώνας παρατείνεται κατά ένα λεπτό χωρίς διακοπή. Με τη λήξη του αγώνα εάν υπάρχει ισοπαλία, ο νικητής θα θεωρείται ο αθλητής ο οποίος θα δώσει το επόμενο σημείο – σύστημα ξαφνικού θανάτου. Σε Παγκόσμια Κύπελα ή Ανοιχτά Διεθνή Τουρνουά της WAKO οι γύροι μπορούν να τροποποιηθούν ως 2 x 2΄  ή 1 x 3΄ ανάλογα με τις ανάγκες των χορηγών.
Για τους Βετεράνους όλοι οι αγώνες σε Light-Contact και Semi Contact θα ορίζονται σε 2 x 2΄ γύρους. Στην παράταση ο χρόνος παρατείνεται κατά 1 λεπτό χωρίς διακοπή. Με τη λήξη του αγώνα εάν υπάρχει ισοπαλία, ο νικητής θα θεωρείται ο αθλητής ο οποίος θα δώσει το επόμενο σημείο – σύστημα ξαφνικού θανάτου. Σε Παγκόσμια Κύπελα ή Ανοιχτά Διεθνή Τουρνουά της WAKO οι γύροι μπορούν να τροποποιηθούν ως 2 x 2΄ ή 1 x 3΄ ανάλογα με τις ανάγκες των χορηγών.
Για τους Νεώτερους Δόκιμους οι γύροι θα είναι 2 x 1.30΄ με ένα λεπτό διάλειμμα. Για τους Μεγαλύτερους Δόκιμους οι γύροι θα είναι 2 x 2΄ με ένα λεπτό διάλειμμα. Σε Ηπειρωτικά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα: για τα επίσημα παγκόσμια, ηπειρωτικά, ανοιχτά διεθνή και τοπικά κύπελα, λόγω του μεγάλου αριθμού διαγωνιζόμενων, ο χρόνος των γύρων μπορεί να μειωθεί σε 1×2λεπτους ή σε 1 x 1.30΄ γύρους. Με τη λήξη του αγώνα εάν υπάρχει ισοπαλία, ο νικητής θα θεωρείται ο αθλητής ο οποίος θα δώσει το επόμενο σημείο – σύστημα ξαφνικού θανάτου. Σε Παγκόσμια Κύπελα ή Ανοιχτά Διεθνή Τουρνουά της WAKO οι γύροι μπορούν να τροποποιηθούν ως 2 x 2΄ ή 1 x 3΄ ανάλογα με τις ανάγκες των χορηγών.

Άρθρο 9. Ειδικές παραβιάσεις κανονισμών
Εάν κάποιος Αθλητής, Προπονητής ή ολόκληρη ομάδα διαμαρτύρεται χωρίς να εγκαταλείπει το ρινγκ αμέσως μετά τον αγώνα, ο Πρόεδρος των Αθλημάτων Ρινγκ ύστερα από σύσκεψη με το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον οργανισμό του τουρνουά επιτρέπεται να αποκλείσει ολόκληρη την ομάδα.

Άρθρο 10. Έλεγχος Αναβολικών Ουσιών
Η WAKO ακολουθεί τον Κώδικα Διεξαγωγής της WADA και τις λίστες απαγορευμένων ουσιών οι οποίες εν δέχονται τροποποιήσεις.
Οποιοσδήποτε αθλητής αρνηθεί να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση ή σε έλεγχο αναβολικών ουσιών πριν ή μετά τον αγώνα μπορεί να αποκλειστεί ή να ανασταλεί αναμένοντας πλήρης ακρόαση.
Η WAKO αναφέρεται και υιοθετεί τον Κώδικα Εναντίον Αναβολικών Ουσιών της WADA σε όλες και για όλες τις περιπτώσεις.
Ένας ενήλικας πρωταθλητής Ηπειρωτικού ή Παγκόσμιου Πρωταθλήματος υποχρεούται να συμπληρώσει τη φόρμα για το που βρίσκεται εκτός του διαγωνισμού ετησίως και να το αποστείλει στο διευθυντή του Ελέγχου Αναβολικών Ουσιών της WAKO. Στην περίπτωση που παραλείψει να πράξει τα παραπάνω θα σημαίνει αυτόματη παύση / κατάργηση της κατάταξής του / της.

Άρθρο 11. Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Σύστημα Βαθμολόγησης
Για όλα τα αθλήματα ρινγκ θα χρησιμοποιείται το ανοιχτό ηλεκτρονικό σύστημα βαθμολόγησης, το οποίο λειτουργεί ως εξής:
Οι τρεις κριτές χρησιμοποιούν ένα ποντίκι με κομβία που υποδηλώνουν τις δύο γωνίες.
Μια οθόνη θα εμφανίζει τους πόντους και για τους δύο αθλητές από τους διάφορους κριτές καθ’ όλη τη διάρκεια. Οι απεικονίσεις θα πρέπει να είναι ορατές από το κοινό και τους εκάστοτε συμμετέχοντες προπονητές είτε μέσω τηλεοράσεων είτε / και μέσω οθόνες προβολέων. Τα φάουλ, οι προειδοποιήσεις, οι μείον πόντοι και ο χρόνος πρέπει επίσης να εμφανίζονται στις οθόνες, που διαχειρίζεται η γραμματεία κάθε ρινγκ μέσω υπολογιστή.
Το σύστημα θα διαχειρίζεται ο χρονομέτρης. Ο κάθε αγώνας και το ιστορικό του θα σώνεται σε μορφή .pdf αρχείο, στον υπολογιστή της κριτικής επιτροπής.

Παράδειγμα εικόνας Ηλεκτρονικού Συστήματος Βαθμολόγησης
Σημείωση! Για καλύτερη αναγνωσιμότητα σε ολόκληρο το κείμενο χρησιμοποιούνται αρσενικές αντωνυμίες. Όμως, όλα όσα αναφέρονται αφορούν και ισχύουν και για τα δύο φύλα.
Η WAKO θα ήθελε να αναγνωρίσει τη συμβολή των παρακάτω προσώπων στη δημιουργία και συνεργασία των ανανεωμένων WAKO Κανονισμών κατά τη διάρκεια 2009/2010/2011.

Παράρτημα 1: Semi Contact

Light Contact / Kick Light

Ρούχα Semi Contact

Ρούχα Light / Kick Light Contact

Άρθρο 12. Αθλήτριες μουσουλμανικής θρησκείας που φορούν ειδική ενδυμασία όταν συμμετέχουν σε εκδηλώσεις της WAKO
Σεβόμενη όλες τις θρησκείες, η WAKO, επιτρέπει στις αθλήτριες μουσουλμανικής θρησκείας να φορούν συγκεκριμένα κατάλληλα ρούχα όταν συμμετέχουν σε εκδηλώσεις της WAKO.
Ο συγκεκριμένος κανονισμός της WAKO αποφασίσθηκε και τέθηκε σε ισχύ από το Διοικητικό Συμβούλιο το 1994.
Όλοι οι διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς της WAKO επιβάλλεται να ακολουθούν τους Κανονισμούς για την ενδυμασία των αθλητών όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 στους Γενικούς Κανονισμούς της WAKO για τα Αθλήματα στο Τατάμι και στο άρθρο 5 στους Γενικούς Κανονισμούς της WAKO για τα Αθλήματα στο Ρινγκ αντίστοιχα.
Ωστόσο, οι αθλήτριες μουσουλμανικής θρησκεία επιτρέπεται να φορούν κατά τη διάρκεια των αγώνων ειδική ενδυμασία (εσώρουχο) που καλύπτει το σώμα τους, εκτός του προσώπου τους.
Η ενδυμασία (εσώρουχο) επιβάλλεται να είναι ελαστικό και να εφαρμόζει στο σώμα ούτως ώστε να μην μετακινείται.
Η αθλήτριες μουσουλμανικής θρησκείας επιτρέπεται να φορούν μαντήλι κάτω από την κάσκα τους η οποία θα καλύπτει το κεφάλι τους αλλά όχι το πρόσωπο. Το ίδιο ισχύει και χωρίς την κάσκα όταν συμμετέχουν στα Musical Forms.
Αθλήτριες μουσουλμανικής θρησκείας που συμμετέχουν σε οποιοδήποτε διαγωνισμό της WAKO υποχρεούνται να δώσουν γραπτή συναίνεση στη WAKO ότι σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης (τραυματισμός, αμυχή, κλπ) το ιατρικό προσωπικό στο καθήκον μπορεί να προχωρήσει σε εξέταση της περίπτωσης εάν χρειαστεί.

Αυτοί οι κανονισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ το ελάχιστο για 2 έτη από τις 28 Απριλίου 2011 μέχρι την επόμενη συνέλευση της WAKO τον Απρίλιο του 2013.