WAKO ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ KICK BOXING

WAKO ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ KICK BOXING

WAKO ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων
Άρθρο 1. Αλλαγές κανονισμών
Άρθρο 2. Υγεία και Ασφάλεια
Άρθρο 2.1 Υγεία των αθλητών
Άρθρο 3. Γενικά, Εξοπλισμός, Περιοχές Αγώνα
Άρθρο 3.1 Βασικά
Άρθρο 3.2 Αγώνες
Άρθρο 3.3 Εξοπλισμός διαγωνισμών
Άρθρο 3.4 Κλήρωση
Άρθρο 3.5 Ημερολόγιο Διαγωνισμών WAKO
Άρθρο 4. Επίσημα Πρωταθλήματα και Τουρνουά
Άρθρο 4.1 Χορηγοί
Άρθρο 4.2 Πρωταθλήματα
Άρθρο 4.3 Παγκόσμια Κύπελα
Άρθρο 4.4 Παγκόσμια Τρόπαια (Παγκόσμια / Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα)
Άρθρο 4.5 Έδρα Πρωταθλήματος
Άρθρο 4.6 Ζυγαριές
Άρθρο 4.7 Αναψυκτικά
Άρθρο 4.8 Λίστα ελέγχου Τουρνουά
Άρθρο 4.9 Διαδικασίες Ζύγισης
Άρθρο 4.10 Εθνικότητα αθλητή
Άρθρο 5. Ενστάσεις
Άρθρο 5.1 Κανονικές ενστάσεις
Άρθρο 5.2 Παράτυπες ενστάσεις
Άρθρο 6. Βιντεοσκόπηση
Άρθρο 7. Επίσημοι Αρμόδιοι Γενικά
Άρθρο 8. Εκπρόσωπος WAKO
Άρθρο 9. Επιτροπές διαιτητών για σπορ στο τατάμι / ρινγκ
Άρθρο 9.1 Επιτροπή τουρνουά / Υπεύθυνος ηλεκτρονικού υπολογιστή
Άρθρο 9.2 Διοργανωτής / Παρατηρητής
Άρθρο 9.3 Διαιτητής / Κριτές / Μετρητής λακτισμάτων / Χρονομέτρες και Καταγραφείς-Αγωνοδίκες
Άρθρο 9.4 Εκφωνητής
Άρθρο 9.5 Ιατρός με την ιατρίκη ομάδα
Άρθρο 9.6 Επιτροπή τουρνουά
Άρθρο 10. Διεθνής Διαιτητής / Σεμινάρια κριτών και εγγραφές
Άρθρο 11. Ιατρική Επιτροπή Υγείας και έλεγχος αναβολικών ουσιών
Άρθρο 12. Τεχνική Επιτροπή

Η κάθε Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Ο αρχηγός είναι υπεύθυνος να αναλάβει την πρωτοβουλία της όργάνωσης της εργασίας μέσα στην κάθε επιτροπή αντίστοιχα. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση όλα τα μέλη να μιλούν Αγγλικά. Η εκάστοτε επιτροπή συνεδριάζει εν όψη Παγκοσμίων Κυπέλλων ή / και Ηπειρωτικών / Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων. Εάν κριθεί απαραίτητο, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία άλλων συνεδριάσεων, αλλά είναι υποχρεωμένοι να συνεδριάζουν κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων/τουρνουά.

Άρθρο 12.1 Σημαντικά για όλους τους επίσημους αρμόδιους της WAKO
Άρθρο 13. Συμμετοχή μελών της WAKO σε άλλους διαφωνούντες διεθνείς οργανισμούς

Άρθρο 1. Αλλαγές Κανονισμών
Μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο της WAKO έχει την δυνατότητα να αποφασίζει σε αλλαγές κανονισμών ορισμένους από το ίδιο το Συμβούλιο ή από επιτροπές διορισμένες από αυτό. Είναι υποχρεωτικό κάθε αλλαγή κανονισμού να ανακοινώνεται στην εκάστοτε επιτροπή αρμόδια του συγκεκριμένου θέματος. Στην περίπτωση αλλαγής στους κανονισμού εντός κεφαλαίων (κανονισμοί αθλημάτων για κάθε αγωνιστικό στυλ), οι αλλαγές θα τίθονται σε ισχύ το λιγότερο 1 μήνα αφότου έχουν παρθεί οι αποφάσεις για αυτές. Η ημερομηνία ενός νέου ισχύοντα κανονισμού πρέπει να ανακοινώνεται επαρκώς σε όλες τις επιτροπές και χώρες μέλη της WAKO.
Οι αλλαγές μπορούν να τεθούν σε ισχύ άμεσα στην περίπτωση που υπάρχουν προφανή λάθη στη διατύπωση του κειμένου ή στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφανθεί ότι οι αλλαγές είναι κρίσιμες για την υγεία και ασφάλεια ή στην περίπτωση «ανωτέρας βίας». Αν κάποια αλλαγή τεθεί σε ισχύ αμέσως και θεωρηθεί έγκυρη πρέπει να ανακοινωθεί επαρκώς σε όλες τις χώρες μέλη μέσω ταχυδρομείου ή μέσω δημοσίευσης στο διαδίκτυο. Εξαίρεση για την προαναφερθέν πράξη αποτελεί η απαγόρευση αλλαγών εν’ όψη ή κατατη διάρκεια Παγκοσμίου ή Τοπικού Πρωταθλήματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αλλάξει κανονισμούς στο κεφάλαιο 1 – Γενικοί Κανονισμοί – οποιαδήποτε στιγμή. Όμως οι αλλαγές πρέπει να ανακοινώνονται επαρκώς σε όλες τις χώρες μέλη μέσω ταχυδρομείου ή του διαδικτύου. Η ημερομηνία για οποιαδήποτε αλλαγή που θα τεθεί σε ισχύ πρέπει να ανακοινώνεται επαρκώς.
Οι Αναθεωρημένοι V12 Κανονισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ το λιγότερο για δύο χρόνια. Ημερομηνία εφαρμογής 1η Μαρτίου 2011, Ημερομηνία Αναθεώρησης Μάρτιος 2013.

Άρθρο 2. Υγεία των Ασφάλεια
Άρθρο 2.1 Υγεία των Αθλητών
H WAKO είναι επίσημο μέλος της WADA έχοντας υιοθετήσει πλήρως τον Παγκόσμιο Κώδικα ελέγχου αναβολικών ουσιών. Κάθε διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να σέβεται τον Κώδικα εντός και εκτός αγώνων.
Η WAKO επιτρέπει το ανώτατο μέχρι και 2 αγώνες την ημέρα, κατά τη διάρκεια Ηπειρωτικών ή Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων, σε όλα τα εντός ρινγκ αθλήματα, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό αγώνων σε όλα τα αθλήματα στο τατάμι.
Η WAKO αναφέρεται στις Ιατρικές Διαδικασίες και στις Γενικές Οδηγίες για την Ασφάλεια Υγείας που φροντίζουν για τα εξής:
• Εισαγωγή
• Έλεγχος αναβολικών ουσιών
• Μείωση Βάρους και Διατροφικοί Μέθοδοι
• Πιστοποιητικό Φυσικής Κατάστασης – Εξετάσεις
• Ιατρικός Έλεγχος προ αγώνων
• Ιατρικές Αναστολές (Παύσεις)
• Ιατρικό Προσωπικό
• Διασφάλιση Υγείας σε αγώνες.

Άρθρο 3. Γενικά, Εξοπλισμός, Αγωνιστικές Περιοχές
Άρθρο 3.1 Βασικά
Η βάση όλων των αγώνων kick boxing είναι η τιμή, η ευγενής άμιλλα και ο έντιμος ανταγωνισμός.
Τα αποτελέσματα των αγωνισμάτων θα καθορίζουν τη θέση και την τελική επίτευξη του αθλητή, του συλλόγου ή της εθνικής ομάδας στους αγώνες.
Τα αποτελέσματα και η κατάταξη που έχουν επιτευχθεί μέσω επαίσχυντων πράξεων δε θα αναγνωρίζονται από τους κριτές, διαιτητές και τις αρμόδιες επιτροπές αγώνων και οι αρμόδιοι υπεύθυνοι θα προβαίνουν σε ποινικές διαδικασίες.
Όλοι οι αγώνες – επίσημοι αγώνες της WAKO και επίσημοι Εθνικοί αγώνες, επαγγελματικοί και ερασιτεχνικοί αγώνες, αγώνες κύρους ή τίτλων, πρέπει να διεξάγονται με βάση αυτούς τους κανονισμούς.
Όλοι οι διαγωνισμοί και αγώνες είναι εθελοντικοί. Επίσης, η βάση όλων των δραστηριοτήτων μας στο kick boxing πρέπει να είναι σύμφωνη με την ευγενής άμιλλα, το σεβασμό όλων των συμμετεχόντων και των αρμόδιων υπεύθυνων καθώς και το σεβασμό και την τήρηση των θεμελιωδών κανόνων της WAKO.
Όλοι οι φίλαθλοι, προπονητές, αρμόδιοι υπεύθυνοι, αντιπρόσωποι, υποστηρικτές και μέλη της WAKO υποχρεούνται να σέβονται και να τηρούν τους κανόνες της WAKO και την τιμή, αξιοπρέπεια και ηθικές αξίες όλων των μελών, συλλόγων, εθνικών ομοσπονδιών και της WAKO.
Όλοι οι διαγωνισμοί σε Παγκόσμιο, Ηπειρωτικό, Εθνικό και σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα υποχρεούνται να προωθούν την ανάπτυξη, τη διάδοση και την αύξηση ποιότητας του kick boxing σαν αγώνισμα και της WAKO σαν οργανισμό.

Άρθρο 3.2 Διαγωνισμοί
Οι επίσημοι διαγωνισμοί της WAKO που είναι άμεσα υπό την εποπτεία της έδρας της WAKO είναι οι εξής (σε επανάληψη):
Παγκόσμια πρωταθλήματα για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (δόκιμους, παίδων, ενηλίκων) και σε όλα τα αγωνιστικά στυλ (semi, light, Kick Light, full contact, low-kick, K1 Rules, musical forms) ως ακολούθως:
Semi contact (διακοπτόμενη ροή με πόντους): νεώτεροι δόκιμοι, μεγαλύτεροι δόκιμοι, παίδες, ενήλικες, βετεράνοι – ανδρική και γυναικεία κατηγορία
Light contact (ελαφριάς συνεχόμενης ροής): μεγαλύτεροι δόκιμοι, παίδες, ενήλικες, βετεράνοι – ανδρική και γυναικεία κατηγορία
Full contact (πλήρους συνεχόμενης επαφής): νεώτεροι παίδες, μεγαλύτεροι παίδες, ενήλικες – ανδρική και γυναικεία κατηγορία
Low Kick (πλήρους επαφής με χαμηλά λακτίσματα): νεώτεροι παίδες, μεγαλύτεροι παίδες, παίδες, ενήλικες – ανδρική και γυναικεία κατηγορία
Κ1 rules (χτυπήματα και με γόνατο): νεώτεροι παίδες, μεγαλύτεροι παίδες, ενήλικες – ανδρική και γυναικεία κατηγορία
Musical Forms (φόρμες με τεχνικές και μουσική επένδυση (στυλ – με όπλο και χωρίς όπλο) – νεώτατοι δόκιμοι, νεώτεροι δόκιμοι, μεγαλύτεροι δόκιμοι, παίδες, ενήλικες – ανδρική και γυναικεία κατηγορία.
Kick Light: μεγαλύτεροι δόκιμοι, παίδες, ενήλικες, βετεράνοι – ανδρική και γυναικεία κατηγορία
Τα Ηπειρωτικά πρωταθλήματα για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και σε όλα τα αγωνιστικά στυλ kick boxing είναι τα ίδια με τα παγκόσμια πρωταθλήματα.
Τοπικά Πρωταθλήματα για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και σε όλα τα αγωνιστικά στυλ kick boxing είναι τα ίδια με τα παγκόσμια πρωταθλήματα.
Παγκόσμια κύπελα για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και σε όλα τα αγωνιστικά στυλ kick boxing
Ηπειρωτικά κύπελα για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και σε όλα τα αγωνιστικά στυλ kick boxing
Ανοιχτά Πρωταθλήματα είναι τα ίδια με τα παγκόσμια πρωταθλήματα
• Σε Παγκόσμια, Ηπειρωτικά και τοπικά πρωταθλήματα μόνο εθνικές ομάδες μπορούν να συμμετάσχουν.
• Τα Ηπειρωτικά πρωταθλήματα δεν μπορούν να είναι ανοιχτά πρωταθλήματα για εθνικές ομάδες άλλων ηπείρων.
• Στα Παγκόσμια και ηπειρωτικά κύπελα, οι σύλλογοι και τα μέλη των Εθνικών ομοσπονδιών οι οποίοι είναι μέλη της WAKO μπορούν να συμμετάσχουν
• Σε πρωταθλήματα ενηλίκων μόνο ένα μέλος κάθε εθνικής ομάδας μπορεί συμμετάσχει σε κάθε κατηγορία βάρους για το αγωνιστικό στυλ.
• Στα πρωταθλήματα δόκιμων και παίδων δύο (2) μέλη κάθε εθνικής ομάδας μπορεί συμμετάσχει σε κάθε κατηγορία βάρους για το αγωνιστικό στυλ.
• Για κύπελα και ανοιχτά τουρνουά δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού αθλητών σε μία κατηγορία βάρους ή αγωνιστικό στυλ από την ίδια εθνίκη ομάδα ή σύλλογο.
• Για Ηπειρωτικά / Παγκόσμια Πρωταθλήματα ένας αθλητής μπορεί να αγωνισθεί σε κατηγορία το μέγιστο ενός βάρους πάνω από την πραγματική του/της κατηγορία βάρους. Π.Χ. εάν ζυγίζεται στα 65.5 kg, μπορεί να διαγωνισθεί μόνο στα -69kg ή στα -74kg.
• Τα παγκόσμια και ηπειρωτικά πρωταθλήματα θα διαξάγονται κάθε δεύτερο έτος – το ένα έτος θα διεξάγονται παγκόσμια πρωταθλήματα ενηλίκων, το επόμενο έτος θα διεξάγονται ηπειρωτικά πρωταθλήματα ενηλίκων και παγκόσμια πρωταθλήματα παίδων και δόκιμων.
• Τα Παγκόσμια και Ηπειρωτικά πρωταθλήματα μπορούν να διεξάγονται σε δύο μέρη σε διαφορετικά αγωνιστικά στυλ και σε δύο χώρες με βάση απόφασης του Συμβουλίου της WAKO.
• Semi Contact – Kick Light – Full Contact – Musical Forms
• Light Contact – K1 – Low Kick
• Το παραπάνω μπορεί να ποικίλει αναλόγως το Εκτελεστικό Συμβούλιο της WAKO.
• Τα ηπειρωτικά πρωταθλήματα μπορούν να λάβουν χώρα σε ένα τόπο διεξαγωγής – για όλα τα αγωνιστικά στυλ
• Παγκόσμια και ηπειρωτικά πρωταθλήματα δόκιμων και παίδων θα διεξάγονται την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο για όλα τα αγωνιστικά στυλ kick boxing
• Τα παγκόσμια και ηπειρωτικά πρωταθλήματα δόκιμων μπορούν να διεξαχθούν ξεχωριστά από τα πρωταθλήματα παίδων
Ένας αθλητής σε ένα άθλημα εντός ρινγκ μπορεί να διαγωνισθεί μόνο σε ένα αγωνιστικό στυλ κατά τη διάρκεια του ίδιου Παγκόμιου ή Τοπικού πρωταθλήματος. Ένας αθλητής μπορεί να διαγωνισθεί στο semi contact, Kick Light και light contact κατά τη διάρκεια του ίδιου Παγκόσμιου ή Τοπικού πρωταθλήματος αλλά δεν μπορεί να εισέλθει σε άθλημα εντός ρινγκ. Εάν κάποιος αθλητής καλεσθεί και σε αγώνα semi contact, kick light και light contact την ίδια ώρα, τότε οαθλητής υποχρεούται να επιλέξει αγωνιστικό στυλ με άμεση ανταπόκριση. Πρακτικά, ο αθλητής τότε θα διαγραφεί από την κατηγορία την οποία δεν επέλεξε.

Άρθρο 3.3 Εξοπλισμός διαγωνισμών
Οι υποστηρικτές ενός διαγωνισμού (πρωταθλημάτων ή κυπέλλων) υποχρεούνται να παρέχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη φυσιολογική διαδικασία του τουρνουά:
• Ηλεκτρονικές ψηφιακές ή μηχανικές ζυγαριές (το ελάχιστο δύο)
• Ενισχυτή με επαρκή αριθμό μικροφώνων
• Σημαίες και CD με τους εθνικούς ύμνους κάθε διαγωνιζόμενης εθνικής ομάδας
• Εξοπλισμός για καθαρισμό και στέγνωμα πατώματος
• Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα
• Χρονόμετρα για όλες τις επίσημες γραμματείες. Τα χρονόμετρα πρέπει να είναι ορατά όλες τις ώρες από τους προπονητές
• Μικρά σημειωματάρια για κάθε τατάμι (για να δηλώνεται η λήξη κάθε γύρου) ή καμπανάκια για κάθε ρινγκ
• Κάθε αγωνιστική περιοχή πρέπει να επισημαίνεται με έναν αριθμό
• Σε κάθε τατάμι ένας δείκτης με δύο μεγάλους μαύρους αριθμούς (από το 0 μέχρι 30) για να επιδεικνύουν τα αποτελέσματα και 4 μικροί κόκκινοι αριθμοί από το 0 μέχρι 3 (2 σε κάθε πλευρά των μεγάλων αριθμών) για να επιδεικνύουν παρατηρήσεις ή αποκλεισμούς.
• Επαρκής επίδειξη του αριθμού του τρεχούμενου αγώνα
• Επαρκής επίδειξη χρόνου
• Οι κανόνες αναφέρονται επίσης και στη Λίστα Ελέγχου Τουρνουά που παράγεται

Άρθρο 3.4 Κλήρωση
Σειρά κριτηρίων:
• Διαγωνιζόμενοι του ίδιου συλλόγου ή εθνικής ομάδας στην ίδια κατηγορία βάρους υποχρεούνται να χωρίζονται σε ξεχωριστά μέρη (ένας στο ανώτερο, και άλλος στο κατώτατο μέρος της λίστας κλήρωσης – οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να βρεθούν μόνο στους τελικούς)
• Πρωταθλητές από τα δύο τελευταία πρωταθλήματα (Παγκόσμια και Ηπειρωτικά) θα τοποθετούνται σε ξεχωριστά μέρη της λίστας κλήρωσης (ένας στο ανώτερο, άλλος στο κατώτατο μέρος της λίστας κλήρωσης – οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να βρεθούν μόνο στους τελικούς)
• Εάν σε κάποια κατηγορία υπάρχει μονός αριθμός αθλητών, τότε ο πρωταθλητής του προηγούμενου έτους θα κληρώνεται με walkover (μη εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο) στον πρώτο αγώνα
• Κάθε λίστα κλήρωσης πρέπει να έχει τα εξής δεδομένα: όνομα του τουρνουά, μέρος και ημερομηνία, όνομα αγωνιστικού στυλ, φύλο, ηλικία, κατηγορία βάρους, ονοματεπώνυμο διαγωνιζόμενου, αθλητικό σύλλογο ή έθνος και τον αριθμό αγώνα.
• Όλες οι λίστες κλήρωσης πρέπει να εκτυπώνονται σε 3 επίσημα αντίτυπα – για τον επικεφαλή διαιτητή, για την επίσημη γραμματεία και για τον πίνακα ανακοινώσεων – και οι τρεις λίστες πρέπει να είναι ίδιες και κάθε αλλαγή πρέπει να επαναλαμβάνεται και στις τρεις με την υπογραφή του επικεφαλή διαιτητή. Επίσης, ανεπίσημα αντίτυπα των λιστών κλήρωσης θα διανέμονται στους επικεφαλής των εθνικών ομάδων
• Συμπληρωμένα επίσημα αντίτυπα με τα αποτελέσματα, με σφραγίδα και υπογραφή του επικεφαλή διαιτητή είναι επίσημα έγγραφα της WAKO και θα φυλάσσονται σε αρχεία το λιγότερο για 2 έτη.

Άρθρο 3.5 Ημερολόγιο Διαγωνισμών WAKO
Ανά πάσα στιγμή το ημερολόγιο της WAKO θα είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα:
Το ημερολόγιο της WAKO θα συμπεριλαμβάνει:
• Παγκόσμια και ηπειρωτικά πρωταθλήματα – το λιγότερο δύο χρόνια πριν την ημερομηνία των πρωταθλημάτων
• Τοπικά πρωταθλήματα και παγκόσμια και ηπειρωτικά κύπελα – το λιγότερο έναν χρόνο πριν την ημερομηνία των τουρνουά
• Διεθνής Ανοιχτά Τουρνουά των Εθνικών Ομοσπονδιών WAKO, το λιγότερο έναν χρόνο πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης (οι εθνικές ομοσπονδίες είναι υπεύθυνες για την ενημέρωση της έδρας WAKO για της ημερομηνίες και τις λοιπές λεπτομέρειες των Ανοιχτών τουρνουά) το ημερολόγιο θα συμπεριλαμβάνει επίσης και επίσημες δραστηριότητες όπως σεμινάρια, συνελεύσεις, κλπ.

Άρθρο 4. Επίσημα Πρωταθλήματα και Τουρνουά
Άρθρο 4.1 Υποστηρικτές
Οι υποστηρικτές όλων των Διεθνών εκδηλώσεων της WAKO υποχρεούται να είναι ο Πρόεδρος της χώρας υποδοχής ή οποιασδήποτε άλλης χώρας υπό την ευθύνη του Προέδρου. Ο Πρόεδρος της χώρας υποδοχής μπορεί εάν το επιλέξει να έχει έναν συνέταιρο, σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις αρμοδιότητες και ευθύνες του για το Τουρνουά. Ο Υποστηρικτής θα επικοινωνεί απευθείας με τον Παγκόσμιο Πρόεδρο της WAKO για όλα τα θέματα που αφορούν την εκδήλωση. Ο Υποστηρικτής θα στέλνει γραπτή αναφορά στον Παγκόσμιο Πρόεδρο της WAKO κάθε εξήντα (60) ημέρες σχετικά με την προβολή της εκδήλωσης. Οι υποστηρικτές Διεθνών Εκδηλώσεων θα είναι υπεύθυνοι για τα εξής ακόλουθα:

Άρθρο 4.2 Πρωταθλήματα

Τα πρωταθλήματα όπως Παγκόσμια, Ηπειρωτικά ή τοπικά Πρωταθλήματα (Ασιατικά, Αραβικά, Ωκεάνια, Παναμερικανικά, Αφρικάνικα Πρωταθλήματα) προωθούνται διαδοχικά κάθε δεύτερο έτος. Τα πρωταθλήματα μπορούν να οργανώνονται σαν ένα πρωτάθλημα που εμπεριέχει όλα τα αγωνιστικά στυλ ή να διαχωριστεί το μέγιστο σε δύο πρωταθλήματα για τα διαφορετικά αγωνιστικά στυλ και πάντα σε συμφωνία με τον υποστηρικτή.
Ο χώρος εκδήλωσης για ένα πρωτάθλημα:
• Θα είναι μία κατάλληλη αίθουσα χωρητικότητας θέσεων το ελάχιστο 2000 θεατών
• πρέπει να έχει αρκετό χώρο για όλες τις αγωνιστικές περιοχές καθώς και ανάμεσα από αυτές
• πρέπει να έχει χώρο προθέρμανσης που να ικανοποιεί τον αριθμό όλων των συμμετεχόντων
• πρέπει να έχει χώρους για τους διαιτητές, οργανωτές και υπεύθυνους της WAKO
• πρέπει να έχει χώρους ανάπαυσης και ξεκούρασης καθώς και αποδυτήρια για τον αριθμό των συμμετεχόντων
• πρέπει να έχει διοικητικά δωμάτια / χώρους, φωτοτυπικά και φαξ μηχανήματα
Τα τέλη κυρώσεων για τα Πρωταθλήματα και τα Κύπελλα διαφέρουν και είναι μέρος των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της WAKO σύμφωνα με την πλειοψηφική συμφωνία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4.3 Παγκόσμια Κύπελλα

Ένα Παγκόσμια Κύπελλο της WAKO υφίσταται όταν προωθείται με τις φυσιολογικές διαδικασίες Πρωταθλήματος ως εξής:
• το τουρνουά διαρκεί το λιγότερο 3 ημέρες
• η άφιξη και η ζύγιση πραγματοποιείται μία ημέρα πριν την έναρξη των αγώνων
• semi contact, Kick Light και light contact: 2*2 λεπτά γύροι
• αγώνες σε ρινγκ: 3*2 λεπτά
• musical forms
• μόνο οι κανονισμοί τις WAKO μπορούν να χρησιμοποιηθούν
• μόνο επίσημοι διαιτητές και κριτές της WAKO
• Τα Παγκόσμια Κύπελλα είναι ανοιχτά μόνο σε μέλη της WAKO και στους συλλόγους και ομάδες τους
Ένα Ανοιχτό Τουρνουά της WAKO δεν μπορεί να είναι ανοιχτό σε όλους τους συλλόγους των διαφορετικών διεθνών οργανισμών. Στην περίπτωση όμως που χρησιμοποιείται το όνομα της WAKO, θα πρέπει να προωθείται και να διεξάγεται υπό τους κανονισμούς της WAKO.

Άρθρο 4.4 Τρόπαια Πρωταθλημάτων (Παγκόσμια / Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα)

Μια κατάλληλη και πρώτης τάξης ανταμοιβή πρέπει να κατασκευασθεί για τις παρακάτω κατηγορίες:
• Μετάλλια: 1ης, 2ης και δύο (2) 3ης θέσης για όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες
• Τρόπαιο για όλους τους νικητές χρυσού. Το τρόπαιο πρέπει να είναι αποδεκτού επιπέδου που να αρμόζει στην ηπειρωτική / Παγκόσμια θέση της εκδήλωσης
• Τρόπαια Ομάδας διαγωνισμού για το semi contact
• Τα προαναφερθέν βραβεία θα αποφασίζονται ως ακολούθως:
• 1η θέση=3 πόντοι, 2η θέση=2 πόνοι, 3η θέση= 1 πόντος

Άρθρο 4.5 Έδρα Πρωταθλημάτων
Ο χορηγός μπορεί να διαλέξει ένα Ξενοδοχείο τα οποίο θα λειτουργήσει ως η Έδρα του Τουρνουά.

Άρθρο 4.6 Ζυγαριές
Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες το ελάχιστο δύο θέσεις ιατρικών ζυγαριών στους αθλητές το ελάχιστο δύο ημέρες πριν την Επίσημη Ζύγιση.

Άρθρο 4.7 Αναψυκτικά
Πρέπει να διατίθεται ειδικός χώρος αναψυκτηρίου για χρήση από του Διαιτητές, Κριτές και Επίσημους Γραμματείς. Θα πρέπει να προσφέρονται το ελάχιστο τσάι, καφές και αναψυκτικά. Ο χορηγός θα είναι υπεύθυνος να αποστείλει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις τοποθεσίες, ημερομηνίες, λίστες ξενοδοχείων και τιμές, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο καθώς και αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων στους επίσημους Προέδρους της WAKO. Ο Χορηγός θα έχει Μεταφορά.
Συντονιστές ορίζονται να παρευρίσκονται στο Αεροδρόμιο της πόλης όπου διεξάγεται το Τουρνουά για να εξυπηρετούν τους Διαγωνιζόμενους κατά την άφιξή τους. Οι Πρόεδροι των Εθνικών Ομοσπονδιών θα είναι υπεύθυνοι να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες των πτήσεων τους στον Χορηγό. Ο Χορηγός θα είναι υπεύθυνος της παροχής όλων των προσωπικών και εξαρτημάτων απαραίτητα για τη διεξαγωγή και διαχείριση του Τουρνουά.

Άρθρο 4.8 Λίστα Ελέγχου του Τουρνουά
Η WAKO έχει δημιουργήσει μία λίστα ελέγχου που θα διανέμεται στους χορηγούς των Παγκόσμιων και Τοπικών Πρωταθλημάτων. Στην περίπτωση που ο χορηγός χρειαστεί να αποκλίνει από τη λίστα ελέγχου είναι ευθύνη του χορηγού να επικοινωνήσει με την WAKO την Επιτροπή Διοργάνωσης για να βρεθεί η καλύτερη πιθανή λύση.
Η Λίστα Ελέγχου του Τουρνουά μπορεί να τροποποιηθεί από την Επιτροπή Διοργάνωσης ή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 4.9 Διαδικασίες Ζύγισης
Ο Πρόεδρος της επιτροπής διαιτητών ή/και ο Τεχνικός Διευθυντής υπερτερούν των υπεύθυνων της WAKO στην οργάνωση της ζύγισης. Κατά τη διάρκεια της ζύγισης, δύο υπεύθυνοι της WAKO θα παρευρίσκονται, 1 Γυναίκα υπεύθυνη – 1 Άνδρας υπεύθυνος.
Επίσης, ένας αντιπρόσωπος κάποιας εθνικής ομοσπονδίας που συνδέεται με κάθε εθνική ομάδα μπορεί να παρευρίσκεται, αλλά μόνον όταν ζυγίζονται οι δικές τους ομάδες. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρέμβουν. Ο εθνικός αντιπρόσωπος δεν μπορεί να έλθει σε σωματική επαφή με τον αθλητή, και επιβάλλεται να στέκεται το ελάχιστο 1 μέτρο μακριά από τη ζυγαριά.
Κάθε αθλητής πρέπει να έχει τη δικιά του WAKO κάρτα εισόδου αθλημάτων και δελτίο αθλητή με ιατρική βεβαίωση, έγκυρη για 1 έτος, που θα παρουσιάζεται κατά τη ζύγιση. Επιπλέον, θα πρέπει ο/η αθλητής/τρια να έχει πρόχειρο έγκυρο διαβατήριο. Ακολούθως της ζύγισης, κάθε αθλητής πρέπει να δηλωθεί κατάλληλος να διαγωνισθεί από αρμόδιο ιατρό.
Οι αθλητές κάθε κατηγορίας βάρους θα ζυγίζονται την ημέρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού ή την ίδια ημέρα που έχουν κληρωθεί να διαγωνιστούν. Για αθλητή που έχει κληρωθεί μόνο ένας αγώνας , η κανονική διαδικασία ορίζει να ζυγιστεί κατά προσέγγιση 24 ώρες πριν τον αγώνα.
Εάν η ζύγιση λάβει χώρα την ημέρα των αγώνων, οι αγώνες θα πρέπει να ξεκινήσουν τουλάχιστον 3 ώρες μετά τη ζύγιση, ή σε μικρότερο χρονικό διάστημα μόνον εάν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συμβουλευθεί την Ιατρική Επιτροπή, και στην περίπτωση που μια τέτοια απόφαση δεν έχει ληφθεί επιζήμια προς κάποιον αθλητή που συμμετάσχει στους πρώτος κληρωτούς αγώνες του τουρνουά.
Η ζύγιση θα λαμβάνει χώρα με βάση το πρόγραμμα του τουρνουά. Η ανακοινωθέν ώρα σε κάθε τουρνουά θα αναγνωρίζεται ως επίσημη και θα είναι σεβαστή. Η ζύγιση εκτός της καθορισμένης ώρας δε θα επιτρέπεται, εκτός εάν η ζύγιση δεν έχει θεωρηθεί λήξαν από τις ομάδες που είναι παρούσες μέσα στο χρονικό περιθώριο που έχει ανακοινωθεί. Για την πρώτη επίσημη ζύγιση (κατά την διάρκεια εγγραφής) θα μπορεί να δίνεται η δυνατότητα ζύγισης ύστερα από την επίσημη ώρα, στην περίπτωση που υπάρχουν καθυστερήσεις άφιξης λόγω ταξιδιού κάποιας ομάδας, που όμως θα έχει γίνει η κατάλληλη ενημέρωση και προειδοποίηση από την εκάστοτε εθνική ομοσπονδία. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται για καμία ομάδα να θεωρήσει ότι αυτόματη ζύγιση κατά την οποιαδήποτε άφιξή της αφότου έχουν ανακοινωθεί οι επίσημες ώρες ζύγισης στις προσκλήσεις. Όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν ζυγισθεί πριν την κλήρωση.
Επίσημη ζύγιση (περίοδος εγγραφής): Στην περίπτωση που ο αθλητής έχει ξεπεράσει το όριο βάρους του, έχει τη δυνατότητα μέσα στο επίσημο χρονικό διάστημα να του δοθεί η ευκαιρία να φτάσει το όριο. Ωστόσο, ο αθλητής πρέπει να αναμένει στη γραμμή αναμονής μέχρι να αποφασίσει κάποιος υπεύθυνος της WAKO πότε θα γίνει η δεύτερη ζύγιση. Το βάρος που καταγράφεται σε αυτή την περίπτωση είναι και το τελικό. Στην περίπτωση που ο αθλητής δε φτάσει το θεμιτό βάρος στη δεύτερη ζύγιση, υπάρχουν οι εξής δύο περιπτώσεις:
1. Άμεση αποβολή. Η απόφαση της WAKO είναι η επίσημη και δεν μπορεί να αναθεωρηθεί.
2. Να ανέβει κατηγορία, αλλά μόνο στην περίπτωση που η εθνική ομοσπονδία έχει κενή θέση σε αυτή την κατηγορία και η ζύγιση δεν έχει ολοκληρωθεί.
Επιτρέπεται από όλες τις εθνικές ομοσπονδίες να αντικαταστήσουν έναν αθλητή τους με άλλον, πριν το τέλος της επίσημης ζύγισης και πριν την ιατρική εξέταση, μόνο στην περίπτωση όπου οι αντικαταστάσεις που επιτρέπονται στον εκάστοτε διαγωνισμό, ο εν λόγω αθλητής έχει εγγραφεί ως εφεδρικός για αυτό το λόγο ή σε κάποια άλλη κατηγορία βάρους.
Καθημερινές ζυγίσεις: Σε τουρνουά, τα αθλήματα του ρινγκ έχουν καθημερινές ζυγίσεις ή τουλάχιστον τρεις ζυγίσεις κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Η ζύγιση διεξάγεται το πρωί την ανακοινωμένη ώρα, που θεωρείται και επίσημη. Ζύγιση εκτός της ανακοινωμένης ώρας δε θα επιτρέπεται, εκτός εάν η ζύγιση δεν έχει θεωρηθεί ολοκληρωμένη από τις ομάδες παρούσες εντός της ανακοινωμένης ώρας. Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τα διαβατήριά τους ως εξακρίβωση στοιχείων. Στην περίπτωση που ο αθλητής έχει ξεπεράσει το όριο βάρους του, έχει τη δυνατότητα μέσα στο επίσημο χρονικό διάστημα να του δοθεί η ευκαιρία να φτάσει το όριο. Ωστόσο, ο αθλητής πρέπει να αναμένει στη γραμμή αναμονής μέχρι να αποφασίσει κάποιος υπεύθυνος της WAKO πότε θα γίνει η δεύτερη ζύγιση. Το βάρος που καταγράφεται σε αυτή την περίπτωση είναι και το τελικό. Στην περίπτωση που ο αθλητής δε φτάσει το θεμιτό βάρος στη δεύτερη ζύγιση, θα αποβάλλεται.
Το βάρος είναι αυτό που αναγράφεται στη ζυγαριά όταν ο αθλητής είναι χωρίς ρούχα. Το βάρος πρέπει να αναγράφεται σε μετρικό σύστημα. Ηλεκτρονικές ζυγαριές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ένας αθλητής μπορεί να αγωνισθεί μόνο στην κατηγορία που έχει ορισθεί από τη ζύγιση. Η ζυγαριά πρέπει να είναι τοποθετημένη σε σκληρό δάπεδο και σε καμία περίπτωση πάνω σε χαλί / τάπητα.
Η ζύγιση πρέπει να γίνεται με διακριτικό τρόπο, πάντα με σεβασμό προς τις γυναίκες και τους άνδρες αθλητές / τριες και την ανάγκη τους για διακριτικότητα. Είναι προτιμότερο να υπάρχουν δύο διαφορετικοί χώροι για τη ζύγιση των γυναικών και των ανδρών.
Οποιαδήποτε σκέψη ή κακόβουλη ενέργεια, είτε από τους αθλητές ή την υπεύθυνη εθνική ομοσπονδία, που θα αμφισβητούν ή θα παραβαίνουν τους προαναφερθέν κανονισμούς θα τιμωρούνται.

Άρθρο 4.10 Εθνικότητα αθλητή
Σε Ηπειρωτικά ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να εκπροσωπούν την εθνικότητα της χώρους την οποία εκπροσωπούν και να φέρουν τα διαβατήριο της εκάστοτε χώρας. Υπό ειδικές συνθήκες μπορεί ένας διαγωνιζόμενος να αλλάξει εκπροσώπηση μία φορά, αλλά τα κριτήρια είναι τα εξής:
1. Επίσημη εθνική επιβεβαίωση μόνιμης κατοικίας στην καινούρια χώρα του αθλητή.
2. Η αλλαγή εκπροσώπησης πρέπει να υποβάλλεται στην Έδρα της WAKO, παρουσιάζοντας την αιτιολογία αλλαγής.
3. Πρέπει να υπάρχει γραπτή συναίνεση με τη χώρα καταγωγής.
4. Κάθε θεώρηση τέτοιας εκπροσώπησης δε θα επιτρέπεται. Σε τέτοια περίπτωση θα τιμωρείται ο διαγωνιζόμενος και η καινούρια χώρα.
5. Ο αθλητής δεν έχει αλλάξει εκπροσώπηση και στο παρελθόν ως συμμετέχων για την χώρα προέλευσής του.
Διαγωνιζόμενος ο οποίος έχει δύο διαβατήρια από διαφορετικές χώρες μπορεί να κάνει αλλαγή μία μόνο φορά. Σε περίπτωση αλλαγής εκπροσώπησης, πρέπει να υπάρχει γραπτή συναίνεση μεταξύ των χωρών και να έχει υποβληθεί στην Έδρα της WAKO. Στη ζύγιση, επίσημα διαβατήρια πρέπει να παρουσιάζονται στους υπεύθυνους της εγγραφής / ζύγισης. Σε Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν διαγωνιζόμενοι από άλλες ηπείρους.

Άρθρο 5. Ενστάσεις
Άρθρο 5.1 Κανονικές Ενστάσεις
Στην περίπτωση που κάποια ομάδα θέλει να διαμαρτυρηθεί για κάποιο αποτέλεσμα, πρέπει να δοθεί γραπτή αναφορά στον Επικεφαλή Διαιτητή μέσα σε 15 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα. Η γραπτή ένσταση πρέπει να περιγράφει ξεκάθαρα το πρόβλημα. Ο Επικεφαλής Διαιτητής πρέπει να παραδώσει τη ένσταση στο Συμβούλιο Εφετών / Επιτροπή Διαιτητών οι οποίοι θα εξετάζουν το πρόβλημα. Η ένσταση θα χειρίζεται άμεσα.
Σημείωση ότι στα Full Contact, Low-Kick, K1, Light Contact και Kick Light δε θα επιτρέπονται αλλαγές αποφάσεων όπως περιγράφονται στο Άρθρο 18 στα Αθλήματα Ρινγκ και στο Άρθρο 17 για το Light Contact.
Το κόστος ένστασης ανέρχεται στα 100 ευρώ και πρέπει να πληρώνεται εκ των προτέρων. Εάν η ένσταση είναι επιτυχής το χρηματικό ποσό θα επιστρέφεται.

Άρθρο 5.2 Παράνομες Ενστάσεις
Παράνομες ενστάσεις που αφορούν διαφωνίες αποφάσεων και όπου οι αθλητές θα καθυστερούν το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων είτε στα ρινγκ ή τατάμι, με το να κάθονται στο ρινγκ / τατάμι, μετά από δικιά του απόφαση ή παρακίνηση του προπονητή / ομάδας να πράξει έτσι, θα επέρχεται αντίδραση επί αυτού από την Επιτροπή Διαιτητών ή από το Διοικητικό Συμβούλιο άμεσα. Η συνέπεια μπορεί να είναι ο αποκλεισμός ολόκληρης της ομάδας του συγκεκριμένου αγωνιστικού στυλ. Εάν ασφάλεια προσωπικού χρειαστεί να επέμβει και σε περίπτωση σύγκρουσης λόγω αυτής της πράξης, θα οδηγεί στον άμεσο αποκλεισμό όλης της εθνικής ομάδας.
Μια ένσταση θα γίνεται δεκτή μόνο σε γραπτή μορφή και δε θα αντιμετωπίζεται στη περίπτωση που λαμβάνουν χώρα αντίστοιχες των προαναφερθέν πράξεων.

Άρθρο 6. Βιντεοσκόπηση
Η βιντεοσκόπηση δεν ισχύει σε εκδηλώσεις της WAKO. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βίντεο για την επίλυση ερωτημάτων, παραπόνων ή ως σημεία αποσαφήνισης Αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 7. Επίσημοι Αρμόδιοι Γενικά
Όλοι οι επίσημοι αρμόδιοι φορείς σε πρωταθλήματα και κύπελλα είναι επίσημοι αρμόδιοι της WAKO. Δεν είναι επίσημοι αρμόδιοι των χωρών τους ή των ομοσπονδιών τους. Υποχρεούνται να είναι απόλυτα ουδέτεροι. Ανά πάσα στιγμή και κατά τη διάρκεια πρωταθλημάτων εκπροσωπεύουν την WAKO. Παρουσιάζουν αμερόληπτο, θετικό και ειλικρινή χαρακτήρα και ευγενής άμιλλα προς όλους.
Οι αρμόδιοι των Παγκόσμιων, Ηπειρωτικών και Τοπικών Πρωταθλημάτων της WAKO καθώς και των Παγκόσμιων Κυπέλλων της WAKO είναι οι εξής:
• Αντιπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της WAKO
• Επικεφαλής Επιτροπές Διαιτητών (αθλήματα σε ρινγκ και τατάμι)
• Πρόεδρος των διάφορων Επιτροπών
• Διαχειριστής / υπεύθυνος υπολογιστών
• Επικεφαλής διαιτητές για τατάμι και ρινγκ
• Διαιτητές
• Κριτές
• Μετρητές λακτισμάτων
• Χρονομέτρης
• Καταγραφέας-Αγωνοδίκης (υπολογιστής και εκφωνητής σκορ / συνολικού αποτελέσματος)
• Εκφωνητής
• Ιατρός με ιατρική ομάδα

Άρθρο 8. Εκπρόσωπος της WAKO
Ένας εκπρόσωπος της WAKO υποχρεούται να παρευρίσκεται σε όλα τα Παγκόσμια και Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα της WAKO και στα Παγκόσμια, Ηπειρωτικά και τοπικά κύπελλα. Ο εκπρόσωπος σε ένα τουρνουά μπορεί να είναι ο Πρόεδρος της WAKO ή κάποιο μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της WAKO. Είναι υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή όλων των πρωταθλημάτων και κυπέλλων υπό τους κανονισμούς της WAKO καθώς και ότι όλα τα αποτελέσματα θα είναι επίσημα αποτελέσματα της WAKO. Για κάθε πρωτάθλημα ή κύπελλο είτε το Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος της WAKO θα ορίζουν τον Εκπρόσωπο της WAKO.

Άρθρο 9. Επιτροπές Διαιτητών για αθλήματα σε τατάμι / ρινγκ
Στη WAKO έχουν δημιουργηθεί δύο Επιτροπές Διαιτητών: μία για τα αθλήματα στο τατάμι και μία για τα αθλήματα στο ρινγκ.
Ο Πρόεδρος κάθε Επιτροπής είναι υπεύθυνος να ορίσει το Διοργανωτή / Παρατηρητή για το τατάμι ή τα ρινγκ μαζί με Διοργανωτές / Παρατηρητές παρατάσσουν διαιτητές και κριτές για το τατάμι και ρινγκ. Με κάθε Διοργανωτή / Παρατηρητή ελέγχει τα τατάμι, ρινγκ, τον εξοπλισμό των γραμματειών, την αμφίεση των διαιτητών και κριτών και θα εγκρίνει την έναρξη των αγώνων. Θα διαχωρίσει τους κλήρους στις επίσημες γραμματείες και θα τις συλλέξει μετά το τέλος των αγώνων. Είναι ο επόπτης της ζύγισης. Είναι ο υπεύθυνος δημιουργίας των λιστών κλήρωσης (μαζί με τον διαχειριστή) και μόνον εκείνος έχει αρμοδιότητα να πραγματοποιήσει αλλαγές στις λίστες κλήρωσης. Θα είναι ο ανώτατος διαιτητής σε ενστάσεις. Η απόφασή του στις ενστάσεις θα είναι δεσμευτική.
Οι Επιτροπές Διαιτητών κηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της WAKO και παραμένουν σε ισχύ για 4 χρόνια έκτος αν αποφασισθεί διαφορετικά από τη WAKO.

Άρθρο 9.1 Επιτροπή Τουρνουά / Υπεύθυνος ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος να συλλέξει όλα τα στοιχεία και υλικά εγγραφής και να τα μεταφέρει σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) όπου θα σχεδιάσει λίστες. Σε συνεργασία με την Επιτροπή Τουρνουά σχεδιάζει λίστες κληρώσεων και τις διανέμει στις γραμματείες. Στη συνέχεια συλλέγει τις συμπληρωμένες λίστες μετά την ολοκλήρωση των αγώνων και μεταφέρει τα αποτελέσματα στον Η/Υ. Θα συνθέσει μία επίσημη αναφορά του Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου και θα την διανείμει σε όλους τους αντιπροσώπους των εθνικών ομάδων. Στην περίπτωση που ο χορηγός δεν μπορεί να ορίσει έναν υπεύθυνο για διαχειριστή τότε το Συμβούλιο της WAKO ή ο Πρόεδρος της WAKO θα ορίζουν κάποιον κατάλληλο.

Άρθρο 9.2 Διοργανωτής / Παρατηρητής
Ο Διοργανωτής / Παρατηρητής (ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο των τατάμι / ρινγκ αθλημάτων) είναι υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων που λαμβάνουν χώρα στο τατάμι ή στο ρινγκ. Θα παρατάσσονται διαιτητές και κριτές για κάθε αγώνα με βάση τα προσόντα τους και με το σεβασμό που τρέφουν προς την ουδετερότητα στους κανονισμούς. Είναι υπεύθυνοι για τη σωστή σύνταξη των λιστών με τα αποτελέσματα και στο τέλος θα υπογράψει τη λίστα και θα την παραδώσει στον υπεύθυνο. Στην περίπτωση ενστάσεων, πρέπει να ακολουθήσουν τις επίσημες διαδικασίες και λαμβάνουν απόφαση πρώτου – επιπέδου. Στην περίπτωση όπου ο ενάγων δεν είναι ικανοποιημένος με την απόφαση, ο διοργανωτής / παρατηρητής πρέπει να εξηγήσει όλες τις λεπτομέρειες της ένστασης στον Τεχνικό Διευθυντή. Ο Διοργανωτής / Παρατηρητής επιβλέπει τους διαιτητές και κριτές και μπορεί να επέμβει και να αλλάξει την απόφαση ενός διαιτητή μόνο στην περίπτωση που υπάρχει «λάθος στα υλικά».
Στα Musical Forms ο Επικεφαλής Διαιτητής θα δώσει το σήμα εκκίνησης των διαγωνιζόμενων και συντονίζει τις αρμοδιότητες των άλλων κριτών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτητών των πρωταθλημάτων ή κυπέλλων θα ορίζει έναν διοργανωτή / παρατηρητή και έμπειρους διαιτητές που θα προσέρχονται με τις εθνικές τους ομάδες.

Άρθρο 9.3 Διαιτητής / Κριτές / Μετρητής Λακτισμάτων / Χρονομέτρες και Καταγραφείς – Αγωνοδίκες
Τα καθήκοντα των Διαιτητών, Κριτών, Μετρητών Λακτισμάτων, Χρονομέτρων και Καταγραφέων – Αγωνοδικών περιγράφονται στα κεφάλαια Γενικοί Κανονισμοί για Αθλήματα Τατάμι ή Γενικοί Κανονισμοί για Αθλήματα Ρινγκ.

Άρθρο 9.4 Εκφωνητής
Πριν από κάθε αγώνα καλεί τους αθλητές για τον επικείμενο αγώνα – πρώτα καλεί τον αθλητή στην κόκκινη γωνία και στη συνέχεια τον αθλητή στη μπλε γωνία. Στις επαγγελματικές ημερίδες αγώνων, στην κόκκινη γωνία είναι ο εντός έδρας αθλητής. Ο εκφωνητής θα καλέσει τον πρώτο εκτός έδρας αθλητή στη μπλε γωνία και στη συνέχεια τον εντός έδρας αθλητή στην κόκκινη γωνία.
Σε πρωταθλήματα και κύπελλα, ο εκφωνητής πάντα ανακοινώνει τους αθλητές των οποίων οι αγώνες έπονται και καλεί τους αθλητές των οποίων είναι ο επόμενος αγώνας να ετοιμάζονται. Ύστερα από τρία καλέσματα αθλητή, εκείνος δεν εμφανισθεί τότε δίνεται εντολή στον χρονομέτρη να ξεκινήσει το χρονόμετρο. Εάν ο αθλητής δεν εμφανισθεί μέσα σε 2 λεπτά, ο εκφωνητής θα δώσει σήμα στο διαιτητή και θα ανακοινώσει τον νικητή του αγώνα με μη προσέλευση αντιπάλου (walkover=WO). Στα Musical Forms και διαγωνισμούς θα εκφωνεί δυνατά κάθε σημείο των κριτών. Ο χρονομέτρης ορίζεται από τον Επικεφαλή Διαιτητή ή από το χορηγό.

Άρθρο 9.5 Ιατρός με ιατρική ομάδα
Ο ιατρός πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για άμεση παρέμβαση εάν καλεστεί από το διαιτητή. Πριν το κάλεσμα του διαιτητή δεν επιτρέπεται να προσέλθει στο τατάμι ή στο ρινγκ. Η ιατρική ομάδα πρέπει να έχει αρκετά εφόδια όπως και αρκετούς ιατρούς ή τεχνικούς για την ασφαλή και γρήγορη αντιμετώπιση και παρέμβαση σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους. Οι ιατροί υποχρεούνται να έχουν εμπειρία στην ίαση βλαβών/πληγών που έχουν προκληθεί συγκεκριμένα από το kick boxing. Ο χορηγός είναι υπεύθυνος να παρέχει κατάλληλα την ιατρική ομάδα και με ασθενοφόρο. Οι Ιατρικές Διαδικασίες και Κατευθυντήριες Γραμμές για την Διασφάλιση της Υγείας της WAKO πρέπει να ακολουθούνται.

Άρθρο 9.6 Επιτροπή Τουρνουά
Το Διοικητικό Συμβούλιο της WAKO θα επιλέγει την Επιτροπή Τουρνουά. Η Επιτροπή θα αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Ο αρχηγός της Επιτροπής θα είναι γνωστός ως Διευθυντής του Τουρνουά. Είναι απαραίτητο όλα τα μέλη της ομάδας να μιλούν Αγγλικά.
Η Επιτροπή συνεδριάζει ενόψει Παγκοσμίων Κυπέλλων ή/και Ηπειρωτικών / Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων. Εάν κριθεί απαραίτητο, μπορούν να καλέσουν άλλες συνεδριάσεις, αλλά είναι υποχρεωμένοι να συνεδριάζουν κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων / τουρνουά. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
• Είναι υπεύθυνοι για τα αγωνιστικά στυλ
• Θα είναι υπεύθυνοι για όλους τους Επικεφαλείς Διαιτητές και το προσωπικό τους στην αρένα κατά τη διάρκεια των αγώνων
• Θα έχουν την αρμοδιότητα να είναι υπεύθυνοι για όλη τη γραφειοκρατία σχετικά με τα αποτελέσματα και τις ενστάσεις.
• Θα έχουν στενή συνεργασία με την Επιτροπή Διαιτητών και θα οργανώνουν όλα τα σεμινάρια διαιτητών.
• Σε συνεργασία με το χορηγό θα αναλαμβάνουν την εκδήλωση / προώθηση / τουρνουά και θα υπεύθυνοι για τη ομαλή διεξαγωγή με βάση τους κανονισμούς της WAKO. Κάθε απόκλιση από τους κανονισμούς θα πρέπει να ελέγχεται από την επιτροπή ή από το Διοικητικό Συμβούλιο.
• Θα είναι υπεύθυνοι για τις Ζυγίσεις ή θα ορίζουν διαιτητές / επισήμους υπεύθυνους που θα αναλαμβάνουν την αρμοδιότητα.
• Θα δίνουν αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στον πρόεδρο της WAKO.
• Θα τακτοποιούν τις ενστάσεις και θα συμβουλεύουν το παρών Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τελική και θα βασίζεται στην πλειοψηφία.

Άρθρο 10. Διεθνής Διαιτητής / Σεμινάρια Κριτών και Εγγραφή
Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας Παγκοσμίων / Ηπειρωτικών Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων η Επιτροπή διοργανώνει σεμινάρια για την άριστη και αμερόληπτη συμπεριφορά των διαιτητών και κριτών.
Στις προσκλήσεις πρωταθλημάτων που αποστέλλονται, η WAKO συμπεριλαμβάνει ένα τμήμα σχετικά με τους διαιτητές και κριτές καθώς και τις απαιτήσεις των προετοιμασιών τους.
Η διοργάνωση των σεμιναρίων θα γίνεται ως ακολούθως:
• Όλοι οι διαιτητές και κριτές πρέπει να έχουν αντίγραφο των ενημερωμένων κανονισμών το οποίο θα χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων
• Με εξέταση, να υπάρχει βεβαίωση πως όλοι οι διαιτητές και κριτές ομιλούν βασικά Αγγλικά. Με βάση τη γνώση Αγγλικών πρέπει να διαχωριστούν οι διαιτητές και κριτές σε κατηγορίες (με βάση τη γλώσσα και την εμπειρία)
• Τα σεμινάρια θα πραγματεύονται κάθε αγωνιστικό στυλ kick boxing και με τους κανονισμούς κατά τη διάρκεια του τουρνουά
• Πρέπει όλοι οι διαιτητές και κριτές να φορούν την ίδια αμφίεση που είναι απαραίτητο για την εικόνα της WAKO.
• Η ακολουθία στα σεμινάρια είναι ως εξής:
• Προφορική εισαγωγή και επεξηγήσεις
• Προφορική επεξήγηση των κυρίως θεμάτων που συνήθως προκαλούν προβλήματα για την εναρμόνιση των κριτών
• Κάθε αναπαράσταση βίντεο για την επεξήγηση συγκεκριμένων καταστάσεων
• Πρακτική άσκηση χρησιμοποιώντας αθλητές σε δράση
• Χρησιμοποιώντας κάρτες αποτελεσμάτων ή / και επεξηγώντας το ψηφιακό σύστημα
• Γραπτές εξετάσεις
• Εγγραφή
• Όλοι οι διαιτητές και κριτές εγγράφονται και τους δίνονται πόντοι κατά τη διάρκεια ενός πρωταθλήματος ή εγκεκριμένων εκδηλώσεων.
• Οι καλύτεροι διαιτητές και κριτές θα προσκαλούνται ως επίσημοι διαιτητές για να συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα.
• Οι διαιτητές και κριτές θα λαμβάνουν την επαγγελματική τους άδεια με βάση την επίδοσή τους στα πρωταθλήματα.

Άρθρο 11. Ιατρική, Υγείας και Έλεγχος Αναβολικών Ουσιών Επιτροπή
Η Επιτροπή έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Οι αρχηγοί αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να οργανώσουν τις εργασίες και αρμοδιότητες εντός της επιτροπής. Είναι απαραίτητο όλα τα μέλη της ομάδας να μιλούν Αγγλικά.
Η Επιτροπή συνεδριάζει ενόψει Παγκοσμίων Κυπέλλων ή/και Ηπειρωτικών / Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων. Εάν κριθεί απαραίτητο, μπορούν να καλέσουν άλλες συνεδριάσεις, αλλά είναι υποχρεωμένοι να συνεδριάζουν κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων / τουρνουά.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
• Η αρμοδιότητά τους είναι να βεβαιώνονται ότι όλοι οι κανονισμοί ασφάλειας ακολουθούνται σε τουρνουά / πρωταθλήματα από τους ιατρούς και την ιατρική ομάδα.
• Θα βεβαιώνεται ότι οι κανονισμοί αντί-ντόπινγκ είναι ανακοινωμένοι και σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο ή / και το χορηγό θα υποβάλουν έλεγχο αντί-ντόπινγκ.
• Θα βεβαιώνεται ότι η WAKO εργάζεται για την εξάλειψη προβλημάτων μείωσης βάρους
• Η επιτροπή συνεργάζεται και δίνει αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο
• Η Επιτροπή έχει τη δύναμη να αναβάλει την έναρξη των αγώνων εάν η ζύγιση είναι δεν έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται πολύ κοντά στη έναρξη ή αν η ζύγιση έχει καθυστερήσει ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο για τον οποίο οι αθλητές δεν έχουν ενημερωθεί κατάλληλα και επαρκώς.

Άρθρο 12. Τεχνική Επιτροπή
Η Επιτροπή έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Ο αρχηγός παίρνει την πρωτοβουλία να οργανώσει την εργασία εντός της επιτροπής. Είναι σημαντικό τα μέλη να ομιλούν Αγγλικά. Η επιτροπή συνεδριάζει ενόψει Παγκοσμίων Κυπέλλων ή / και Ηπειρωτικών / Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων. Εάν κριθεί απαραίτητο μπορούν να συντονίσουν και άλλες συνελεύσεις, αλλά επιβάλλεται να συνεδριάζουν κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων / τουρνουά.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
• Βελτίωση της υπάρχουσας Διδακτέας Ύλης της WAKO
• Βελτίωση του υπάρχον βαθμολογικού συστήματος της WAKO
• Να συμβουλεύει το Συμβούλιο για βελτιώσεις των Κανονισμών / ρυθμίσεων στα Τατάμι και Ρινγκ αθλήματα
• Να διευκολύνει τεχνικά τις χώρες-μέλη της WAKO οι οποίες χρειάζονται βελτίωση ικανοτήτων
• Είναι υπεύθυνοι να εγκρίνουν όλο τον αγωνιστικό εξοπλισμό ασφαλείας που παρέχεται από τους Χορηγούς. Η Επιτροπή είναι επίσης υπεύθυνη για την επιθεώρηση όλων των Αγωνιστικών Χώρων κατά τη διάρκεια των Πρωταθλημάτων για την άριστη κατάστασή τους.
Άρθρο 12.1 Σημαντικά για όλους τους επίσημους αρμόδιους της WAKO
Όλοι οι διαιτητές, κριτές και υπεύθυνοι αρμόδιοι που παρουσιάζονται στα τουρνουά (εντός και εκτός καθήκοντος) δεν επιτρέπονται να αναλάβουν δράση για την ομάδα / χώρα τους ως προπονητές ή με κανέναν άλλο τρόπο να δράσουν / συμπεριφερθούν (φωνάζοντας και κινούμενοι ως προπονητές / φίλαθλοι). Απαγορεύεται να αλλάξουν ρόλο από υπεύθυνοι αρμόδιοι σε προπονητές κατά τη διάρκεια του ίδιου πρωταθλήματος.
Σε επανάληψη η WAKO τονίζει τη σημαντικότητα οι διαιτητές και κριτές να έχουν βασικές γνώσεις Αγγλικών για την επικοινωνία τους κατά τη διάρκεια των πρωταθλημάτων.

Άρθρο 13. Συμμετοχή μελών της WAKO σε άλλες διαφωνούντες διεθνής οργανισμούς
Τα μέλη της WAKO δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε άλλους εθνικούς ή διεθνής διαφωνούντες Kick boxing οργανισμούς, Παγκόσμιους, Ηπειρωτικούς ή Επαγγελματικά Γκαλά. (WKA, WKN, WKF, ISKA, κλπ).
Όλες οι εκδηλώσεις της WAKO, Παγκόσμια, Ηπειρωτικά, και εθνικά / διεθνή τουρνουά είναι εξασφαλισμένα για μέλη της WAKO μόνο. Όσον αφορά τη Βόρειο και Νότιο Αμερική και για να δοθεί η ευκαιρία στα μέλη μας να οργανωθούν, επιτρέπεται σε μη μέλη της WAKO να συμμετέχουν στην εκδήλωση και αντιστρόφως, μέχρι να παρθεί μία τελική απόφαση από το συμβούλιο της WAKO στο μέλλον.
Με βάση προηγούμενους συμφωνημένους κανονισμούς, ένα μη μέλος της WAKO δε μπορεί να συμμετάσχει σε καμία Δραστηριότητα όπου η WAKO (Διεθνής Ομοσπονδίας – ΔΟ) και οι ηπειρωτικές τους Μεραρχίες / Ομοσπονδίες είναι υπεύθυνες για το διαγωνισμό ή / και ο διαγωνισμός είναι υπό τους κανονισμούς της WAKO(ΔΟ) ή / και των Ηπειρωτικών Μεραρχιών / Ομοσπονδιών της. Αν σε οποιαδήποτε χώρα, υπάρχει διαφορετικός οργανισμός και όμιλος kick boxing, τότε η εθνική ομοσπονδία / οργανισμός της WAKO επιτρέπεται να δεχθεί την ιδιότητα μέλους από άλλους αθλητές που προέρχονται από άλλους οργανισμούς ΜΟΝΟ εάν εκείνοι παύσουν τις δραστηριότητες και συνεργασία τους με τους υπάρχοντες διαφωνούντες διεθνής ή ηπειρωτικούς οργανισμούς Kick boxing και με τον εθνικό τους οργανισμό εάν υπάρχει, με βάση τους κανονισμούς της WAKO (ΔΟ) και της Ηπειρωτικής WAKO.
Μόλις κάποιος αθλητής άλλου οργανισμού γίνει μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας WAKO δεν επιτρέπεται πλέον να επιστρέψει στον οργανισμό προέλευσης. Στην περίπτωση που ο αθλητής επιστρέψει ή συνεχίσει τις δραστηριότητες και συνεργασία του με τον διαφωνών οργανισμό kick boxing η ιδιότητα μέλους του στη WAKO υπόκειται σε άμεση και αυτομάτως μόνιμη αποβολή, χωρίς καμία πιθανότητα επιστροφής.