2 Αγωνιστικο Φεστιβαλ Kim & Liu “Ευ Αγωνιζεσθαι” 31/ 10, 1 & 2 Νοεμβριου 2014

2 Αγωνιστικο Φεστιβαλ Kim & Liu “Ευ Αγωνιζεσθαι” 31/ 10, 1 & 2 Νοεμβριου 2014