ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΑΥΡΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΝΔΥΛΗ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2015

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΑΥΡΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΝΔΥΛΗ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2015