ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΡΟΥΣ, ΗΜΕΡΑ ΖΥΓΙΣΗΣ & ΑΓΩΝΩΝ Kim & Liu

Νεα & αρθρα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΡΟΥΣ, ΗΜΕΡΑ ΖΥΓΙΣΗΣ & ΑΓΩΝΩΝ Kim & Liu

880506 A.C FOKEAS (22) – ΕΛΛAΔΑ Kim & Liu
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΑ ΖΥΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ ΒΑΘΜO ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΛΩΝ
1. Krialakos          Ioannis    Σάββατο 15:00-17:00  Κυριακή               1st kup 1-dan     P/K 03 49-53 Kg
2. Zagogiannis     Nikolaos Πέμπτη 18:00-20:00   Παρασκευή       2nd kup 2-6Kup P/K 03 37-41 Kg
3. Elefteriou         Georgios Πέμπτη 18:00-20:00   Παρασκευή        1st kup 1-dan      P/K 04 37-41 Kg
4. Vazeou            Aikaterini Σάββατο 15:00-17:00   Κυριακή              5th kup 2-6Kup P/K -08 23-26 Kg
5. Saitanis          Athanasios Πέμπτη 18:00-20:00   Παρασκευή        1st kup 1-dan      P/K 04 30-33 Kg
6. Lessis              Nikolaos     Πέμπτη 18:00-20:00   Παρασκευή        2nd kup 2-6Kup P/K 04 33-37 Kg
7. Moros               Ioannis      Πέμπτη 18:00-20:00    Παρασκευή        2nd kup 2-6Kup  P/K 04 33-37 Kg
8. Sembilko         Mataio        Πέμπτη 18:00-20:00   Παρασκευή       2nd kup 2-6Kup  P/K 04 27-30 Kg
9. Zagogiannis    Ioannis      Σάββατο 15:00-17:00   Κυριακή              4th kup 2-6Kup   P/K 05 37-41 Kg
10. Patsiouras     Stilianos    Παρασκευή 15:00-17:00 Σάββατο         4th kup 2-6Kup   P/K 06 24-27 Kg
11. Stamatis         Apostolo    Παρασκευή 15:00-17:00 Σάββατο          4th kup 2-6Kup   P/K 06 30-33 Kg
12. Horianopoulou Vasiliki Πέμπτη 18:00-20:00 Παρασκευή           1st kup 1-dan        P/K 03 33-37 Kg
13. Nikolopoulou Danai        Σάββατο 15:00-17:00 Κυριακή                 4th kup 2-6Kup   P/K 03 45-49 Kg
14. Nova                Stefania      Σάββατο 15:00-17:00 Κυριακή                 4th kup 2-6Kup   P/K 03 41-45 Kg
15. Haralampopoulou Irini  Πέμπτη 18:00-20:00 Παρασκευή           4th kup 2-6Kup   P/K 03 33-37 Kg
16. Efstathopoulou Eleni      Πέμπτη 18:00-20:00 Παρασκευή             1st kup 1-dan       P/K 04 37-41 Kg
17. Dimisianou    Natalia       Πέμπτη 18:00-20:00 Παρασκευή             6th kup 2-6Kup  P/K 04 30-33 Kg
18. Andrianopoulou Evdokia Σάββατο 15:00-17:00 Κυριακή               2nd kup 2-6Kup  P/K 05 37-41 Kg
19. Tsipa Anastasia Παρασκευή 15:00-17:00 Σάββατο                            6th kup 2-6Kup  P/K 05 27-30 Kg
20. Prasinou Olimpia Παρασκευή 15:00-17:00 Σάββατο                       6th kup 2-6Kup   P/K 06 24-27 Kg

Have your say