΄΄ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ΄΄ – ΕΓΚΑΡΣΙΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΜΥΣ

Νεα & αρθρα

΄΄ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ΄΄ – ΕΓΚΑΡΣΙΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΜΥΣ

 

 core-condition-12 (Medium)

                          ΄΄ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ΄΄ – ΕΓΚΑΡΣΙΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΜΥΣ

           Πολλή συζήτηση γίνεται στις μέρες μας από τους ειδικούς στους τομείς της υγείας και της προπονητικής, γύρω από τον όρο ΄΄Πυρήνας του σώματος΄΄ .

          Ο πυρήνας του σώματος αποτελείται από μια εσωτερική και μια εξωτερική μονάδα. Οι μύες της εσωτερικής μονάδας (σταθεροποιοί) είναι:

– ο πολυσχιδής,
– οι μύες του πυελικού εδάφους,
– το διάφραγμα και
– ο εγκάρσιος κοιλιακός.

     Ο εγκάρσιος κοιλιακός είναι βαθύτερα απ΄ όλους τους κοιλιακούς μύες. Με τη συστολή του μειώνεται η διάμετρος της κοιλιάς και αυξάνεται η ενδοκοιλιακή πίεση, προωθώντας έτσι το περιεχόμενο των κοιλιακών οργάνων, πραγματοποιείται με το τράβηγμα του αφαλού προς την σπονδυλική στήλη.

       Οι μύες της εξωτερικής μονάδας (επιφανειακοί – κινητοποιοί) είναι έσω – έξω λοξός κοιλιακός, ορθός κοιλιακός, τετράγωνος οσφυϊκός, γλουτιαίος και πλατύς ραχιαίος.

      Οι μύες της εσωτερικής μονάδας δημιουργούν ένα κυλινδρικό σχηματισμό ο οποίος ξεκινά από τις τελευταίες πλευρές, καταλήγει στην πύελο και εκτίνεται γύρω από την Οσφυϊκή Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης. Κύριος σκοπός της εσωτερικής μονάδας είναι η σταθεροποίηση της Οσφυϊκής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης, της πυέλου (λεκάνη) και του θωρακικού κλωβού (12 θωρακικοί σπόνδυλοι, 12 ζεύγη πλευρών και το στέρνο).

        Η σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης, της πυέλου και του θωρακικού κλωβού είναι απαραίτητη για την πρόληψη τραυματισμών και την εκτέλεση ασφαλών, αποτελεσματικών και γρήγορων κινήσεων. Όσο περισσότερη σταθερότητα εξασφαλίζει η εσωτερική μονάδα τόσο περισσότερη ισχύς παράγεται και τόσο μειώνεται η πιθανότητα τραυματισμού. Όλες οι κινήσεις πηγάζουν από τον πύρηνα του σώματος προς τα έξω. Αυτό σημαίνει ότι οι μύες της εσωτερικής μονάδας συσπώνται γρηγορότερα, από τους πιο επιφανειακούς εξωτερικούς μύες.

     Η ύπαρξη πόνου στην κοιλιακή χώρα ή στην σπονδυλική στήλη, η μειωμένη φυσική δραστηριότητα ή μια ενεργός φλεγμονή ενός εσωτερικού οργάνου, συντελούν στην αναστολή της λειτουργίας των μυών της εσωτερικής μονάδας και στη μείωση της ικανότητάς τους να συσπώνται φυσιολογικά. Η κατάσταση αυτή αφήνει εκτεθειμένη την σπονδυλική στήλη και αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση του εγκάρσιου κοιλιακού μύ δίνεται με τη μέθοδο Pilates.

                                                              Μαρία  Γεωργουλάκη

                                                      Καθηγήτρια  Φυσικής  Αγωγής

                                                                    Α.Σ.  Φωκέας

 ΕΓΓΑΡΣΙΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ 2

Have your say